Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hantera webbregistrering på kurs

I samband med kursstart ska studenten kursregistrera sig. Modellen nedan visar arbetsflödet i processen och är ett stöd till dig som arbetar med någon del av studenternas kursregistrering.

Processmodell

Processmodellen visar arbetsflödet från förberedelser inför en ny registreringsperiod till registreringsperiodens slut och resulterar i att studenterna är kursregistrerade och påbörjar sina studier.

Processmodell: Hantera webbregistrering på kurs (pdf 75 kB)

Följ aktivitetsrutorna i bilden. Siffran ovanför varje ruta hänvisar till aktivitetsbeskrivningen som återfinns nedan.

Aktiviteter

Klicka på varje aktivitet för en detaljerad beskrivning

Starthändelse

Period inträffar, inför varje ny registreringsperiod

1 Uppdatera information på webben

2 Meddela ev datumkorrigeringar till ladok@kth.se

3 Informera studenterna om kursregistreringen

4 Informera StudAdm, IT-support och KTH Entré om registreringen

5 Lägga ut information om kursregistrering i Canvas

6 Lägga återbud på kurstillfälle, ej behöriga

7 Ladok öppnar webbregistreringen

8 Göra kursregistrering via webben

Om studenter inte kan göra sin kursregistrering:

9 Ge support till studenter

10 Utgått

11 Ladok stänger webbregistreringen

Resultat

Student är kursregistrerad och påbörjar studierna på kursen

Resultat: Student är kursregistrerad och påbörjar studierna på kursen.

Om student inkommer med sen registrering:

12 Hantera sena kursregistreringar

Canvas och kursregistrering

Student antagen till kurs som använder kursrum i Canvas måste ha kursregistrerat sig för att få tillgång till kursrummet efter webbregistreringsperioden. Läs mer om hur användare läggs till i canvas  under avsnittet studenter (automatiskt tillagda).

Aktuella webbregistreringsperioder och övrig information om kursregistrering riktad till studenterna

Kursregistrering (Student på KTH)

Processledning

Processägare

Processledare

Kontakt

För frågor om processen kontakta processledaren