Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ange titel i pdf-dokument

Riktlinjerna för digital tillgänglighet säger att alla nedladdningsbara dokument ska ha en titel. En sådan sätts inte alltid med automatik när dokument konverteras till pdf men det är enkelt att korrigera i Adobe Acrobat.

1. Tillgänglighetstesta dokumentet enligt anvisning på sidan Tillgänglighetsanpassa pdf-dokument i Adobe Acrobat Pro  .

2. Fäll ut den fetmarkerade rubriken för dokument i testrapporten till vänster.

3. Högerklicka på titel. I menyn som visas välj alternativet för att fixa titel.

4. Bocka ur rutan som säger att titelfältet ska lämnas orört.

5. Ange titel och bekräfta.

6. Spara dokumentet.