Till innehåll på sidan

Skärminspelning med QuickTime Player (MacOS)

Videospelar- och inspelningsprogrammet QuickTime Player finns alltid installerat i MacOS, så för Mac-användare är det ett bra alternativ för skärminspelning. Här förklaras hur du hittar programmet samt hur du startar och avslutar inspelningen av din bildskärm.

Skärminspelningar är utmärkta i utbildningssyfte eller för att snabbt och enkelt visa någon hur man åstadkommer något på sin dator. Det är helt enkelt att du filmar det du gör på din bildskärm och presenterar filmen.

Starta upp QuickTime Player

Programmet QuickTime Player medföljer varje MacOS-installation (åtminstone i 10.5 och senare) och är ett program som vanligen används för att spela upp video och ljud, men det kan också användas för skärminspelning.QuickTime Player kan laddas ned och användas på andra operativsystem än Mac, men denna guide är skriven utifrån MacOS då det är förinstallerat där.

För att starta QuickTime Player:

1. Öppna Applications och välj QuickTime Player  

2. Välj New Screen Recording under File-menyn

En liten kontrollpanel som kallas “Screen Recording” öppnas i skärmens övre vänstra hörn. Kontrollpanelen har bara en knapp vid start: inspelningsknappen. Fininställningar, som val av mikrofon eller mappen som inspelningarna sparat till, kan göras i menyn som öppnas i kontrollpanelens nedre högra hörn (liten klickbar triangel, se bild nedan).

Skärmbild visar skärminspelningsinställningar i en meny i QuickTime Player.
Inställningar för skärminspelning i QuickTime Player. Genom att klicka på triangeln i kontrollpanelen, visas en meny med följande inställningar: Val av mikrofon (Microphone), videokvaliet (Quality) och sparmapp för inspelningar (Save to).

Spela in med QuickTime Player

När du klickar på inspelningsknappen (record), som är en grå cirkel med en röd prick i, öppnas en dialogruta som ber dig bekräfta att du vill börja inspelningen. Dialogrutan beskriver även hur du avslutar inspelningen när den väl påbörjats.

Skärmbild visar ruta för inspelningsstart i QuickTime Player.
Dialogrutan i QuickTime Player som ber dig bekräfta att du vill börja spela in. Dialogrutan informerar att rutan göms under inspelning och att du kan stänga av inspelningen genom att klicka på knappen med en svart kvadrat på (”Stop Recording”) eller genom att trycka Command-Control-Esc på tangentbordet. I rutan finns även en knapp rubricerad "Cancel" för att avbryta och "Start Recordning" för att börja spela in.

Normalinställningen är att QuickTime Player spelar in hela skärmen i hög kvalitet och utan mikrofon. Vill du ha andra inställningar behöver det göras innan inspelningen startar.

Avsluta inspelning

När du är klar med inspelningen klickar du på "Avsluta inspelning" (Stop Recording) eller använder tangetbordskommandot Command-Control-Escape. Efter avslutad inspelning sparas den färdiga filmen i din hemkatalog, ~DITT_NAMN/Movies - om du inte ändrat sparmapp.

Den inspelade videon är av formatet mp4 och kan redigeras i valfritt redigeringsprogram.

Läs mer om att Redigera video .

Kontakt och stöd

Kontakta it-support@kth.se  (tel: 08-790 66 00) om du har frågor om sidan eller behöver teknisk hjälp.

Kontakta e-learning@kth.se  om du behöver pedagogiskt stöd eller tips om hur du kan använda video i dina kurser.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-10-13