Till innehåll på sidan

Återställa raderade objekt och kopiera e-post

Här hittar du lathundar som guidar dig till hur du kan återställa raderade objekt om du råkat radera dem, samt hur du kan kopiera e-post mellan olika konton om du ska byta lösning eller leverantör var man läser sin e-post.

Återställa raderade e-postobjekt

Återställa raderade objekt i KTH Webmail

Återställa raderade objekt i Microsoft Outlook

Flytta och kopiera e-post mellan olika konton

Flytta e-post mellan olika konton

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-10-21