Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tillgänglighetsanpassa pdf-dokument i Adobe Acrobat Pro

I Adobe Acrobat Pro finns testverktyg för att kontrollera och korrigera pdf-dokuments tillgänglighet.

Webbsidor är alltid bättre än bifogade dokument!

Tänk på att vanliga webbsidor i html är att föredra framför bifogade dokument. Överväg alltid först om pdf-dokumentet fungerar som webbsida innan du lägger ned arbete på att tillgängliggöra det. Att flytta över innehållet från pdf-filer till webbsidor är i många fall betydligt effektivare - och det ökar alltid tillgängligheten.

1. Skaffa programvaran . Licens finns för all KTH-personal.

2. Öppna Adobe Acrobat Pro.

3. Klicka på fliken för Tools/Verktyg överst i programmets flikrad och se till så att det särskilda tillgänglighetsverktyget finns åtkomligt i verktygspanelen genom att klicka på Add/Lägg till. 

4. Öppna pdf-filen som ska tillgänglighetsanpassas och fäll ut verktygspanelen till höger där du markerar tillgänglighetsverktyget.

5. Klicka på kontrollänken för att göra en genomsökning av dokumentets tillgänglighet.

6. Låt alla kryssrutor vara ibockade i dialogrutan som visas och starta genomsökning. 

7. En rapport över genomsökningen visas till vänster. De utfällbara rubrikerna är fetmarkerade där tillgänglighetsproblem har påträffats.

8. Agera på de olika problem som visas med hjälp av stödsidorna i den här webbsidans meny.