Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hantera bilder

Bilder i digitala dokument behöver av tillgänglighetsskäl beskrivas med text - eller lyftas ut ur läsordningen.

Det finns två sätt att hantera bilder på i pdf-dokument. Antingen beskrivs bilden i text så att skärmläsare kan läsa upp denna information istället för bilden. Eller så anges bilden som dekorativ. Det vill säga, den ska nonchaleras av skärmläsarna. 

1. Tillgänglighetstesta dokumentet enligt anvisning på sidan Tillgänglighetsanpassa pdf-dokument i Adobe Acrobat Pro  .

Bilder i dokumentet som saknar alternativ text eller inte är satta som dekorationsbilder ger felmeddelande i tillgänglighetsrapporten till vänster.

2. Fäll ut rubriken för bilder som saknar text och markera något av de listade elementen. Bilden som avses blir då också markerad i dokumentet. Högerklicka på elementet i rapporten och välj att fixa bilden i menyn som visas.

3. I rutan som visas anges en alternativ text som beskriver bilden. Detta är dock endast att rekommendera om bilden innehåller information som är betydelsefull för dokumentet. 

4. Om bilden är dekorativ, det vill säga inte bär på någon information som är väsentlig för dokumentet, ibockas istället rutan för dekorativ bild.

5. Spara ändringen. Felet utgår ur testrapporten. Glöm inte att spara pdf-filen.