Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

E-post

Förutom information om e-post på KTH innehåller dessa sidor även instruktioner om hur du konfigurerar din e-post på datorn eller mobilen, ställer in autosvar, hur du handskas med skadlig e-post, hanterar en delad e-postlåda, kopierar e-post eller återställer raderad e-post med mera.

Skadlig e-post

Läs mer om vad du behöver göra om du blivit utsatt för e-post av skadlig karaktär.

Spam och Phishing

Deaktivering av e-post på KTH

Läs mer om deaktivering av e-postkonton på KTH,

Information om KTH e-post

Som anställd eller student på KTH har du ett personligt användarkonto med ett unikt "användarnamn". Till varje personlig användarkonto skapas det en e-postlåda med adressen ditt användarnamn@kth.se.
Läs mer om ditt KTH konto på Information om ditt KTH-konto.

Kom igång med e-post

Du når din KTH e-post via KTH Webmail eller genom att konfigurera en e-post klient på din dator eller mobila enheter. Lathundar för detta finner du på Kom igång med din e-post .

Hantera din e-postlåda

Frågor om automatiska svar, samt information om hantering av bilagor i e-post och olika lathundar för KTH Webmail eller e-post klienter finner du på Hantera din e-postlåda .

E-post i mobilen

Lär dig om hur du konfigurerar din egen e-post eller funktionsbrevlåda i din telefon på sidan för E-post inställningar för mobila enheter .

Delad e-postlåda (Funktionsbrevlåda)

Lär dig om hur du lägger till delad e-postlåda i KTH Webmail sam i de vanligaste förekommande e-post klienterna på sidan Delad e-postlåda .

Vidarebefordran av e-post

Om du inte är anställd av KTH kan du välja att via Personliga menyn  vidarebefordra din e-post till en extern e-postadress. E-post som vidarebefordras kan aldrig kommas åt via KTH då dessa aldrig hamnar i KTH:s system. KTH tar dessutom inget ansvar för vad som händer med e-post som vidarebefordrats via KTH.
Observera att anställda kan, men får inte vidarebefordra sin e-post, läs mer om det på sidan Regler för vidarebefordran av e-post .