Påbörja utbildning

Under utbildningsadministrativa processer – påbörja utbildning finner du som arbetar med utbildnings- och/eller studieadministration beskrivningar över de aktiviteter som ingår i en process (ett arbetsflöde) samt övrig information som är nödvändig vid administration eller handläggning.

Sidorna under påbörja utbildning innehåller processmodeller som beskriver arbetsflöden inom området att hantera studiedeltagande. Här finner du information om webbregistrering på kurs, hantera studieuppehåll samt handlägga studier på annan nivå.

Innehållet på sidorna ska fungera som ett stöd i ditt dagliga arbete oavsett om du arbetar som lärare eller administratör på någon av KTH:s skolor eller på universitetsförvaltningen. Du ska också lätt kunna hitta den aktuella information som du behöver. Det kan till exempel vara beslutsmallar och länkar till regelverk, styrdokument eller till andra webbsidor.

Varje process har en processägare och en processledare. Om du har några frågor som rör en process så kontaktar du processledaren. Sidorna uppdateras och arbetsflödena (processmodellerna) utvärderas och kvalitetsgranskas regelbundet av processledaren, ofta i samarbete med dig och övriga som aktivt arbetar i processen. Hur ofta detta sker varierar från process till process.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-01-23