Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Skapa och hantera video

En video skapas i flera steg. Först planeras videons utförande, därefter följer inspelning, redigering, textning och slutligen publicering. Beroende på videons utformning finns det olika verktyg att välja mellan.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS)

Enligt EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer så ska alla EU-länder få lagar som syftar till ökad digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning. 

I Sverige genomförs direktivet genom att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service började gälla den 1 januari 2019. KTH som myndighet behöver därför anpassa sin webbplats, så att innehåll publiceras i tillgängligt format för alla.

Tillgängligt film- och ljudinnehåll

För film- och ljudinnehåll innebär tillgängligt format att användare som inte kan ta del av ljud- eller videoinspelningar ges möjlighet att tillgodogöra sig innehållet med hjälp av en alternativ representation. Det kan till exempel vara ett manus (en text) som redigerats så att det motsvarar inspelningens verkliga innehåll. För inspelat material gäller att allt ljud som har betydelse för innehållet i en video ska textas för ökad tillgänglighet.

Lagkraven på inspelad video gäller material som publiceras från och med 23 september 2020. 

Mer om lagkravet och hur du kan tillgängliggöra videoinspelat material finns att läsa på sidan om att Skapa tillgängligt innehåll: film och ljud .

Video som pedagogiskt hjälpmedel

Vill du få tips och råd om hur du kan använda video som pedagogiskt hjälpmedel för din undervisning och i dina kurser?

Ingången Video som pedagogiskt hjälpmedel  är en samlad plats för dig som behöver tips och inspiration kring hur video kan underlätta för lärande. Här kan du även läsa om studenters perspektiv om undervisning.

Planera video

Planera arbetet i god tid så du är väl förberedd vid videoinspelningen och har bildat dig en tydlig uppfattning om hur videon ska se ut när den är färdig.

Läs mer om att Planera video .

Spela in video

Video kan spelas in på flera olika sätt, exempelvis kan du använda olika typer av videokameror eller spela in direkt i datorn genom skärminspelning. Det går att kombinera olika inspelningsformer, då kan videoredigeringsprogram behövas.

Läs mer om att Spela in video .

Redigera video

Beroende på hur omfattande videoredigering som behöver göras efter att videon är inspelad, kan du välja mellan olika redigeringsverktyg. Videon ska textas innan publicering.

Läs mer om att Redigera video .

Textning av video

När en video är färdig behöver den i enlighet med DOS-lagen, först textas innan den publiceras. För att underlätta textningsprocessen finns det en del saker du bör tänka på under arbetet.

Läs mer om Textning av video .

Publicera video

När videon är färdig publiceras den på KTH play. KTH Play är en mediaportal och ett verktyg för inspelning och delning av ljud och bild. (Den tekniska plattformen för KTH Play är Kaltura.)

Alla anställda på KTH har tillgång till KTH Play. Logga in på play.kth.se .

Läs mer om att Publicera video .

Läs mer om KTH Play (Kaltura) .

Kontakt och stöd

Kontakta it-support@kth.se  (tel: 08-790 66 00) om du har frågor om sidan eller behöver teknisk hjälp.

Kontakta e-learning@kth.se  om du behöver pedagogiskt stöd eller tips om hur du kan använda video i dina kurser.