Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tillgänglighet – checklista för ditt innehåll i Canvas 

Det är bra att tänka på tillgänglighet från början då du skapar och laddar upp material. Följer du den här checklistan blir ditt innehåll tillgängligt på en grundläggande nivå samtidigt som den hjälper dig att uppfylla lagkraven. Checklistan finns i webbformat med förklaringar och som nedladdningsbar PDF utan förklaringar.

Tips! Lär dig tillgänglighet i självstudiekursen Digital@KTH 

Det finns en Canvas-kurs i digitalt och tillgängligt innehåll, för dig som anställd. Checklistan på denna sida kommer vara mer begriplig efter du gått kursen. Kursen ger dig insyn i lagar som reglerar digitalt innehåll och metoder för att följa dem. Rekommendationer och exempel är utformade efter vad som gör materialet enklare för samtliga mottagare att uppfatta – så kallad universell utformning.
Självstudiekursen Digital@KTH (i Canvas)

Checklistan 

Jag har 

  • valt “sidor” när det är möjligt istället för PDF:er 

  • gjort en automatisk tillgänglighetskontroll (för både sidor och PDF:er) 

  • skrivit texterna utifrån principer om klarspråk 

  • skapat rubriker med de inbyggda formatmallarna

  • satt rubriker i rätt följd 

  • gjort länktexter tydliga, även utan omgivande text 

  • gett alla bilder en alt-text 

  • textat videor 

  • eventuellt kompletterat media med en textversion 

  • testat på en mobiltelefon. 

Du kan även ladda ned en interaktiv version av checklistan:

Checklista tillgänglighet (pdf 67 kB)

Förklaring av checklistan 

Här nedan förklaras punkterna i checklistan i mer detalj. 

Valt “sidor” när det är möjligt istället för PDF:er

Sidor i Canvas kräver mindre handpåläggning än PDF:er eftersom sidor kommer med viss tillgänglighet inbyggt, exempelvis är de mer anpassningsbara för webbläsare och hjälpprogram. Lägg därför upp ditt innehåll i en sida i Canvas i stället för att ha innehållet i uppladdade dokument. Om du behöver använda en PDF måste du göra mer tillgänglighetsanpassningar än för en sida. Läs mer om Tillgängliga dokument

Gjort en automatisk tillgänglighetskontroll (för både sidor och PDF:er)

Du kan snabbt hitta många brister med automatiska tillgänglighetskontroller, men kom ihåg att automatverktyg inte kan hitta allt. Du måste alltid manuellt granska ditt material för saker som den automatiska kontrollen missar. I Canvas körs tillgänglighetskontrollen under tiden du redigerar, men i exempelvis Adobe Acrobat Pro måste du manuellt starta den. 

Skrivit texterna utifrån principer om klarspråk

Krångla inte till det i onödan. Klarspråk handlar om att språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt. På så vis når du ut till fler och följer samtidig 11 § i språklagen om språk i offentlig verksamhet. Läs mer på sidan Vad är klarspråk? (isof.se) .

Skapat rubriker med de inbyggda formatmallarna

Rubriker måste skapas med rätt formatmallar för att hjälpprogram ska förstå att de är rubriker. Om du skapar rubriker genom att feta text eller ändra storlek på den kommer de bara uppfattas som rubriker för seende personer. En tillgänglig rubrik skapas alltså genom att du väljer ett rubrikformat i menyn i innehållsredigeraren, exempelvis “Rubrik 2” (Heading 2). Det går enkelt och snabbt. Läs mer om Tillgängliga rubriker .

Satt rubriker i rätt följd

Rubriker anger strukturen för din text och gör den mer överblickbar, men bara om rubrikerna ligger i rätt ordning. Exempelvis är webbsidor och Canvas sidor uppbyggda med att sidans titel är rubriknivå 1, alla huvudrubriker är rubriknivå 2 och deras underrubriker är rubriknivå 3. Behövs det underrubriker till underrubrikerna används rubriknivå 4 och så vidare. Rubriknivåerna förkortas ibland till H1, H2, H3 och så vidare. 

Skippa aldrig en rubriknivå, det förvirrar de som använder skärmläsare eller på annat sätt navigerar efter rubriknivåerna. Läs mer om Tillgängliga rubriker

Gjort länktexter tydliga, även utan omgivande text

Skapa länkar som tydligt beskriver vart de leder och vad som händer när man klickar på dem. Det ska gå att förstå vart länken leder även om den är tagen ur sitt sammanhang. Tydliga länktexter förenklar dessutom för skärmläsare. Mer information och exempel på bra och dåliga länktexter finns på sidan Tydliga länkar

Gett alla bilder en alt-text

För att bilder ska vara tillgängliga behöver de en text som beskriver innehållet för de som inte kan se, en så kallad alt-text. I anslutning till att du laddar upp en bild i Canvas finns ett fält för att skriva in alt-texten. Du kan även lägga in alt-texten i efterhand, se guiden Hur hanterar jag alt-text för inbäddade bilder som lärare? (engelska, community.canvaslms.com)

För mer information om tillgänglighetskrav på bilder, läs Tillgängliga bilder .

Textat videor

Alla videor behöver textas för att bli tillgängliga för alla. I KTH Play kan du enkelt beställa en automatisk textning på din video, det sparar en hel del arbete. Men kom ihåg att du behöver kontrollera autotextningen och eventuellt göra justeringar manuellt. Läs mer på sidorna Textning av video  och Tillgänglighet i film och ljud

Eventuellt kompletterat media med en textversion

Viss media behöver kompletteras med en textversion för att vara tillgängligt för alla, exempelvis att en ljudinspelning kompletteras med en transkriberad text. Ibland behöver även bilder och videor kompletteras med en textversion utöver alt-texten eller undertexterna. Exempelvis kan en graf behöva kompletteras med en datatabell och en video kompletteras med bildbeskrivningar. Läs mer på sidorna Bilder på webben  och Tillgänglighet i film och ljud

Testat på en mobiltelefon

En stor del av studenter kommer ta del av ditt material via en mobiltelefon, antingen med Canvas app eller genom webbläsaren på mobilen. Kontrollera att ditt Canvasrum kan navigeras på mobilen och att du kan öppna och ta del av allt material. Se till att materialet visas i rätt ordning och att studenterna kan ta del av allt material enligt dina instruktioner och förväntningar. Om ditt material är väl anpassat för en mobiltelefon är chansen stor att det även är tillgängligt för de som använder hjälpmedel.  

Relaterad läsning