Till innehåll på sidan

E-post

Förutom information om e-post på KTH innehåller dessa sidor även lathundar om hur du konfigurerar din e-post på datorn eller mobilen, sätter upp autosvar, hur du handskas med phishing och spam, hanterar en delad e-postlåda eller återställer raderad och kopierad e-post.

Information om E-post och KTH-kontot

Som anställd eller student på KTH har du ett personligt användarkonto med ett unikt "användarnamn". Till varje personlig användarkonto skapas det en e-postlåda med adressen användarnamn@kth.se.
Du når enklast brevlådan via webbgränssnittet genom att i din favoritwebbläsare gå till https://webmail.kth.se . Du kan givetvis också läsa din e-post via en e-postklient på din dator eller mobila enhet. Inställningar och anvisningar för de vanligaste e-postklienterna hittar du i denna sektion.
Om du inte är anställd av KTH kan du (anställda på KTH kan, men får ej)  välja att via Personliga menyn vidarebefordra din e-post till en extern e-postadress. E-post som vidarebefordras kan aldrig kommas åt via KTH då dessa aldrig hamnar i KTH:s system. KTH tar dessutom inget ansvar för vad som händer med e-post som vidarebefordrats via KTH.

Kom igång med e-post

Du kan komma åt din KTH e-post via KTH:s Webmail eller genom att konfigurera e-post i en e-post klient på din dator, mobiltelefon eller surfplatta. Här hittar du lathundar som hjälper dig med e-post inställningar.

Kom igång

Autosvar

Du kan konfigurera automatiska svar antingen i KTH Webmail eller en e-post program (klient).

Autosvar

E-post i mobilen

Lär dig om hur du konfigurerar din egen e-post eller funtionsmailbox i din telefon.

Mobilt

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-06-30