Till innehåll på sidan

Föreskrifter i KTH Slack

På dessa sidor har vi samlat information gällande de föreskrifter som man behöver följa när man använder KTH Slack

Uppförande och ansvar i KTH Slack

Vid användning av KTH:s instans av slack får man inte framföra eller publicera olämpligt alternativt kränkande innehåll. Användare av systemet förväntas agera respektfullt och följa KTH:s ansvarsförbindelse och uppförandekod.

KTH:s uppförandekod

Läs mer här om KTH:s uppförandekod för medarbetare .

KTH:s ansvarsförbindelse

Här finns KTH:s ansvarsförbindelse .

Mer information om föreskrifter för statligt anställda.

KTH:s information om rättigheter och skyldigheter för statligt anställda finns på Statlig anställning . Där lyfts bland annat. offentlighetsprincipen och tjänsteansvar.  

KTH:s styrdokument finns samlade på KTH:s styrdokument . Under Regler hittar du bland annat Dokumenthantering och handlingsoffentlighet samt Webb och IT-frågor.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-04-14