Kvalitetsarbete vid KTH

KTH ska vara ett framstående svenskt och internationellt tekniskt universitet, och hålla högsta kvalitet i all sin verksamhet. För att uppnå detta mål krävs ett starkt internt kvalitetsarbete. Utgångspunkten är KTH:s kvalitetspolicy.

Kvalitetsarbetet vid KTH ska grunda sig på prinicipen om ständiga förbättringar. Det innebär att kvalitetsarbetet ska vara konkret och verksamhetsnära och att positionerna hela tiden ska flyttas framåt. Det innebär också att ansvaret för kvalitet i hög grad ligger på den enskilde läraren, studenten och anställde i den dagliga gärningen.

Läs hela KTH:s kvalitetspolicy:

Kvalitetspolicy för KTH (pdf 77 kB)

För mer information: kontakta kvalitetssamordning@kth.se

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp