Till innehåll på sidan

Stöd i utvecklingsarbetet

Ett övergripande mål för utvecklingen av KTH:s verksamhetsstöd är att stärka vår gemensamma utvecklingsförmåga.

Programsekretariatet har i uppdrag att bidra i att bygga verksamhetsstödets (VS) utvecklingsförmåga. För att öka kunskap och skapa förutsättningar för att driva ett systematiskt utvecklingsarbete utvecklas gemensamma arbetssätt, utbildningar och metodstöd som kan användas i det praktiska utvecklingsarbetet.

Vi erbjuder utbildningar och metodstöd inom:

Processorienterat arbete

Driva utvecklingsprojekt

Förändringsledning

Stöd, coachning och nätverk

Kontakta oss

Kontakta gärna programsekretariatet  med eventuella frågor eller för att diskutera behov av stöd.