Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Beställ IT-tjänster och licenser

Information och hantering för de tjänster och licenser som beställs genom ITA - Beställningsportal.

IT-tjänster och licensutbud

KTH:s IT-avdelning erbjuder följande IT-tjänster och licenser i ITA - beställningsportalen för personal på KTH. Dessa kan beställas för interndebitering på tidsbestämd basis. 

Beställningar av IT-tjänster och licenser

I ITA - Beställningsportal kan du beställa ovan nämnda IT-tjänster och licenser. Vill du däremot beställa datorer, annan IT-utrustning eller licenser som inte finns i ovan utbud gå till IT-produkter .

Hantera beställningar och användarprofiler

Om du vill lägga till eller avsluta en beställning, eller ändra en användares avdelning eller skola, kan du göra det genom att lägga till eller redigera en befintlig beställning eller användarprofil.