Till innehåll på sidan

Hantera webbregistrering på kurs

I samband med kursstart ska studenten kursregistrera sig. Modellen nedan visar arbetsflödet i processen och är ett stöd till dig som arbetar med någon del av studenternas kursregistrering.

Processmodell

Processmodellen visar arbetsflödet från förberedelser inför en ny registreringsperiod till registreringsperiodens slut och resulterar i att studenterna är kursregistrerade och påbörjar sina studier.

Processmodell: Hantera webbregistrering på kurs (pdf 75 kB)

Följ aktivitetsrutorna i bilden. Siffran ovanför varje ruta hänvisar till aktivitetsbeskrivningen som återfinns nedan.

Aktiviteter

Klicka på varje aktivitet för en detaljerad beskrivning

Starthändelse

Period inträffar, inför varje ny registreringsperiod

1 Uppdatera information på webben

2 Meddela ev datumkorrigeringar till ladok@kth.se

3 Informera studenterna om kursregistreringen

4 Informera StudAdm, IT-support och KTH Entré om registreringen

5 Lägga ut information om kursregistrering i Canvas

6 Lägga återbud på kurstillfälle, ej behöriga

7 Ladok öppnar webbregistreringen

8 Göra kursregistrering via webben

Om studenter inte kan göra sin kursregistrering:

9 Ge support till studenter

10 Utgått

11 Ladok stänger webbregistreringen

Resultat

Student är kursregistrerad och påbörjar studierna på kursen

Resultat: Student är kursregistrerad och påbörjar studierna på kursen.

Om student inkommer med sen registrering:

12 Hantera sena kursregistreringar

Canvas och kursregistrering

Student antagen till kurs som använder kursrum i Canvas måste ha kursregistrerat sig för att få tillgång till kursrummet efter webbregistreringsperioden. Läs mer om hur användare läggs till i canvas  under avsnittet studenter (automatiskt tillagda).

Aktuella webbregistreringsperioder och övrig information om kursregistrering riktad till studenterna

Kursregistrering (Student på KTH)

Processledning

Processägare

Katarina Jonsson Berglund
Katarina Jonsson Berglund
avdelningschef 087907099

Processledare

Kontakt

För frågor om processen kontakta processledaren

Innehållsansvarig:studentdata@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-09-06