Till innehåll på sidan

Examinationsrum får ett slutdatum och sätts i skrivskyddat läge

Publicerad 2021-03-29

För att lärare och studenter lättare ska hitta aktuella Canvasrum, kommer en ny rutin angående hanteringen av gamla examinationsrum i Canvas införas under våren 2021. Examinationsrum kommer att få ett slutdatum och avaktiveras 60 dagar efter examinationstillfället. Rummen kommer fortfarande vara synliga men skrivskyddade, vilket innebär att exempelvis möjligheter att publicera och lämna in nya uppgifter blir låsta. 

Aktiva kursrum blir lättare att hitta

Förändringen görs för att lärare och studenter med många kursrum i Canvas ska få det enklare att hitta de rum som är aktuella. När en kurs avaktiveras kommer kursen att flyttas från din aktiva kursmeny (översikt) till "tidigare registreringar".

Canvas har tagit fram en lärar/administratör-guide för att hitta alla dina kurser (sv.guides.instructure.com)  samt en student-guide för att hitta alla dina kurser (sv.guides.instructure.com) .

Konsekvenser för studenter

Studenter kommer inte längre kunna skicka in uppgifter, lägga upp diskussioner eller använda andra Canvas-funktioner i de skrivskyddade examinationsrummen. De kan dock fortfarande se sina uppgifter, feedback, resultat och omdömen.

Konsekvenser för lärare/administratörer

Skrivskyddad åtkomst för lärare och administratörer innebär att du kan se publicerat och opublicerat kursinnehåll. Du kan även se studenternas inlämningar men kan inte redigera kursinnehåll eller omdömen.

Lärare kan återaktivera

Om du vill använda ett examinationsrum efter att det avaktiveras går det att återaktivera det under kursens inställningar. Studenterna kommer då kunna vara aktiva i kursrummet igen exakt som tidigare.

Canvas har tagit fram en guide för hur du ändrar start- och slutdatumen för en kurs (eng.)  för den som är intresserad (Obs: om du följer guiden ska du välja "course" istället för "term" om du vill ändra datum).

Kontakt

Kontakta it-support@kth.se  om du önskar mer hjälp.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-03-29