Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Exkludera innehåll i pdf-dokument

Ibland är innehåll inte relevant att läsa upp i pdf-dokumentet. Det kan röra sig om bilder eller inslag som styr innehållets disposition som saknar relevans i skärmläsare - eller rent av stör uppläsning av dokumentet.

1. Tillgänglighetstesta dokumentet enligt anvisning på sidan Tillgänglighetsanpassa pdf-dokument i Adobe Acrobat Pro .

Innehållet överst i nedanstående exempel har inte legat i sidhuvud i källdokumentet så vid konvertering till pdf har det inte behandlats som bakgrundsdata. Tillgänglighetsrapporten ger med anledning av detta felmarkeringar av tre typer.

  • KTH:s logotyp saknar alternativtext
  • Tabellen till höger om logotypen saknar tabellrubrik
  • Tabellen är inte byggd enligt tillgänglighetsmässiga principer; kolumnerna innehåller inte lika många rader

Vart och ett av felen går att korrigera, men enklast är att utesluta logotypen och tabellen ur läsordningen.

2. Klicka på verktyget för läsordning i panelen till höger.

Som synes så tar läsordningen fasta på innehållet överst på sidan. Många av dessa delar är irrelevanta för uppläsning av dokumentet.

3. Genom att hålla ned vänster musknapp drar du en ram runt innehållet i sidhuvudet så att alla dess delar markeras. Du väljer sedan i dialogrutan för läsordning att ange all information som bakgrundsdata.

4. Därefter kan du sedan rama in de delar i huvudet som vi faktiskt vill ska bli upplästa och markera dessa som styckestext. 

5. Bakgrundsdatan utgår ur läsordningen och det särskilt uppmärkta innehållet kvarstår i den. Stäng dialogrutan och spara dokumentet när relevant innehåll har märkts upp. 

6. Spara dokumentet.