Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Regler och rekommendationer i KTH Slack

Samlingssida för regler och rekommendationer i KTH Slack

Regler och rekommendationer

Det är viktigt att läsa igenom de regler och rekommendationer som gäller i Slack så man vet vad man får göra och inte göra. KTH är en myndighet och således har man myndighetsansvar när man använder Slack.

Föreskrifter i KTH Slack

Läs mer om de föreskrifter som man behöver följa när man använder KTH Slack.

Föreskrifter i KTH Slack .

Hanteringsregler för kanaler i KTH Slack

Som statlig myndighet har vi lagkrav som gör att vi har vissa begränsningar i hur KTH Slack får användas. Här förklarar vi vad som gäller vid intern samt extern kommunikation i KTH Slack

Hanteringsregler för kanaler i KTH Slack .

Appar i KTH Slack

Som statlig myndighet har vi lagkrav som gör att vi har begränsningar i hur Slack får användas. Läs mer om varför vi inte automatiskt integrerar appar i Slack eller andra tjänster och program vi använder på KTH.

Appar i KTH Slack .