Till innehåll på sidan

Rekommendationer och goda exempel på kursdesign i Canvas

Här samlas KTH:s rekommendationer för hur du använder lärplattformen Canvas för att genomföra din kursdesign för bästa resultat och för att säkerställa kvalité och en god studentupplevelse. Du hittar också goda exempel på kursrum, skapade av lärare på KTH.

Låt en kollega testa tydligheten i ditt upplägg

För att vara säker på att du är så tydlig som du vill vara, be en kollega gå igenom kursrummet i Canvas. Det bör tydligt framgå var studenterna hittar:

  • inlämningsuppgifter och annat kursmaterial
  • kursinformation
  • kontaktvägar
  • annat som du kommer dela i kursrummet.

Se också efter så att ditt kursrum ser ut som du tänkt dig även via mobilen eftersom många studenter följer kurser via Canvas mobilapp.

Checklistor för kursdesign i Canvas

För att underlätta för dig har vi skapat checklistor som integrerar E-lärandes rekommendationer för kursdesign i Canvas.

KTH:s mallar för Canvasrum

För att göra det enklare för studenter att hitta i Canvasrum och för att hjälpa lärare att snabbare ordna en struktur i rummen i Canvas så förbereds Canvasrum med olika mallar. På dessa sidor kan du läsa mer om KTHs olika mallar samt hur du får tillgång till dem.

Rekommenderade kommunikationsvägar i Canvas

För att underlätta informationsspridning till studenter rekommenderar E-lärande att Canvasverktygen "Anslag" (Announcements) och "Inkorg" (Inbox) används, speciellt vid envägskommunikation. Här förklaras skillnaderna i användning mellan dem och varför du bör undvika mejllistor.

Rekommenderade kommunikationsvägar i Canvas

Verktyg för kursuppföljning

Du kan följa studenternas genomförande i kursen på flera sätt. Här hittar du en sammanställning av de funktioner som du kan använda för kursuppföljning.

Verktyg för kursuppföljning

Kursrum att inspireras av

Behöver du inspiration i arbetet med Canvas? Vi har listat fyra kursrum som KTH-lärare skapat och som har särskilt god kursdesign.

Utvalda kursrum att inspireras av

Se alla öppna kurser på KTH

Återställ kursinnehåll

När ändringar i kursinnehåll går fel, kurser råkar nollställas eller kursmaterial raderas finns det möjligheter att återställa och ångra ändringar i Canvas. Du kan återställa mycket själv, men vid mer komplicerade återställningar behöver IT-support involveras.

Återställ kursinnehåll i Canvas

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-11-14