Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Redigera video

Det finns fördelar med att redigera din video. Du kan exempelvis redigera bort felaktigheter och onödiga pauser. KTH erbjuder två olika videoredigeringsprogram, Kaltura (KTH Play) och Camtasia. Redigeringen sker efter inspelningen. När videon är färdigredigerad ska den textas.

Val av redigeringsverktyg

Beroende på hur omfattande videoredigering som behöver göras kan du välja mellan olika redigeringsverktyg: Kaltura (i KTH Play), Camtasia eller PowerPoint.

Läs mer om Val av redigeringsverktyg .

Ladda upp video på KTH Play (Kaltura)

För att dela en video inom eller utanför KTH, exempelvis i Canvas, är rekommendationen att först ladda upp videon till fildelningssystemet KTH Play.

Läs mer om att Ladda upp video på KTH Play .

Ladda ner video från KTH Play (Kaltura)

Du kan även ladda ned dina videofiler till din dator.

Läs mer om att Ladda ner video från KTH Play .

Redigera i KTH Play (Kaltura)

KTH Play (Kaltura) rekommenderas främst för kortare videor som inte behöver uppdateras eftersom dess redigeringsfunktioner är mycket begränsade. Funktioner som finns inkluderar att klippa bort onödiga pauser, lägga till undertexter, redigera metadata, dela upp i kapitel och få redigeringshjälp från medarbetare.

Läs mer om att Redigera video i KTH Play (Kaltura) .

Redigera i Camtasia

Vid inspelningar där mer avancerade funktioner behövs vid videoredigering är Camtasia att föredra. Det krävs dock lite tid att lära sig verktyget. Material som skapas i Camtasia går att redigera i efterhand då ursprungsvideon inte sparas över, vilket gör att videon kan hållas aktuell under längre tid.

Läs mer om att Redigera video i Camtasia .

 

Kontakt och stöd

Kontakta it-support@kth.se  (tel: 08-790 66 00) om du har frågor om sidan eller behöver teknisk hjälp.

Kontakta e-learning@kth.se  om du behöver pedagogiskt stöd eller tips om hur du kan använda video i dina kurser.