Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Checklistor för kursdesign i Canvas

Checklistorna integrerar även E-lärandes rekommenderade kursdesign i Canvas. Förhoppningen med checklistorna är att du som lärare upplever dem som en tillgång både för att komma igång med ditt arbete och för att kontrollera att du inte missat något viktigt när du börjar bli klar med ditt kursrum i Canvas. Relevanta hjälpguider finns länkade i texten.

Checklistorna är generella, så skapa gärna kompletterande checklistor för din egen kurs. Fundera även på att jobba kollegialt, till exempel på din institution, med kompletterande checklistor eller krav på kursrum i Canvas om sånt inte redan finns.

Inför kursstart

Du som lärare kan använda denna checklista för att försäkra dig om att du kommit ihåg alla förberedelser av ditt kursrum i Canvas. Checklistan finns i webbformat med förklaringar och som nedladdningsbar PDF utan förklaringar.

Inför kursstart – checklista för Canvas

Inför examination

Inför en examination behöver du som lärare förbereda examinationsrummet och uppgifterna eller quiz i Canvas. Ta hjälp av denna checklista för att säkerställa dig om att du kommit ihåg alla steg. Checklistan finns i webbformat med förklaringar och som nedladdningsbar PDF utan förklaringar.

Inför examination – checklista för Canvas

Tillgänglighet

Det är bra att tänka på tillgänglighet från början då du skapar och laddar upp material. Följer du den här checklistan blir ditt innehåll tillgängligt på en grundläggande nivå samtidigt som den hjälper dig att uppfylla lagkraven. Checklistan finns i webbformat med förklaringar och som nedladdningsbar PDF utan förklaringar.

Tillgänglighet – checklista för ditt innehåll i Canvas