Till innehåll på sidan

Stöd i utvecklingsarbetet

Ett övergripande mål för utvecklingen av KTH:s verksamhetsstöd är att stärka vår gemensamma utvecklingsförmåga.

En förutsättning för att driva ett systematiskt utvecklingsarbete kräver kunskap, förmåga och erfarenhetsutbyte. Som stöd i arbetet ges utbildningar och metodstöd inom

  • Processorienterat arbetssätt
  • Driva utvecklingsprojekt  
  • Förändringsledning

Kontakta gärna programsekretariatet med eventuella frågor eller diskutera behov av stöd.

Kontakta programsekretariatet