Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Exempel på aktiviteter i blandade lärmiljöer

Det finns många olika sätt att använda blandade lärmiljöer i sin kurs. Här finns exempel på aktiviteter i blandade lärmiljöer. Digitala verktyg kan användas till exempel för att ge mer utrymme för att fokusera på diskussioner i klassrummet eller för att genomföra formativ bedömning.

Blandade lärmiljöer är ett brett begrepp och innefattar därför många olika aktiviteter. Dessa exempel är endast ett urval av olika möjligheter.

Fokusera tiden i klassrummet på diskussioner

I den digitala lärandemiljön använder du video eller texter för att förklara ämnets grundläggande koncept. Tiden i klassrummet används för att diskutera ämnesinnehållet. Det här upplägget leder till att du som lärare kan fokusera på viktiga områden som studenter ofta har bekymmer med. Studenterna lär sig ämnets grunder i sin egen takt och på en plats som passar dem.

Video framhålls ofta som positivt i utbildningssammanhang eftersom studenterna själva kan bestämma när och var de deltar, de kan styra tempot och se om en video flera gånger. Du kan läsa mer om detta på våra sidor om Video som pedagogiskt hjälpmedel .

Formativ bedömning med quiz eller inlämningsuppgift

Genomför formativ bedömning av studenternas kunskaper om ett ämne i den digitala miljön, som ett quiz eller inlämningsuppgift. Använd sedan det fysiska mötet till att fokusera på de delar som studenter visat sig ha svårt för.

Introducera i det fysiska rummet – diskutera i det digitala

Introducera ett ämne då ni ses i den fysiska lärandemiljön och använd diskussionsforum eller chatt (digitalt) för att diskutera vidare. Avsluta diskussionen i den fysiska lärandemiljön eller via ett webbmöte (KTH erbjuder lärare webbmötesverktyget Zoom ).

Forskning har visat att asynkron textbaserad kommunikation (exempelvis ett diskussionsforum) har en positiv effekt på lärande. Studenter har tid att reflektera i större utsträckning eftersom de inte måste svara på en gång och man reflekterar också mer när tankar ska formuleras i text.

Utnyttja Zoom för att enkelt ordna gästföreläsningar

Bjud in en gästföreläsare som kan delta via ett webbmötesverktyg (t.ex. Zoom). På så vis blir det enkelt att få ämnesexperter från hela världen att delta i din kurs. Webbmöten är också mycket enkla att spela in och dela som videofilm efteråt.

Både fysiska och digitala ytor för samarbete

Genomför grupparbete där studenter både träffas fysiskt och har en egen digital arbetsyta där de samarbetar. Studenterna kommer alltid att ha med sig allt material i den digitala arbetsytan samtidigt som de fysiska träffarna förenklar kommunikationen i gruppen. Digitala arbetsytor är även enkla att dela med andra studenter eller lärare.

Webbinarium: Utforma automatbedömda frågor

Presentatörer: Malin Engquist (kursdesigner), Ida Naimi-Akbar (doktorand/adjunkt/kursdesigner), Linda Barman (Ph.D /lärare). Lunch 'n' Learn från 2020-05-14. Språk: svenska.

Få tips om hur du som lärare pedagogiskt kan utforma självrättande uppgifter, svarsalternativ och återkoppling såsom quizzar, flervalsfrågor med mera, för din digitala tentamen. Lyssna på andra lärares erfarenheter och dra lärdomar av utvärderingar och studier kopplat till bland annat öppna onlinekurser och blandade lärmiljöer. På webbinaret diskuteras de pedagogiska och didaktiska val som behöver göras då lärare skapar självrättande uppgifter.

Till inspelningen av webbinariet om att utforma automatbedömda frågor (KTH Play) .

Video: KTH-lärare om blandade lärmiljöer

I den här videon berättar Pernilla Ulfvengren (skolan för industriell teknik och management) bland annat om hur hon använder blandade lärmiljöer och omvänt klassrum  i sina kurser.