Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hantera studentmobilitet

Visar beskrivna stödprocesser inom området hantera studentmobilitet

Åter till startsidan för utbildningsadministrativa processer

Kontakt

För frågor om en specifik process se kontaktperson/processledare för den processen.

För allmänna frågor om utbildningsadministrativa processer kontakta Karin Hellmalm, hellmalm@kth.se