Till innehåll på sidan

Beställa automattextning av din video i KTH Play (via Reachmodulen)

Du kan beställa automattextning av en video uppladdad på KTH Play. Textningen är på svenska eller engelska, beroende på vilket språk som talas i videon. På denna sida finner du information om hur man beställer automattextning av din video med hjälp av Reachmodulen

Redigera färdigt innan textning

För att spara tid rekommenderar vi att du endast textar färdigklippta videor, på så vis spar du tid i textkorrigeringen om det ändå finns delar i videon som du inte vill ha med. Redigera videon t.ex. i KTH Play (Kaltura) eller med Camtasia innan du skickar den till automattextning.

Hur du beställer automattextning

Börja med att ladda upp videon som ska textas på KTH Play. För att beställa textning:

 1. I menyn under din användarprofil på KTH Play öppnar du "My Media".
 2. Markera vilken video du vill texta genom att kryssa i rutan bredvid videon, alternativt gå in på videon.
 3. Öppna menyn "ACTIONS" och välj "Caption & Enrich".
  Skärmbild visar en video markerad i vyn "My Media"
  En video är markerad i vyn My Media (2) med ifylld en kryssruta. I menyn ”ACTIONS” är funktionen ”Caption & Enrich” (3) markerad på den översta raden.
 4. Du når nu funktionen ”Order Captions & Enrichment Services” där följande val ska vara markerade:
  • Service: ”Machine”.
  • Source Media Language: Svenska eller Engelska. OBS: Ange det talade språket, Reach kan ej översätta.
  • Feature: ”Captions”.
 5. Klicka på ”Submit".
Vyn för funktionen ”Order Captions Enrichment Services"
I vyn för funktionen ”Order Captions & Enrichment Services” väljs en video att textas till engelska. Knappen ”Submit” (4) är markerad.

Ett meddelande visas nu som bekräftar att videon skickats för textning. Videon uppdateras automatiskt när textningen är färdig. Du kommer att behöva gå in i KTH Play och se efter om textningen är färdig.

OBS: Du kommer behöva granska automattextningen innan du publicerar videon.
 

6. Om du behöver avbryta beställningen av textningen, till exempel om tekniska problem uppstår som leder till fördröjningar, gör du på följande vis. Under "ACTIONS" väljer du "Caption & Enrich", för att komma till tabellen "Existing Requests", där olika beställningar listas. Därefter väljer du den beställning du vill avbryta och trycker på symbolen som föreställer en papperskorg, under kolumnen "STATUS".

Skärmbild visar funktionen avbryt beställning.
Om du vill avbryta beställningen av textningen klickar du på symbolen som föreställer en papperskorg, i kolumnen status i tabellen för "Existing Requests".
Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-02-04
Videoguide: så här textar du video i KTH Play
Beställa automattextning av din video i KTH Play (via Reachmodulen)
Granska och korrigera textningen av din video 
Inaktivera textning i din video
Övriga textningsfunktioner i KTH Play