Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hur användare läggs till i Canvas

För att kunna använda Canvas måste användare ha ett Canvaskonto. Hur kontot skapas beror på användarens relation till KTH. Användare läggs till i Canvas med olika roller som har olika behörigheter. Läs mer nedan om detaljer kring rutiner för respektive användare.

Om student eller Canvasrum saknas

Publicera kursrummet för studenterna

För att studenter ska få tillgång till kursrummet måste du som är lärare publicera kursen (i Canvas) och därigenom göra den tillgänglig för dem.

Gruppindela inte för tidigt

Vänta med att gruppindela studenterna tills alla står som registrerade i kursrummets deltagarlista. Börja först när alla deltagare är markerade som "Student" och ingen är markerad som "Antagen inte registrerad student" (det vill säga efter kursregisteringsperioden). Om du gruppindelar innan dess finns risken att studenterna försvinner ur gruppen när de väl registrerat sig.

Användare måste ha Canvaskonto

För att kunna använda Canvas måste användare ha ett Canvaskonto. Hur användaren erhåller Canvaskontot beror på om personen har ett KTH-konto eller ej.

KTH-konto ger Canvaskonto automatiskt

Studenter får ett konto i Canvas så fort de blir antagna på en kurs på KTH. Lärare, kursansvariga och examinatorer får ett Canvaskonto så fort de blir anställda på KTH. Det sker via synkar med Ladok och Kopps.

Användare utan KTH-konto måste hanteras manuellt

Användare som saknar KTH-konto måste först manuellt registreras för ett rum i Canvas av IT-support (skicka e-post till: it-support@kth.se ) eftersom de inte kan logga in via KTH:s Single Sign On (SSO). Därefter kan de skapa sitt Canvaskonto genom inloggning på Canvas inloggningssida .

När de väl har ett Canvaskonto kan de också läggas in manuellt i olika Canvasrum via funktionen "Personer" (People) och knappen "lägg till personer" (Add people).

Hur olika användare läggs till

Normalt får de flesta användare Canvaskonton och läggs till i Canvasrum genom synkar med Ladok, Kopps eller UG-grupper, men vissa användare kan läggas till manuellt.

Nedan finner du mer information om hur följande användare läggs till i Canvas:

 • Lärare, kursansvarig och examinator.
 • Lärarassistenter/TA.
 • Studenter (automatiskt tillagda).
 • Omregistrerade studenter.
 • Studenter (manuellt tillagda).
 • Doktorander.

För mer information om rollerna dessa användare får i Canvas, läs roller och behörigheter i Canvas .

Lärare, kursansvarig och examinator

Lärare, kursansvariga och examinatorer för en kurs läggs in i kursrum samtidigt som kursrummet skapats, d.v.s. som tidigast 270 dagar innan kursstart. Examinatorerna läggs även in i examinationsrummet. Om nya lärare, kursansvariga eller examinatorer anges i Kopps senare än 270 dagar innan kursstart läggs de automatiskt till i Canvas och i relevanta Canvasrum.

Hittar du inte ett förväntat Canvasrum kontaktar du din lokala Kopps-administratör  för att kontrollera att du är korrekt inlagd i Kopps. Dagen efter du blivit korrekt inlagd i Kopps ska du även finnas inlagd i kursrummet i Canvas.

Lärarassistenter/TA

En Kopps-registrerad lärare, kursansvarig eller examinator kan registrera lärarassistent/TA till sin egen kurs i Kopps genom gruppeditorn för anställda, som du kan läsa om på sidan Hantera UG-grupper . Men, första gången en Lärarassistenter/TA ska läggas till måste det gå via kurswebben enligt nedan för att gruppen ska skapas i UG.

Gör såhär för att lägg till Lärarassistenter/TA:

 1. Gå till dina kurser i personliga menyn.
 2. Klicka på "Administration".
 3. Välj "Administrera assistenter" Obs! Du måste vara lärare i kursen för att göra detta.
 4. Klicka på kursomgången du vill lägga till personen till.
 5. Sök efter personen du vill lägga till.
 6. Lägg till personen.

Klart! Personen är nu tillagd i UG som kursassistent och dagen efter du lagt in dem kommer de automatiskt läggas till som TA i kursrummet i Canvas. Detta eftersom synkningen sker nattetid.

Det går också att be din Kopps-administratör om hjälp med att lägga till Lärarassistenter/TA.

Lärarassistenter/TA som är registrerade i Kopps läggs automatiskt till som användare i Canvas via synkar mellan Kopps och Canvas. Precis som för lärare läggs de till i kursrummen tidigast 270 dagar innan kursstart.

Studenter (automatiskt tillagda)

De flesta studenter läggs till automatiskt i kursrum i Canvas när de är antagna i Ladok och läggs till automatiskt i examinationsrum om de har anmält sig till examinationen.

För att endast de som är registrerade på kursen ska ha tillgång till kursmaterialet hanteras studenternas roller i ett kursrum på följande sätt:

 1. Studenter läggs till i kursrummet med rollen "antagen inte registrerad".
 2. Rollbyte efter registrering: från "antagen inte registrerad" till "Registered student".
 3. Ej registrerade studenter tas bort den fjärde dagen efter kursstart.

1. Studenter läggs till i kursrummet med rollen "antagen inte registrerad"

Studenter som är antagna på en kurs i kommande period i Ladok läggs till varje morgon, alltså endast en gång per dag, med rollen "antagen inte registrerad". 

Det är viktigt att studenter alltid läggs till i Ladok och därifrån genom synken kommer till kursrummet.

2. Rollbyte efter registrering: från "antagen inte registrerad" till "Registered student"

När en antagen student kursregistrerar sig kommer deras roll i kursrummet ändras från "antagen inte registrerad" till rollen "Registered student" i deltagarlistor i Canvas. Rollen "Registered student" betyder i sammanhanget att hen är registrerad på kursen i Ladok.

Rollbytet innebär även att studenten i fråga får tillgång till deltagarlistorna via "Personer" (People) i Canvas kursmeny.

3. Ej registrerade studenter tas bort den fjärde dagen efter kursstart

Studenter som bara är antagna men som ej registrerat sig tas bort från kursrummet på morgonen den fjärde dagen efter kursstart. Det betyder att för en kurs som börjar t.ex. måndagen den 10:e kommer ej registrerade studenter tas bort på morgonen fredagen den 14:e. Detta för att aktiva studenter som har glömt registrera sig skall ha tid att göra det själva via webbregistreringen.

Borttagna studenter får tillgång till kursrummet i Canvas efter de registrerar sig via webbregistreringen, oftast inom 15 minuter.

Omregistrerade studenter

Omregistrerade studenter läggs in på kurser på samma sätt som registrerade studenter och får tillgång till kursrummet direkt, om inte studenten är omregistrerad på ett så kallat OM-tillfälle i Ladok. OM-tillfällen är kurstillfällen som inte existerar i Kopps och har därför inget kursrum i Canvas. Studenten behöver då läggas till manuellt, se information nedan.

OM-tillfällen skapas om studenten ska omregistreras på en tidigare version av kursen eller på en termin utan aktivt kurstillfälle. Exempelvis om kursen senast gick på höstterminen men studenten omregistreras på vårterminen. Se aktuella datum för kursregistrering (Studentwebben) .

Studenter (manuellt tillagda) 

Studenter som ska antas eller registreras i Ladok ska inte läggas till manuellt i Canvasrum. I de fall där studenterna inte ska hanteras i Ladok kan de läggas till manuellt.

Exempel på studenter som måste läggas till manuellt är studenter som registreras på OM-tillfällen eller doktorander som går kurser som inte följer 2007 års studieordning. Detta kan antingen göras av en lokal administratör med rättigheter i Canvas eller av KTH:s IT-support. En förfrågan behöver dock göras av en kursadministratör eller studierektor och inte av kursens lärare.

Varning! Felregistrerade studenter får inga betyg eller CSN

Det är viktigt att studenter alltid läggs till i Ladok och därifrån genom synken kommer till kursrummet i Canvas. Studenter som ej är registrerade på korrekt sätt för kursen har inte laglig rätt till att läsa kursen, kan inte få resultat rapporterade eller CSN för genomförda studier. Genom att manuellt lägga in en student finns risk för att studenten felaktigt tror att den är korrekt registrerad på kursen.

Doktorander

Doktorander läggs in olika beroende på studieordning och situation.

Doktorandkurser med 2007 års studieordning

För doktorandkurser som följer 2007 års studieordning kommer doktoranderna att få tillgång till kursrummen i Canvas på samma sätt som övriga studenter, genom antagning och registrering i Ladok. Kursrum i Canvas kommer också att skapas upp automatiskt via synkar med Kopps.

Tidigare studieordningar

I doktorandkurser som följer tidigare studieordningar behöver kursrum skapas manuellt i Canvas. Studenter och lärare behöver också läggas till manuellt i Canvas. Kontakta it-support@kth.se  för hjälp med det.

Doktorandkurs på annan nivå

För doktorander som ska läsa en kurs på en annan nivå ska denna rutin följas: Handlägga studier på annan nivå . Ett nytt kurstillfälle kommer skapas i Kopps och då skapas ett nytt kursrum i Canvas, vilket sen kan slås ihop med kursrummet på annan nivå.

Användare utan KTH-konto med Canvaskonto

Alla med ett Canvaskonto kan bli tillagda till Canvasrum. Användare utan KTH-konto måste däremot logga in i Canvas via en speciallänk ( Canvas inloggningssida ) eftersom de inte kan logga in via KTH:s Single Sign On (SSO) som kräver ett KTH-konto. Kontakta it-support@kth.se  om du har frågor.

Bjuda in extra lärare eller externa gästföreläsare

Ibland är det önskvärt att bjuda in en extra lärare eller en gästföreläsare till en kurs. I automatskapade kursrum måste lärarna vara inlagda i Kopps och synkas in, som förklarats tidigare på sidan. Om den du ska bjuda in saknar Canvaskonto eller inte finns i Kopps, kontakta din skoladministratör eller it-support@kth.se  för att få hjälp.

I vissa Canvasrum kan extra lärare och gästföreläsare läggas till manuellt, läs mer om det under rubriken "Lägg till en person manuellt".

Lägg till en person manuellt

Kortfattat kan användare läggas till manuellt i följande Canvasrum:

 • Manuellt skapade kursrum
 • Sandboxar
 • Examinationsrum (endast lärare och assistenter).

Du kan inte lägga till användare manuellt till automatskapade kursrum. Som nämnt ovan, ska studenter av juridiska skäl läggas till automatiskt via Ladoksynkarna och lärare och examinatorer genom Koppssynkarna.

Lägga till användare manuellt i Canvasrum