Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Administration av Canvas på KTH

Här kan du bland annat läsa om hur Canvasrum skapas, hur användare läggs till i Canvasrum och vilka roller som har vilka behörigheter.

Användarvillkor för Canvas

När du loggar in på Canvas måste du godkänna användarvillkoren. Detta är obligatoriskt för att få tillgång till plattformen. De användarvillkor som visas gäller studenter. KTH har avtalat en annan version för anställda och lärare i enlighet med Lärarundantaget.

Användarvillkor för Canvas i enlighet med Lärarundantaget

Hur Canvasrum skapas

Kurs- och examinationsrum i Canvas skapas när det finns en specifik deltagarlista för kurstillfällen respektive aktivitetstillfällen i Ladok.

Hur Canvasrum skapas

Hur användare läggs till i Canvas

För att kunna använda Canvas måste användare ha ett Canvaskonto. Hur kontot skapas beror på användarens relation till KTH. Användare läggs till i Canvas med olika roller som har olika behörigheter. Läs mer nedan om detaljer kring rutiner för respektive användare.

Hur användare läggs till i Canvas

Roller och behörigheter

Alla personer inlagda i Canvasrum har minst en roll tilldelad till sig som bestämmer vad de har för behörigheter och vad de kan göra i Canvasrummet. Här förklaras vad som skiljer de åt.

Canvasanvändarnas roller och behörigheter

Rutin för gamla kursrum i Canvas

Kursrum avaktiveras 60 dagar efter kursens slutdatum och är då fortfarande synliga men försvinner från Översikten. Rummen blir skrivskyddade vilket innebär att studenter inte kan ladda upp material och uppgifter. Syftet med rutinen är att göra det enklare för lärare och studenter med många kursrum i Canvas att hitta de rum som är aktuella.

Rutin för gamla kursrum i Canvas

Återställ kursinnehåll i Canvas

När ändringar i kursinnehåll går fel, kurser råkar nollställas eller kursmaterial raderas finns det möjligheter att återställa och ångra ändringar i Canvas. Du kan återställa mycket själv, men vid mer komplicerade återställningar behöver IT-support involveras.

Återställ kursinnehåll i Canvas

Bokningsbara tider i Canvas kalender

I Canvas kalender kan du som lärare skapa bokningsbara "mötesgrupper" för dina studenter att boka tid med dig, både enskilt och i grupp. Studenterna kan själva reservera en eller flera av mötestiderna med dig i sina egna kalendrar, och ni kan båda se den bokningen i era kalendrar.

Bokningsbara tider med mötesgrupper