Till innehåll på sidan

Redigera video i Camtasia

Vid inspelningar där mer avancerade funktioner behövs vid videoredigering är Camtasia att föredra. Det krävs dock lite tid att lära sig verktyget. Material som skapas i Camtasia går att redigera i efterhand då ursprungsvideon inte sparas över, vilket gör att videon kan hållas aktuell under längre tid.

Avancerat, men mer tidskrävande

Camtasia är det rekommenderade programmet för videoredigering om du vill göra mer än klippa bort pauser, trimma början och slutet eller lägga in in- eller uttoning (fade-in eller fade-out).

Camtasia låter dig lägga in grafik och effekter och redigera flera video- och ljudspår samtidigt, så du kan redigera ljudet separat från videon eller lägga på nytt ljud. Efter du redigerat exporterar du en ny video, din ursprungsvideo förändras aldrig så du kan alltid ångra redigeringar i efterhand eller uppdatera videon utan att behöva göra om alla redigeringar.

Eftersom Camtasia är ett avancerat redigeringsprogram rekommenderar vi att du lägger tid på att lära dig programmet innan du tänker använda det; programmet har många funktioner att hitta och lära sig.

Om du inte behöver ett avancerat redigeringsverktyg finns även ett enklare redigeringsverktyg på KTH Play .

Licens krävs för Camtasia

Programvaran Camtasia licensieras per användare och kostar 600 kr per licens och år. Vill du beställa en licens vänder du dig till din skola och den person som är godkänd för beställningar. Mjukvaran laddas ned direkt från Techsmiths nedladdningscenter (techsmith.com) .

Om du använder KTH Windows kommer applikationen att installeras på din dator efter godkänd beställning.

Om du använder KTH Mac eller en fristående dator kommer du efter godkänd beställning, få en licensnyckel som du använder för att låsa upp produkten.

Läs mer om .

Läs lista över godkända beställare för IT-tjänster .

Läs mer information om att beställa IT-tjänster som anställd på KTH .

Guider för videoredigering

OBS: KTH har ingen support på Camtasia, men utgivarna av programmet har support och bra guider.

Vi har skapat en video som går igenom Camtasia, men utgivarna av Camtasia, TechSmiths, har även många bra guider på deras webbsida, i både videoform och textform.

Camtasia i helhet

Följande video förklarar grunderna av redigering i Camtasia, taget från ett Lunch ‘n’ Learn-webbinarie.

Grundläggande redigeringsmöjligheter

I Camtasia finns det ett “Canvas” där du ser hur den slutgiltiga videon ser ut, och en “Tidslinje” där du kan navigera och klippa i olika video- och ljudspår. Om du redigerar en textad video, var noga med att ha textningen inlagd i programmet medan du redigerar, så att textningen hamnar på rätt ställe i videon. Redigeringsmöjligheterna förklaras i video och textform på TechSmiths webbsida:

Grundläggande videoredigering (engelska, techsmith.com) .

Redigera ljudspår

Ljudet i en video kan läggas i separata ljudspår i Camtasia, och kan redigeras utan att påverka det visuella i videon. Du kan exempelvis sänka eller höja ljudstyrkan och lägga in ljudeffekter. Ljudredigering förklaras i video och textformat på TeckSmiths webbsida:

Ljudredigering (engelska, techsmith.com) .

Lägga till grafik och effekter

Camtasia har många olika effekter och grafik att lägga in i din video om du vill visuellt förändra den, exempelvis för att sudda ut eller gömma ett ansikte eller märkesnamn som inte får synas eller för att markera det viktigaste i bild. Grafik och effekter förklaras i video och textformat på TechSmiths webbsida:

Lägg till notationer, markeringar och titlar (engelska, techsmith.com) .

Exportera färdig video

När du redigerat klart din video behöver du exportera den. På KTH rekommenderar vi att du exporterar som lokal fil för att kunna lägga upp den på KTH Play och dela den dit du vill använda videon. Hur du exporterar videon förklaras i video och textformat på TechSmiths webbsida:

Exportera och dela (engelska, techsmith.com) .

OBS: KTH:s rekommendation, exportera till lokal fil, visas i videon även om de säger att de själva rekommenderar en annan export.

Fler och mer avancerade guider

Om du inte hittat den hjälp du behöver i tidigare guider finns det många fler djupgående guider på TechSmiths webbsida:

Alla guider till Camtasia, under “All tutorials” (engelska, techsmith.com) .

Kontakt och stöd

Kontakta it-support@kth.se  (tel: 08-790 66 00) om du har frågor om sidan eller behöver teknisk hjälp.

Kontakta e-learning@kth.se  om du behöver pedagogiskt stöd eller tips om hur du kan använda video i dina kurser.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-10-13