Till innehåll på sidan

Utveckling av verksamhetsstödet

Verksamhetsstödets uppdrag är ett verksamhetsstöd med hög kvalitet som frigör tid för utbildning och forskning.

Från och med 1 januari 2023 har KTH ett gemensamt verksamhetsstöd (VS). Den övergripande målbilden är att verksamhetsstödet ska bidra till att stärka KTH:s konkurrenskraft. Arbetet är organiserat med stöd av programmet för ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd. Programmet syftar till att stödja utvecklingen av verksamhetsstödet och är en naturlig del i all pågående eller ny utveckling.

Medarbetare i möte i konferensrum.

Hur stärker vi vår utvecklingsförmåga?

Här hittar du utbildningar och metodstöd som hjälp i utvecklingsarbetet.

En man går nedför en trappa

Hur kan du vara delaktig?

KTH:s utvecklingsarbete ska ske i samverkan mellan medarbetarna. Genom att ta tillvara medarbetarnas kunskaper och kompetens blir medarbetarna delaktiga i KTH:s verksamhet.

Programmets organisation

Personalsamverkan

Nyheter om verksamhetsstödet

Foto: Två leende kvinnor står bredvid varandra inomhus. Bakom deras ryggar är ett stort fönster.
Helene Rune och Katarina Jonsson Berglund leder utvecklingsarbetet framåt som präglas av stort engagemang från många medarbetare inom KTH. Foto: Theresia Köhlin.

Från handlingsplan till verkstad

Utbildningsstöd har fyra prioriterade delområden i handlingsplanen för samgåendeprojektet. Förankringen av områdena är gedigen och nu påbörjas det konkreta utvecklingsarbetet.

Läs artikeln
Porträtt på Kerstin Jacobsson
Universitetsdirektör Kerstin Jacobsson har fattat beslut om en handlingsplan för den fortsatta utvecklingen av KTH:s verksamhetsstöd. (Foto: Håkan LIndgren)

Nästa steg i utvecklingen av verksamhetsstödet

Efter kartläggning och analys tar nu utvecklingen av ett samordnat och gemensamt verksamhetsstöd, VS, nästa steg i form av en handlingsplan. – Nu blir arbetet mer konkret och operativt, säger Kerstin...

Läs artikeln
Joakim Palestro och Åsa Ankarcrona stående i ett forskningslabb. Bakom dem ett bord med behållare.
Joakim Palestro, Åsa Ankarcrona och kommunikatörerna på KTH samlades på SciLifeLab för att i workshop-form arbeta vidare med samgåendet av kommunikationsstödet. Besöket gav samtidigt en liten inblick i den forskning som sker där. Foto: Theresia Köhlin.

”Vi måste väva ihop det centrala och lokala stödet”

Arbetet med att förverkliga ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd fortsätter. Fokus för stödområde kommunikation är nu den handlingsplan man tagit fram och som pekar på prioriterade områden inom...

Läs artikeln