Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rutin för gamla kursrum i Canvas

Kursrum avaktiveras 60 dagar efter kursens slutdatum. De är fortfarande synliga men försvinner från översikten. Rummen blir även skrivskyddade vilket innebär att studenter inte kan ladda upp material och uppgifter. Syftet med rutinen är att göra det enklare för lärare och studenter med många kursrum i Canvas att hitta de rum som är aktuella.

Kursrum sätts i skrivskyddat läge

Kursrum kommer att avaktiveras 60 dagar efter det kursslut som finns inlagt i Kopps, precis som examinationsrum. Rummen kommer då fortfarande att vara synliga men skrivskyddade för studenter.

Du kan själv se vilka kurser som är avslutade och skrivskyddade. Gå till Kurser (Courses), tryck på Alla kurser (All Courses) och titta under Tidigare registreringar (Past Enrollments). Där hittar du en lista över dina tidigare kurser.

Du läsa mer om vad som gäller för examinationsrum på sidan Examinationsrum i Canvas  under rubriken "Avaktivering av examinationsrum".

Konsekvenser för studenter

Studenter kommer inte längre kunna skicka in uppgifter, lägga upp diskussioner eller använda andra Canvas-funktioner i de skrivskyddade kursrummen. De kan dock fortfarande se sina uppgifter, återkoppling, resultat och omdömen.

Konsekvenser för lärare/administratörer

Skrivskyddet gäller bara för studenter, så lärare och administratörer är opåverkade.

Lärare kan återaktivera kursrum

Om du vill tillåta en student att använda ett kursrum efter att det avaktiverats går det att återaktivera rummet.

  1. Gå till kursrummets Inställningar (Settings).
  2. Under fliken för kursinnehåll (Course Details) kan du ändra slutdatumet för kursen.

Studenterna kommer då kunna vara aktiva i kursrummet igen som tidigare. Det kan vara användbart om du som lärare har en student som ska göra en (sen) inlämning eller komplettering av inlämnad uppgift.

Aktiva kursrum blir lättare att hitta

Rutinen finns för att lärare och studenter med många kursrum i Canvas ska få det enklare att hitta de rum som är aktuella. När en kurs avaktiveras kommer kursen att flyttas från din aktiva kursmeny (Översikt) till "tidigare registreringar".

Den här rutinen är densamma som gäller för examinationsrum: Examinationsrum får ett slutdatum och sätts i skrivskyddat läge .