Till innehåll på sidan

Val av inspelningsverktyg

Det finns olika inspelningsverktyg att välja mellan när du ska spela in själv på valfri plats (och inte med fast installerad utrustning i sal). De två som rekommenderas för inspelning av skärm och video är Kaltura Capture (fritt att använda för anställda) och Camtasia (licenskostnad). Det går även att använda Kaltura Express Capture, PowerPoint och Zoom för inspelning av video.

Inspelning i salar med fast utrustning

Om du inte vill använda mobil utrustning kan du spela in i vissa föreläsningssalar, övningssalar och datorsalar på KTH med den utrustning som är inbyggd i salarna.

Läs mer om Inspelning i sal .

Rekommenderade inspelningsverktyg

De två rekommenderade inspelningsverktygen på KTH är Kaltura Capture, när enklare redigering räcker, och Camtasia, när behov finns för mer avancerad redigering.

Kaltura Capture i KTH Play

Rekommendationen är att använda Kaltura Capture för inspelning av video som endast kräver enkel redigering. Kaltura Capture är gratis att använda för anställda på KTH och är tillgängligt via KTH Play. Det finns även en enklare webbaserad version av Kaltura som heter Kaltura Express Capture. I Kaltura Express Capture kan bildskärm inte spelas in.

Läs mer om att Spela in med Kaltura Capture .

Camtasia - för avancerad redigering

Om du bedömer att det är nödvändigt för videons pedagogiska värde och vill lägga tid på mer avancerad redigering finns möjligheten att införskaffa licens för att använda Camtasia (skärminspelnings- och videoredigeringsprogram). Om du behöver uppdatera en video i efterhand kan du göra detta genom redigering i Camtasia.

Läs mer om att Spela in med Camtasia .

Jämförelsetabell över alla inspelningsverktyg

För att få en tydligare bild av kapaciteten hos de olika inspelningsverktygen kan du jämföra alla tillgängliga verktyg i följande tabell. Tabellen innehåller mer än bara de rekommenderade verktygen.

Jämförelse av inspelningsverktyg
Inspelningsfunktioner Kaltura Capture Kaltura Express Capture Camtasia Zoom Powerpoint
Spela in videokamera Ja Ja Ja Ja Ja, med Office 365
Spela in ljud Ja Ja Ja Ja Ja
Skärminspelning Ja Nej Ja Ja Ja

Whiteboardfunktion

(Skriva och rita)

Nej

Nej

Ja Ja Ja
Spela in fler kameror Ja Nej Ja Ja Nej
Greenscreen Nej Nej Ja Ja Nej

Mer information om Kaltura Capture och Kaltura Express Capture finner du på Kaltura Knowledge Center.

Övriga möjligheter till inspelning

Utöver de rekommenderade inspelningsprogrammen går det även att spela in med PowerPoint, Zoom och med QuickTime Player.

PowerPoint 

Det går att skapa videopresentation av PowerPoint presentationer. Funktionen är inbyggd i programmet. Det inspelade materialet sparas lokalt och måste laddas upp på KTH Play för publicering. 

Läs mer om Skärminspelning med PowerPoint .

Zoom

Videkonferensprogrammet Zoom har en inbyggd inspelningsfunktion som fungerar väl vid inspelning av exempelvis direktsända möten eller föreläsningar.

Läs mer om att spela in på Zoom (engelska, support.zoom.us) .

Läs mer om  Skriv för hand i Zoom eller video .

Skärminspelning med QuickTime Player (MacOS)

Videospelar- och inspelningsprogrammet QuickTime Player finns alltid installerat i MacOS, så för Mac-användare är det ett bra alternativ för skärminspelning.

Läs mer om Skärminspelning med QuickTime Player (MacOS) .

Kontakt och stöd

Kontakta it-support@kth.se  (tel: 08-790 66 00) om du har frågor om sidan eller behöver teknisk hjälp.

Kontakta e-learning@kth.se  om du behöver pedagogiskt stöd eller tips om hur du kan använda video i dina kurser.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-10-12