Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hur Canvasrum skapas

Det finns olika sorters rum i Canvas med olika användningsområden. Examinationsrum och de flesta kursrum i Canvas skapas med automatiska processer, men det finns även manuellt skapade kursrum och sandboxar. Här ger vi en överblick av hur och när dessa rum skapas.

Om student eller Canvasrum saknas

Publicera kursrummet för studenterna

För att studenter ska få tillgång till kursrummet måste du som är lärare publicera kursen (i Canvas) och därigenom göra den tillgänglig för dem.

Gruppindela inte för tidigt

Vänta med att gruppindela studenterna tills alla står som registrerade i kursrummets deltagarlista. Börja först när alla deltagare är markerade som "Student" och ingen är markerad som "Antagen inte registrerad student" (det vill säga efter kursregisteringsperioden). Om du gruppindelar innan dess finns risken att studenterna försvinner ur gruppen när de väl registrerat sig.

Automatiskt skapade kursrum

När ett kurstillfälle godkänns i Kurs- och programplaneringssystem Kopps  kommer ett kursrum automatiskt skapas i Canvas efter en viss tid. Kursrummen skapas 270 dagar (9 månader) innan kursstart, om kurstillfällena är godkända i Kopps vid den tidpunkten. Om ett kurstillfälle godkänns senare skapas kursrummet inom ett dygn från att kurstillfället har godkänts i Kopps.

Alla kursrum får också ett slutdatum och 60 dagar efter det datumet kommer rummen att avaktiveras och bli skrivskyddade. Läs mer om detta på sidan Rutin för gamla kursrum i Canvas .

Namn på kursrum

Kursrum namnges med följande format: [Kurskod] [Termin] [Kursnamn] ([Kortnamn eller tillfälleskod]).

Kortnamn eller tillfälleskod används för att särskilja olika rum för samma kurs, framför allt för kurser som har flera kurstillfällen som går parallellt. Kortnamnet sätts i Kopps. Om det inte finns något kortnamn så anges tillfälleskoden för kurstillfället istället. Kontakta kopps@kth.se  om du har frågor om kortnamn för kurstillfällen.

Manuellt skapade kursrum

Om en kurs inte finns i Kopps men ändå behöver ett kursrum så behöver kursrummet skapas manuellt av behörig Canvasadministratör. Om din kurs har behov av ett manuellt skapat kursrum kan du kontakta it-support@kth.se .

Eftersom kursrummet skapas manuellt så måste även lärare och studenter läggas in manuellt. Detta förklaras på sidan Hur användare läggs till i Canvas .

Examinationsrum

För varje aktivitetstillfälle i Ladok skapas ett examinationsrum automatiskt i Canvas. Examinationsrummen skapas med en gemensam mall men kan anpassas så att examination kan genomföras enligt examinators önskemål.

Examinationsrummen namnges med följande format: MH1027 TEN1 [2022-04-19] Tentamen. För hopslagna examinationsrum blir det i stället: MH1027 TEN1 & AB1234 TENA [2022-04-19] Tentamen.

För mer information om hur den processen går till, läs vidare på sidan Examinationsrum i Canvas .

Sandboxar

En sandbox är ett tomt Canvasrum där du kan testa saker i Canvas utan att påverka studenter. För att få en sandbox mejlar du till it-support@kth.se .

För mer information, gå till sidan Sandbox .

Använd kursrummet som skapats för kursomgången

Vi rekommenderar att använda kursrummet som skapats för kursomgången. För att återanvända material är det bättre att kopiera tidigare kursrum. Att lägga till studenter på gamla kursomgångar kan leda till problem med att tilldela uppgifter, quiz, diskussioner och anslag till studenterna.  

Du kan slå ihop flera kurser eller kurstillfällen till ett kursrum

Är det flera kurser eller kurstillfällen som ska ha tillgång till samma kursrum i Canvas kan IT-support slå ihop dem till ett kursrum i Canvas. Kontakta it-support@kth.se  för att få hjälp med detta.

Om du inte hittar ett kursrum

Om du har problem att hitta ett kursrum för en kommande eller aktiv kurs kontaktar du din lokala Koppsadministratör. De kommer hjälpa dig kontrollera att kursen är godkänd i Kopps.

Om du inte kan hitta ett gammalt kursrum kan det bero på att slutdatumet har passerats med 60 dagar. Rummet har då avaktiverats och flyttats från din aktiva kursmeny (Översikt) till "tidigare registreringar". Läs mer om Rutin för gamla kursrum i Canvas .

Om du fortfarande inte kan hitta kursrummet du letar efter kan du kontakta it-support@kth.se .