Till innehåll på sidan

Val av redigeringsverktyg

Beroende på hur omfattande videoredigering som behöver göras kan du välja mellan olika redigeringsverktyg: Kaltura (i KTH Play), Camtasia eller PowerPoint.

Rekommenderade redigeringsverktyg

Som det står på sidan Val av inspelningsverktyg , är de två rekommenderade verktygen för inspelning och redigering av video Kaltura Capture i KTH Play (när enklare redigering räcker) och Camtasia, när behov finns för mer avancerad redigering.

Kaltura vs Camtasia i korthet

Kaltura (KTH Play) har begränsade redigeringsmöjligheter medan Camtasia erbjuder betydligt fler redigeringsfunktioner.  

Kaltura är fritt att använda medan du behöver licens för att använda Camtasia.  

I båda programmen kan du:

  • redigera bort onödiga pauser
  • korta ned videon (klippa bort delar)
  • lägga till enkla bildövergångar.

I Camtasia kan du dessutom kombinera olika videoklipp och ljud, göra bild- och ljudkorrigeringar, arbeta med videografik och textskyltar. Redigering med Camtasia gör det möjligt att i framtiden uppdatera och komplettera videon. 

Jämförelsetabell över redigeringsverktyg

Tabellen nedanför återger de huvudsakliga skillnaderna mellan redigeringsprogrammens funktioner.

Jämförelse av redigeringsfunktioner
Funktioner för redigering Kaltura Camtasia Powerpoint

Klippa bort delar

Ja Ja Nej

Redigera in andra klipp

Nej Ja Nej

Enkla bildövergångar

Ja Ja Ja

Redigera ljud

Ja Ja Nej

Bildeffekter

Nej Ja Nej

Lägga på grafik

Nej Ja Ja

Arbeta med flera video- och ljudspår

Nej Ja Nej

Kontakt och stöd

Kontakta it-support@kth.se  (tel: 08-790 66 00) om du har frågor om sidan eller behöver teknisk hjälp.

Kontakta e-learning@kth.se  om du behöver pedagogiskt stöd eller tips om hur du kan använda video i dina kurser.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-10-12