Till innehåll på sidan

Inaktivera textning i din video

Du kan inaktivera textningen i video uppladdad till KTH Play, vilket är bra om den inte ännu är granskad. Denna sida förklarar hur du inaktiverar och sedan aktiverar textningen i KTH Play.

Inaktivera textning fram tills granskning

För att undvika att felaktiga undertexter visas på en video är rekommendationen att hålla videon avpublicerad, men om det inte går rekommenderar vi att du inaktiverar textningen i KTH Play tills textningen har granskas, speciellt om det är automattextat i Reach.  

Textningen inaktiveras per undertextfil så har du flera undertextspår inlagda, exempelvis om du har översatt undertexten, kommer bara den du väljer att påverkas.

Visa inte på spelaren (Don't Show on Player)

Om videon redan är publicerad kan du välja om textningen ska visas eller inte genom redigeringsläget i KTH Play.

  1. Öppna videon från “My Media”.
  2. Öppna menyn “ACTIONS” och välj “Edit”.
  3. Gå till fliken “Captions”.
  4. I tabellen över tillgängliga undertextfiler väljer du den du vill inaktivera och klickar på “Don´t Show on Player" i kolumnen “Actions”.
Skärmbild tabellen under fliken Captions, med ikonen för "Don't show on player" markerad.
Textningen kan inaktiveras i redigeringsläget genom att klicka på ikonen "Don't show on player" i kolumnen "ACTIONS" under fliken "Captions".

Textningen för den valda undertextfilen kommer nu försvinna som val i spelaren, men den är fortfarande tillgänglig för dig att granska och redigera i KTH Play.

Aktivera textningen igen (Show on Player)

När undertexterna är granskade och redigerade behöver du aktivera textningen igen, vilket du gör i samma tabell som du inaktiverade dem. Ikonen som förut hette “Don't Show on Player” heter nu “Show on Player”. Klicka på den för att återaktivera textningen.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-10-14
Videoguide: så här textar du video i KTH Play
Beställa automattextning av din video i KTH Play (via Reachmodulen)
Granska och korrigera textningen av din video 
Inaktivera textning i din video
Övriga textningsfunktioner i KTH Play