Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Administratör i Canvas

Varje institution och enhet har möjligheten att utse Canvas-administratörer med utökad behörighet i Canvas. Dessa administratörer utses av chef på varje institution eller enhet.

Rollen som administratör i Canvas

Som Canvas-administratör får du administrationsrättighet till institutionens samtliga kurser utan att behöva lägga till dig på varje enskild kurs. Det underlättar administration, översyn av kurser och enklare support inom din institution eller enhet. 

Funktioner som kan vara aktuella för utökad behörighet i Canvas är, till exempel, utbildningsadministratörer, pedagogiska utvecklare eller liknande. Det är önskvärt om personen som får admin-rollen i Canvas även har liknande behörighet i systemen KOPPS och Ladok. Lärare bör inte ha rollen som administratör i Canvas.  

Det är chef på din institution eller enhet som utser vem eller vilka som ska ha rollen och den utökade behörigheten. Chef beställer behörighetsutökningen genom att skicka ett mejl till it-support@kth.se .

Regler för utökad användarbehörighet i Canvas

Som Canvas-administratör förbinder du dig att ta ansvar för att inte lämna ut användaruppgifter till någon annan eller lämna datorn obevakad när du är inloggad i Canvas. Information i Canvas som gäller enskilda individer ska hanteras med diskretion.

Kraven för att bli administratör i Canvas

För att bli administratör i Canvas måste du: