Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Textning av video

När en video är färdig behöver den i enlighet med DOS-lagen, först textas innan den publiceras. För att texta videon används på KTH textningsverktyget Reach, som är en modul i KTH Play.

Nu kan du avbryta beställd textning

En ny funktion i Reach gör det möjligt att avbryta en beställd textning, exempelvis om det uppstår tekniska problem som fördröjer leveransen av textningen. Läs mer på sidan Beställa automattextning .

Automatisk realtidstextning ej rekommenderat

KTH rekommenderar i dagsläget att texta i efterhand i stället för att använda program för realtidstextning. Detta på grund av bristfällig tillgänglighet som slutresultat.

Texta i KTH Play

På dessa sidor beskrivs hur du beställer, granskar och korrigerar automatgenererade undertexter för din video med hjälp av Reach-modulen i KTH Play. När textningen är klar har videon kompletterats med en undertext som är valbar i KTH Plays videospelare.

Läs mer om Texta i KTH Play .

Transcript i KTH Play

Textade videor kan göras mer tillgängliga genom att aktivera Transcript i KTH Play. Den genererar automatiskt en sökbar textversion av en textad videon i en textruta bredvid videon. Transcript finns i spelaren och kan bäddas in på webben med Polopoly eller i Canvas.

Läs mer om Transcript i KTH Play

Guide: Översättning av undertexter

Du kan manuellt översätta en videos undertexter genom att använda dess SRT-fil, en fil som innehåller texten samt tillhörande tidskoder. Denna sida förklarar alla stegen för ned- och uppladdning av filen till KTH Play samt översättning av undertexten.

Läs mer om Guide: Översättning av undertexter .

Kontakt och stöd

Kontakta it-support@kth.se  (tel: 08-790 66 00) om du har frågor om sidan eller behöver teknisk hjälp.

Kontakta e-learning@kth.se  om du behöver pedagogiskt stöd eller tips om hur du kan använda video i dina kurser.