Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Inkludera dolt innehåll i pdf-dokument

När Word-dokument konverteras till pdf hanteras information i sidhuvud och sidfot som bakgrundsdata. Det blir inte uppläst i skärmläsare. Om informationen i dessa delar av sidan är väsentliga och ska läsas upp behöver de läggas till dokumentets läsordning.

1. Tillgänglighetstesta dokumentet enligt anvisning på sidan Tillgänglighetsanpassa pdf-dokument i Adobe Acrobat Pro  .

2. Tillgänglighetsrapporten uppmanar dig att manuellt kontrollera läsordningen i dokumentet. Klicka på ikonen för läsordning i verktygspanelen längst ut till vänster. 

De olika innehållsdelarna visas numrerade i den ordning de blir upplästa av skärmläsare. Som synes är inte informationen i sidhuvudet inkluderad. Om detta innehåll ska bli uppläst behöver det "märkas upp" så att det omfattas av läsordningen.

3. Klicka på länken för läsordning i verktygspanelen till höger.

En dialogruta visas som ger dig möjlighet att märka upp innehåll i dokumentet.

4. Placera markören vid den information som ska märkas upp. Håll ned vänster musknapp och dra en ram runt innehållet. I nedanstående exempel ramas texten "ANVISNING" in.

5. I dialogrutan anger du vilken typ av innehåll markeringen avser. Klicka lämpligtvis på knappen för vanlig styckestext.

6. I dokumentet är nu det uppmärkta innehållet inkluderat i läsordningen. Gör likadant med övrigt innehåll genom att dra en ram runt det och välj lämpligt format i dialogrutan. Tänk på att innehåll som hör ihop men ligger på olika rader i en tabell bör markeras som en grupp så att det blir uppläst tillsammans.

7. När du är klar stänger du dialogrutan. 

8. Spara dokumentet.