Till innehåll på sidan

Roller och behörigheter i Canvas

Alla personer inlagda i rum i Canvas har minst en roll tilldelad till sig som bestämmer vad de har för behörigheter och vad de kan göra i Canvasrummet. Här förklaras vad som skiljer rollerna åt.

Det finns många olika roller i Canvas och det kan vara svårt att hålla reda på vad som skiljer dem åt. Rollerna kan grovt delas upp i två varianter: de utan redigeringsbehörigheter och de med redigeringsbehörigheter.

Har du fler roller i samma rum i Canvas kommer den med flest behörigheter vara den som är aktiv. Olika roller läggs även in på olika sätt. Läs mer om hur användare läggs till i Canvas .

Roller utan redigeringsbehörigheter

Personer med följande roller kan navigera och interagera i Canvasrummet, men kan inte skapa eller redigera material:

 • Student
 • Registered student
 • Admitted not registered student
 • Manually added student
 • Omregistrerad (Re-reg student)
 • Observatör (Observer).

Student

Rollen "Student" är en av grundrollerna i Canvas och alla andra studentroller är baserade på den.

Alla studenter som är anmälda till en examination blir inlagda i examinationsrummet i Canvas med rollen "Student".

De med denna roll har behörigheter som man kan förvänta sig studenter ska ha. Exempelvis har personer med studentrollen bara tillgång till publicerat kursinnehåll under tiden innehållet är satt som tillgängligt, de kan lämna in uppgifter och skriva kommentarer. Står det "studenter" i en inställning i Canvas gäller det denna roll.

Obs! Rollen "Student" kan få viss redigeringsrättighet för "Sidor" (Pages) och "Diskussioner" (Discussions) om någon med redigeringsbehörigheter ger det till den rollen.

Registered student

Studenter som är registrerade eller omregistrerade i Ladok får rollen "Registered student". För studenter som ska ha tillgång till en kurs men inte läggs till via Ladok ska rollen ”Manually added student” användas.

För kurser manuellt skapade i Canvas, det vill säga de som inte finns i KOPPS och inte har någon koppling till Ladok, används denna roll även om studenter är manuellt tillagda.

Denna roll har samma behörigheter som rollen "Student".

Admitted not registered student

Studenter som blivit antagna via Ladok får rollen "Admitted not registered student". När de registrerat sig på kursen byts denna roll ut mot rollen "Registered student". Studenter som bara har denna roll tas bort ur kursrummet fjärde dagen efter kursregistrering, som en påminnelse till dem att de behöver registrera sig på kursen.

Denna roll har liknande behörigheter som rollen "Student" förutom att de inte kan se "Personer" (People) i kursmenyn och kan inte gå med i grupper. Lärare kan dock lägga in studenter med denna roll i grupper, vilket vi inte rekommenderar då studenten tas bort ur gruppen om de inte registrerar sig på kursen.

Om en admitted-student läggs in i ny, manuellt skapad sektion tas studenten bara bort automatiskt ur huvudsektionen, inte den nya sektionen.

Manually added student

Studenter som läggs till manuellt i en kurs och har kopplingar till Ladok ska ha rollen "Manually added student" för att enklare kunna särskilja dem från studenter inlagda via Ladok.

Denna roll har samma behörigheter som rollen "Student".

Omregistrerad (Re-reg student)

Rollen "Omregistrerad" (Re-reg student) används för studenter som är registrerad på OM-tillfälle i Ladok och som behövde kunna göra inlämningar.

Denna roll har samma behörigheter som rollen "Student".

Observatör (Observer)

Rollen "Observatör" (Observer) ges till de som behöver tillgång till kursmaterial i en kurs utan att vara aktiva i kursen. De med denna roll kan se kursmaterial precis som en student, men kan inte göra inlämningar, quiz eller kommunicera med andra i kursrummet.

Obervatörsrollen används exempelvis för:

 • Personer som auskulterar på kurser, exempelvis lärare eller studenter som lär sig svenska via SFINX.
 • studenter som gått kursen tidigare (OM-tillfälle i Ladok) och som behöver tillgång till material för en omtenta/omexamination, men inte ska göra inlämningar eller annars delta aktivt i kursen.

Roller med redigeringsbehörigheter

4 april 2023

Ny översättning av rollen "Kursansvarig"

Vi har nyligen ändrat översättningen av rollen "Kursansvarig", den översätts nu till "Course coordinator". Detta görs för att följa KTH:s officiella översättning av termen. Våra guider håller på att uppdateras.

Personer med följande roller kan skapa och redigera material i Canvasrummet:

 • Lärare (Teacher)
 • Kursansvarig (Course coordinator)
 • Examinator (Examiner)
 • Kursadministratör (Course admin)
 • Kursdesigner (Course Designer)
 • Lärarassistent (TA).

Lärare (Teacher)

Alla lärare, kursansvariga och examinatorer på en kurs ska ha rollen "Lärare" (Teacher) oavsett om de är inlagda via KOPPS (de med kth.se-konto) eller om de är manuellt inlagda i Canvasrummet (externa lärare).

Personer med denna roll kan skapa kursmaterial, se opublicerat material, ändra inställningarna i Canvasrummet, publicera kursen, bedöma inlämningar och annat som räknas in i att vara lärare.

De med denna roll kan ge viss redigeringsrättighet till rollen "Student" för Sidor eller Diskussioner.

Kursansvarig (Course coordinator)

Rollen "Kursansvarig" (Course coordinator) är en frivillig roll för den som ansvarar för kursen. Den kan användas för att tydliggöra ansvarsområden för studenterna.

Denna roll har samma behörigheter som rollen Lärare.

Examinator (Examiner)

Rollen "Examinator" (Examiner) är en frivillig roll för de som ansvarar för en examination. Den kan användas för att tydliggöra ansvarsområden för studenterna.

Denna roll har samma behörigheter som rollen Lärare.

Kursadministratör (Course admin)

Rollen "Kursadministratör" (Course admin) är en frivillig roll för kursadministratörer. Den kan användas för att tydliggöra ansvarsområden för studenterna.

Denna roll har samma behörigheter som rollen Lärare.

Kursdesigner (Course Designer)

Rollen "Kursdesigner" (Course Designer) är en grundroll i Canvas som ibland används av de som har till uppgift att gå in i kursen och ändra på innehåll och liknande, som stöd för lärare. På KTH använder vi först och främst administratörsroller för detta, men i vissa fall används denna roll.

Denna roll har samma behörigheter som rollen Lärare.

Lärarassistent (TA)

Rollen "Lärarassistent" (TA) har liknande men lite lägre behörigheter än rollen Lärare. Det som skiljer sig mellan rollen Lärare och rollen Lärarassisten är att Lärarassistenter:

 • inte kan publicera kurser
 • inte kan skapa, radera eller redigera lärandemål
 • inte kan bestämma slutgiltigt omdöme vid modererad bedömning

Rollen kan antingen läggas till via KOPPS eller via den personliga menyn av lärare på kursen.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-29