Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utveckling av verksamhetsstödet

Verksamhetsstödets uppdrag är ett verksamhetsstöd med hög kvalitet som frigör tid för utbildning och forskning.

Sedan 1 januari 2023 har KTH ett gemensamt verksamhetsstöd (VS). Den övergripande målbilden är att verksamhetsstödet ska bidra till att stärka KTH:s konkurrenskraft. 

Har du frågor?

Få svar på vanliga frågor kring utvecklingen av det gemensamma verksamhetsstödet.

Beslut

Se beslut som är styrande för utvecklingen av det gemensamma verksamhetsstödet.

Nyheter om verksamhetsstödet

människor i ett bibliotek
Verksamhetsstödet utvecklas för att på ett optimalt sätt stödja KTH:s forskning och utbildning.

Samarbete nyckel i utveckling av VS

Hur ska verksamhetsstödet, VS, bäst stödja forskning och utbildning? Hur ska VS och fakultet jobba tillsammans på bästa sätt? Det är några av de frågor som ventileras och diskuteras fortlöpande också...

Läs artikeln
Porträtt på Johanna Stellan.
Johanna Stellan, adminstrativ chef på ABE är projektledare för arbetet nu när utvecklingen av VS går in i en ny mer konkret fas. (Foto: KTH)

Nästa fas i utvecklingen av VS

Den 26 januari fattade KTH:s universitetsdirektör beslut om hur arbetet med utvecklingen av verksamhetsstödet ska genomföras mer precist genom ett kompletterande programdirektiv som visar hur det tidi...

Läs artikeln
KTH Campus i snö.
KTH:s verksamhetsstöd tar nya steg i utvecklingen mot ett samordnat VS. (Foto: KTH)

Samorganisation nästa steg i utvecklingen av VS

Nästa steg i utvecklingen av KTH:s verksamhetsstöd, VS, är att personal inom HR, ekonomi och kommunikation samorganiseras inom respektive område från och med första april nästa år. Det är en av flera...

Läs artikeln