Till innehåll på sidan

Hantera studentmobilitet

Under studierna kan studenter delta i olika former av mobilitet. En programstudent kan läsa en eller flera terminer vid ett utländskt universitet. Studenten kan välja att läsa ett utbildningsprogram som är förlagt vid mer än ett lärosäte och där KTH är ett av dessa lärosäten. Student kan välja att göra sitt examensarbete eller praktik vid ett företag eller en organisation utomlands. Detta gäller så väl för KTHstudenter som reser utomlands som utländska studenter som kommer till KTH.

På denna sida publiceras beskrivna processer inom området studentmobilitet:

Till startsidan för utbildningsadministrativa processer

Kontakt

För frågor om en specifik process se kontaktperson/processledare för den processen.

För allmänna frågor om utbildningsadministrativa processer kontakta Karin Hellmalm, hellmalm@kth.se

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-04-21