Kvalitetsarbete vid KTH

KTH ska vara ett framstående svenskt och internationellt tekniskt universitet, och hålla högsta kvalitet i all sin verksamhet. För att uppnå detta mål krävs ett systematiskt och strategiskt kvalitetsarbete. Utgångspunkten är KTH:s kvalitetspolicy.

KTH:s kvalitetspolicy visar vägen för KTH:s kvalitetsarbete. KTH:s kvalitetspolicy och kvalitetsarbete utgår ifrån KTH:s mål i utvecklingsplanen ”Ett ledande KTH” och utifrån de nationella krav som ställs i högskolelag och högskoleförordning så väl som de standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring som ställs inom det europeiska området för högre utbildning (ESG).

Läs hela KTH:s kvalitetspolicy:

KTHs kvalitetspolicy (pdf 57 kB)

För mer information: kontakta kvalitetssamordning@kth.se

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp