Till innehåll på sidan

Granska och korrigera textningen av din video 

Innan en textad video publiceras behöver den granskas, speciellt om den är automattextad. Du kan granska och korrigera textningen av en video direkt i KTH Play. På denna sida finner du information om hur du hittar granskningsverktygen och hur du använder det.

Publicera endast videon med undertexter efter granskning

Vi rekommenderar att du bara publicerar din video när du både textat och granskat textningen, för att undvika att det står något annat än vad du förväntar dig i undertexterna. Det är speciellt viktigt om du använder automattextning eftersom den inte är 100% korrekt i sin textning.

Om du tänker publicera videon innan textningen är granskad rekommenderar vi att du gömmer undertexterna tills du åtminstone gjort en snabb genomgång. Läs mer om att gömma undertexten på sidan Inaktivera textning i din video .

Öppna granskningsverktyget för undertexter i KTH Play

När en automattextning av en video är färdig behöver du granska resultatet innan publicering, och du kan även vilja granska textningen exempelvis om någon textat videon åt dig eller du upptäcker felaktigheter vid ett senare tillfälle. En automattextning kan öppnas via “Caption & Enrich" medan en manuell textning måste öppnas via "Captions" i redigeringsläge.

Via "Caption & Enrich" - för automatgenererad textning

 1. Markera videon under "My Media", eller öppna upp videon.
 2. Välj ”Caption & Enrich” under menyn ”ACTIONS”.
 3. Tabellen ”Existing Requests” visar nu status för beställd textning av videon och information om textningen är färdig. Klicka på redigeringsikonen, markerad med en penna, för att öppna granskningsverktyget ”Close Captions Editor”.
  Tabellen ”Existing Requests” med ikonen för redigeringsverktygen markerad.
  Tabellen ”Existing Requests”. Tabellen är indelad i kolumnerna: ”Request”, ”Service”, ”Feature”, ”Language”, ”Status”. En rad under kolumnerna listar valen som gjorts vid beställningen för textningen av videon. Till höger om raden finns en ikon som föreställer en penna (redigeringsverktyget).

Via redigeringsläget - för manuellt genererad textning

 1. I “My Media”, klicka på pennikonen eller gå in på videon och välj “Edit” under menyn “Actions”.
 2. Gå till fliken “Captions”.
 3. I tabellen, klicka på pennikonen i kolumnen “Actions”, eller klicka på knappen “Edit Captions”.

Grundläggande funktioner i "Closed Captions Editor”

I granskningsverktyget för undertexter, kallat ”Close Captions Editor” kan du manuellt korrigera eventuella felaktigheter i textningen.

Redigera undertexterna i textrutorna

I verktyget finns en lista med sekventiellt löpande rader med information om textningen vid olika tidskoder, samt en videospelare. Varje rad innehåller en textredigeringsruta där du kan korrigera texten vid varje tidskod, dvs när texten visas i filmen. Du kan även korrigera tidskoderna.

Kom ihåg att spara under tiden du textar genom att klicka på knappen ”Save” som återfinns i övre högra hörnet av redigeraren. Där hittar du även knappen ”Revert”, som återställer alla förändringar du gjort sen senast du sparade.

Rekommendationer för textning

 • Pausa videon under tiden du redigerar undertexterna för att inte tappa bort dig.
 • Håll undertexterna på en eller två rader, helst under 32 karaktärer per rad.
 • Texta ärligt, ändra inte det som sägs i videon även om det är felaktigt.
  • Dock bör du göra textningen lätt att läsa, så du kan ta bort ljud som “eh", hostningar och liknande.
 • Visa textningen bara under tiden orden sägs i videon.
  • Undantag: Vi rekommenderar att textningen visas i minst 1.5 sekunder, även vid korta meningar som “Okej”.

För mer information om textning, läs kommunikationsavdelningens sida om Film och ljud .

Navigera dig i verktyget

I videospelaren kan du granska textningen och se ändringarna om du redigerar texten i rutorna. När videon spelas färgmarkeras raden som är aktiv, dvs textraden som motsvarar textningen i videon vid den tiden. Klickar du på en textrad hoppar videospelaren direkt fram till det stället.

Skärmbild av en video öppnad i ”Closed Captions Editor”
I ”Closed Captions Editor” visas till vänster en lista med tidskodsmarkerade rader. På varje rad finns en textredigeringsruta,markerat "A” i bilden, med tillhörande tidskoder. Till höger om raderna finns ett videospelarfönster där textningen visas på filmen, markerat B i bilden.

För att underlätta navigeringen när videon spelas kan du klicka i kryssrutan ”Autoscroll”. Med Autoscroll ikryssad kommer textraden som motsvarar det som visas i videon följas i listan.

I videospelaren kan du hoppa fram eller tillbaka 5 sekunder i taget genom att trycka på ikonerna som föreställer en motursroterande pil respektive en medursroterande pil.

Inzoomning på videospelaren i “Closed Captions Editor”
I videospelarfönstret i “Closed Captions Editor” finns ikoner som visar en motursroterande pil samt en medursroterande pil. Båda ikonerna har siffran “5” i mitten för att markera att de hoppar fem sekunder fram eller bakåt i videon.

Skapa ny textrad

Om du vill skapa en ny textrad klickar du på cirkeln markerad ”+” under en existerande textrad. Då skapas en kopia av den ovanliggande textraden. Originalraden och kopian delar lika på det ursprungliga tidskodsintervallet, så du kommer troligen behöva redigera tidskodsintervallet för både originalraden och kopian. Även texten i textrutan kopieras, men kopian har “[COPY]” inlagt i början. Du kan nu välja att antingen redigera texten i originalraden eller kopian.

Viktigt: Se till att raderna inte överlappar varandra i tid, för då kommer bara en av dem synas i videon. Om det uppstått överlappning informeras du om detta när du klickat på knappen ”Save”.

Radera en textrad

Om du vill radera en textrad och dess tillhörande textredigeringsruta klickar du på ikonen markerad med en papperskorg, som du hittar på höger sida av textredigeringsrutan. En dialogruta kommer öppnas som frågar om du är säker på att du vill radera raden, klicka på “Yes” för att radera textraden.

Kom ihåg att du kan ångra alla ändringar, inklusive borttagning av textrader, genom att trycka på knappen ”Revert” ovanför videospelaren, så länge du inte sparat efter du utfört ändringarna.

Lägg till talare

Det är viktigt att veta vem som talar i en video, inte minst om det är flera talare i videon. Vi rekommenderar att du lägger till namnet på den som talar varje gång talare byts i videon, vilket du enkelt kan göra med funktionen “Add speaker”, eller för hand.

För att lägga till en talare i ”Close Captions Editor”:

 1. Kryssa i raden/raderna där talarens namn ska synas.
 2. Skriv in namnet på talaren i ifyllnadsfältet rubricerat ”Add Speaker to selected items”.
 3. Klicka på knappen ”Add”.

Talarens namn läggs in mellan hakparanteser i början av textredigeringsrutorna du valde. Namnet är tillagd som vanlig text, så du kan även manuellt lägga in en talarens namn i hakparanteser om du behöver redigera vem som talar eller har flera talare i samma ruta.

En talares namn läggs till i en videons textning i ”Closed Captions Editor” med funktionen “Add Spekaer to selected items“. Namnet visas sedan inom hakparentes, både i textredigeringsrutan och i videon som visas i videospelaren.

"Closed Captions Editor” med pilar för lägga till talare, textredigeringsrutan och videospelaren.
En talares namn läggs till i en videons textning i ”Closed Captions Editor” med funktionen “Add Spekaer to selected items“. Namnet visas sedan inom hakparentes, både i textredigeringsrutan och i videon som visas i videospelaren.
Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-11-01
Videoguide: så här textar du video i KTH Play
Beställa automattextning av din video i KTH Play (via Reachmodulen)
Granska och korrigera textningen av din video 
Inaktivera textning i din video
Övriga textningsfunktioner i KTH Play