Till innehåll på sidan

Blandade lärmiljöer (Blended learning)

Blandade lärmiljöer innebär att en kurs blandar tillfällen med fysiska läraktiviteter på campus med aktiviteter i en digital lärmiljö. Här kan du läsa mer om exempel på olika upplägg med blandade lärmiljöer i kurser på KTH.

Vad är blandade lärmiljöer (blended learning)?

En kurs som tillämpar metoden "blandade lärmiljöer" (blended learning) är en kurs där aktiviteter genomförs i både den fysiska och den digitala lärandemiljön.

Lärktiviteter kan till exempel vara att studenterna deltar i ett seminarium eller genomför en laboration på campus och dessutom deltar i ett diskussionsforum i lärplattformen Canvas, ser en video, läser en uppladdad text eller är med på ett webbinarium.

Även bedömningsaktiviteterna sker i både den digitala och fysiska miljön, där en student visar att den uppnått lärandemålen genom exempelvis en skriven tentamen i sal och ett självrättande quiz i Canvas.

Fördelar med blandade lärmiljöer

Med metoden blandade lärmiljöer kan du bättre optimera lärandemiljöerna genom att skapa kurser som passar just dig som lärare, din kurs och dina studenter. Du använder aktiviteter i och utanför undervisningen som både är integrerade och komplementära.

Fördelar som ofta lyfts fram med blandade lärmiljöer:

  • Tiden kan användas på andra sätt genom att blanda traditionell campusundervisning med webbaserade undervisningsmetoder (distans, digitala lärobjekt).
  • Fokus på djupinriktat lärande.
  • Tiden med studenterna i klassrummet kan utformas för mer interaktion.
  • Fler möjligheter till samarbete.
  • Förbättrad tidseffektivitet.

Exempel på kursupplägg med blandade lärmiljöer

Det finns många olika sätt att använda blandade lärmiljöer i sin kurs. Här finns exempel på hur kurser kan läggas upp med blandade lärmiljöer. Digitala verktyg kan användas till exempel för att ge mer utrymme för att fokusera på diskussioner i klassrummet eller för att genomföra formativ bedömning.

Exempel på aktiviteter i blandade lärmiljöer

Kurstyper med olika grad av digitala inslag

De flesta kurser på KTH har någon form av digital komponent, men det finns stor variation och det är bra att ha begrepp för olika mängd digitalta aktiviteter. Här kan du läsa om olika typer av kurser.

Kurstyper: olika grader av digitala inslag

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-03-06