Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Övriga textningsfunktioner i KTH Play

KTH Play (Reach) har flera nyttiga funktioner för textning, som inte förklarats i de andra guiderna. Här förklaras sök- och ersättningsfunktionen och hur du lägger till en talare till undertexten.

Sök och ersätt ord

Det finns en sökfunktion i “Closed Captions Editor” där du kan du söka efter ord genom att skriva in ordet i ifyllnadsfältet ”Search in Captions” och trycker på Enter på tangetbordet. Det finns även en ersättningsfunktion, där orden du söker efter byts ut mot det du skrivit in i ifyllnadsfältet "Replace with”.

Bra att veta:

  • Sökningen hittar exakt det du skriver in, d.v.s. den skiljer på gemener och versaler i sökningen.
  • När du söker gulmarkeras alla textredigeringsrutor som innehåller sökordet.
  • När du söker flyttas du till den sista raden som innehåller sökordet.
  • Ersättningsfunktionen ersätter alla ord på en gång. Dubbelkolla att inget blev fel innan du sparar.

Lägg till talare

Det är viktigt att veta vem som pratar i en video, inte minst om det är flera talare i videon. Du kan lägga till talarens namn i ”Close Captions Editor” med funktionen “Add speaker”:

  1. Kryssa i raderna där talarens namn ska synas. Namnet bör vara med första gången någon pratar och varje gång talare byts i videon.
  2. Skriv in namnet på talaren i ifyllnadsfältet rubricerat ”Add Speaker to selected items”.
  3. Klicka på knappen ”Add”.

Talarens namn läggs in med hakparanteser runt sig i början av textredigeringsrutorna du valde. Namnet är tillagd som vanlig text så du kan även manuellt redigera vem som pratar eller lägga till flera talare i samma ruta.

Undertextverktyget. Talarens namn markerat vid "lägga till talare", textredigeringsrutan och videon.
Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-17
Videoguide: så här textar du video i KTH Play
Beställ automatgenererad textning i KTH Play (via Reachmodulen)
Granska och korrigera textningen av din video 
Inaktivera textning i din video
Övriga textningsfunktioner i KTH Play