Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hantera din e-postlåda

Här hittar du blandade frågor om hantering av din KTH e-postlåda både via KTH webmail och exempelvis i Outlook.

Återställa och kopiera e-post

Återställa och kopiera e-post

Konfigurera automatiska svar

Autosvar

Hanteringsfrågor för KTH Webmail

KTH Webmail - Ändra svarsinställning

Nollställ stulna eller borttappade mobila enheter via KTH Webmail

Hanteringsfrågor för Outlook

Hanteringsfrågor för Outlook

Hantering av bilagor i e-post

Hantering av bilagor i e-post