Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rekommendationer och goda exempel på kursdesign i Canvas

Här samlas KTH:s rekommendationer för hur du använder lärplattformen Canvas för att genomföra din kursdesign för bästa resultat och för att säkerställa kvalité och en god studentupplevelse. Du hittar också goda exempel på kursrum, skapade av lärare på KTH.

Låt en kollega testa tydligheten i ditt upplägg

För att vara säker på att du är så tydlig som du vill vara, be en kollega gå igenom kursrummet i Canvas. Det bör tydligt framgå var studenterna hittar:

  • inlämningsuppgifter och annat kursmaterial
  • kursinformation
  • kontaktvägar
  • annat som du kommer dela i kursrummet.

Se också efter så att ditt kursrum ser ut som du tänkt dig även via mobilen eftersom många studenter följer kurser via Canvas mobilapp.

Tips då du arbetar med ditt kursrum

Här hittar du olika tips som du kan ha nytta av då du arbetar med ditt kursrum i Canvas.

Tips då du arbetar med ditt kursrum i Canvas

Sandbox

En sandbox är ett tomt Canvasrum där du som lärare kan testa saker i Canvas utan att påverka studenter. Sandboxen är en individuell yta som passar väl till utvecklingsarbete eftersom du enkelt kan flytta det färdiga arbetet till ett annat rum i Canvas.

Sandbox

Checklistor för kursdesign i Canvas

För att underlätta för dig har vi skapat checklistor som integrerar E-lärandes rekommendationer för kursdesign i Canvas.

KTH:s mallar för Canvasrum

För att göra det enklare för studenter att hitta i Canvasrum och för att hjälpa lärare att snabbare ordna en struktur i rummen i Canvas så förbereds Canvasrum med olika mallar. På dessa sidor kan du läsa mer om KTHs olika mallar samt hur du får tillgång till dem.

Rekommenderade kommunikationsvägar i Canvas

För att underlätta informationsspridning till studenter rekommenderar E-lärande att Canvasverktygen "Anslag" (Announcements) och "Inkorg" (Inbox) används, speciellt vid envägskommunikation. Här förklaras skillnaderna i användning mellan dem och varför du bör undvika mejllistor.

Rekommenderade kommunikationsvägar i Canvas

Följ studenterna genom kursen

Du kan följa studenternas genomförande i kursen på flera sätt. Här hittar du en sammanställning av de funktioner som du kan använda för kursuppföljning. Vi har delat in funktionerna i tre olika områden: Uppföljning av inlärning, interaktion med studenter och översikt av kursen.

Följ studenterna genom kursen

Kursrum och examinationsrum att inspireras av

Behöver du inspiration i arbetet med Canvas? Vi har listat fyra kursrum och tre examinationsrum som KTH-lärare skapat och som har särskilt god kursdesign. Du kan även söka bland alla öppna kurser på KTH för inspiration.

Återställ kursinnehåll

När ändringar i kursinnehåll går fel, kurser råkar nollställas eller kursmaterial raderas finns det möjligheter att återställa och ångra ändringar i Canvas. Du kan återställa mycket själv, men vid mer komplicerade återställningar behöver IT-support involveras.

Återställ kursinnehåll i Canvas