Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Inför examination – checklista för Canvas

Inför en examination behöver du som lärare förbereda examinationsrummet och uppgifterna eller quiz i Canvas. Ta hjälp av denna checklista för att säkerställa dig om att du kommit ihåg alla steg. Checklistan finns i webbformat med förklaringar och som nedladdningsbar PDF utan förklaringar.

Obs! Mycket av denna checklista utgår från att du använder examinationsrummet i Canvas för din kurs. För examination med anmälan är examinationsrummet obligatoriskt att använda.

Checklistan

Checklistan är indelad i två områden, en som hanterar examinationsuppgifterna (uppgifter eller quiz) och en som hanterar själva examinationsrummet. Båda områdena finns också med i den nedladdningsbara filen.

Punkterna i checklistan kan utföras i valfri ordning, men vi rekommenderar att du publicerar rummet sist så studenterna bara ser det färdiga rummet.

Du kan även ladda ned en interaktiv version av checklistan:

Checklista inför examination (pdf 88 kB)

För uppgifterna eller quiz

Förtydligande: med tidsbegränsningar menas tillgänglighetsperiod och inlämningsdatum.  

Jag har

 • kontrollerat att examinationslydelsen är korrekt i alla uppgifter och quiz
 • satt tidsbegränsningar så studenterna kan skriva hela skrivtiden
 • satt hederskodexens tidsbegränsning så den kan lämnas in utanför skrivtiden
 • kontrollerat att rätt personer får korrekt Funka-stöd
 • publicerat uppgifter, quiz, hederskodexen och eventuellt moduler
 • eventuellt aktiverat anonym bedömning
 • eventuellt förberett för att använda Transfer to Ladok.

För examinationsrummet

Jag har

 • redigerat eller raderat den villkorade informationssidan (bara för den modulbaserade examinationsrumsmallen)
 • eventuellt bytt startsida (om du manuellt importerat en mall)
 • uppdaterat startsidan med information och kontaktuppgifter
 • gömt onödiga länkar i kursmenyn
 • kontrollerat att examinationens struktur är logisk och enkel att följa
 • kontrollerat inställningarna för sena eller saknade inlämningar
 • valt manuell eller automatisk omdömespublicering
 • planerat för rapportering av slutbetyget
 • granskat examinationen i studentvyn
 • publicerat examinationsrummet i god tid.

Förklaring av checklistan för uppgifterna eller quiz

Här nedan förklaras punkterna i checklistan i mer detalj.

Kontrollerat att examinationslydelsen är korrekt i alla uppgifter och quiz

Gå igenom alla uppgifter och quiz och kontrollera att informationen i dem är uppdaterade och korrekta. Studenter kan söka fram uppgiftens eller quizets rubrik även om de är opublicerade. Se därför till att rubriker bara innehåller information som du vill att studenterna ska få tillgång till innan examinationen.  

Satt tidsbegränsningar så studenterna kan skriva hela skrivtiden

I Canvas kan du sätta en tid för när uppgiften ska vara inlämnad och en separat tid för hur länge uppgiften ska vara tillgänglig. Ställ in så uppgiften är tillgänglig en tid efter inlämningstiden, vi rekommenderar 30 minuter. Då går det fortfarande att lämna in, vilket kan vara bra om någon typ av problem skulle uppstå för studenten. Du kommer att kunna se vilka som lämnat in sent. För mer information om hur tidsbegränsningarna fungerar, läs sidan Tillgänglighetsperiod och inlämningsdatum .

Satt hederskodexens tidsbegränsning så den kan lämnas in utanför skrivtiden

Hederskodexen ska inte påverka skrivtiden för studenterna, så de bör kunna lämna in den innan och efter examinationen. Vi rekommenderar att du sätter tidsbegränsningen så den är tillgänglig för studenterna 15 minuter före examinationen startar och 30 minuter efter examinationen slutar. För mer information om hur tidsbegränsningarna fungerar, läs sidan Tillgänglighetsperiod och inlämningsdatum .

Kontrollerat att rätt studenter får korrekt Funka-stöd

Kontrollera att du gett korrekt Funka-stöd till rätt personer. Studenterna med rätt till Funka-stöd ska ligga i en separat sektion så du enkelt kan ge den sektionen förlängd skrivtid, men andra Funka-stöd hanteras på individnivå. Läs mer på sidan Funkas rekommendationer kring hantering av stöd under examination .

Publicerat uppgifter, quiz, hederskodexen och eventuellt moduler

Se till att hela examinationen är publicerad, annars kommer studenterna inte se den. Om du använder moduler måste även de vara publicerade för att studenterna ska se innehållet i modulerna. Studenterna ser bara namnet på de publicerade uppgifterna eller quiz tills examinationen börjar.

Eventuellt aktiverat anonym bedömning

Om du ska använda anonym bedömning kan du aktivera det på två sätt: i inställningarna för en uppgift eller i SpeedGrader. Du rekommenderas att aktivera anonym bedömning i SpeedGrader. Detta anonymiserar inlämningen utan att anonymisera statusen på studenternas inlämningar i bedömningsöversikten. Läs mer på sidan Bedöma dokument i Canvas .

Eventuellt förberett för att använda Transfer to Ladok

Om du ska använda funktionen "KTH Transfer to Ladok" behöver uppgifterna använda "Bokstavsomdöme" (Letter grade) som matchar betygsskalan i modulen i Ladok. Du ställer in detta i uppgiftsinställningarna. För mer information, läs sidan Så överför du omdömen i Canvas till betyg i Ladok .

Förklaring av checklistan för examinationsrummet

Här nedan förklaras punkterna i checklistan i mer detalj.

Redigerat eller raderat den villkorade informationssidan (bara för den modulbaserade examinationsrumsmallen)

Den modulbaserade examinationsrumsmallen har en villkorad informationssida, vilket betyder att studenterna måste läsa den sidan innan de går vidare till examinationen. Redigera sidan och lägg in information och instruktioner som studenterna behöver före examinationen. Om du inte vill använda den villkorade informationssidan, radera den och skriv relevant information på startsidan i stället.

Eventuellt bytt startsida (om du manuellt importerat en mall)

Om du har importerat mallen från Canvas Commons behöver du byta till rätt startsida, det sker inte automatiskt. Läs om hur du gör det på sidan Hur väljer jag en Framsida i en kurs? (engelska, community.canvaslms.com) . Den gamla sidan kan du avpublicera eller radera.

Uppdaterat startsidan med information och kontaktuppgifter

Startsidan är det första studenterna ser i examinationsrummet, här är det därför bra att ge instruktioner och information som studenterna behöver före examinationstillfället. Startsidan har ett förslag på text som kan användas om du inte vill skriva en egen text. Startsidan behöver dock kompletteras med kontaktuppgifter till examinatorn, exempelvis e-post och telefonnummer. För att redigera sidan, gå in på den och klicka på knappen "Redigera" (Edit). Spara när du är klar.

Gömt onödiga länkar i kursmenyn

Kursmenyn bör bara visa relevanta länkar för att hjälpa studenterna navigera. Se till att alla synliga länkar i kursmenyn är synliga av goda anledningar och göm resten. Du hittar en guide till detta på sidan Hur hanterar jag länkar i kursmenyn? (engelska, community.canvaslms.com) .

Kontrollerat att examinationens struktur är logisk och enkel att följa

Studenterna kommer vara stressade när de kommer in i examinationsrummet, så försök få strukturen på examinationen så enkel att följa som möjligt. Exempelvis kan du tydligt namnge alla uppgifter, quiz och moduler.  

Kontrollerat inställningarna för sena eller saknade inlämningar

Kontrollera hur sena eller saknade inlämningar hanteras i examinationsrummet och redigera dem om du vill ha andra inställningar. Som standard är det inget poängavdrag för sena inlämningar och saknade inlämningar får betyget 0%.

Valt manuell eller automatisk omdömespublicering

Omdömen kan publiceras manuellt av examinatorn eller automatiskt för varje student direkt efter omdömet skrivits in i SpeedGrader. Rekommendationen och standarden är manuell omdömespublicering. Det är för att examinatorn ska kunna redigera omdömen under rättningen och sedan publicera alla slutgiltiga omdömen samtidigt. Om du använder automaträttade quiz kan du dock vilja sätta automatisk omdömespublicering på just den.

Följande guide hjälper dig ställa in manuell eller automatisk omdömespublicering: Hur ändrar jag inställningarna för publicering av omdömen? (engelska, community.canvaslms.com) .

Planerat för rapportering av slutbetyget

Kontrollera i vilken utsträckning Canvas kan stödja redovisning av studenternas resultat. Tänk på att resultatet för en kursmodul ska vara rapporterat i Ladok 15 arbetsdagar efter examinationsdatumet. Det räcker alltså inte att enbart rapportera exempelvis tentaresultat i Canvas. För tydlighet mot studenterna rekommenderas att du använder Canvas för att väga samman omdömena till kursens slutbetyg. Om du frångår det bör du kommunicera till studenterna hur sammanvägningen fungerar. Läs om Canvas möjligheter för redovisning av resultat och sammanvägning på sidan Hantera resultat och delpoäng i Canvas .

Granskat examinationen i studentvyn

Innan du släpper in dina studenter i examinationsrummet bör du kontrollera att det ser ut som du tänkt dig för studenterna. Enklast är att använda dig av studentvyn, som du aktiverar med knappen “Studentens vy”. Du hittar en guide till funktionen på sidan Hur använder jag studentvyn? (engelska, community.canvaslms.com) .

Publicerat examinationsrummet i god tid

Publicera examinationsrummet i Canvas i god tid före examinationen, gärna en vecka innan. Studenterna ser rummet först då det är publicerat och det är bra om studenterna får gott om tid på sig för att hitta till rummet. Då har de som eventuellt inte hittar examinationsrummet tid till att ta reda på varför, samt åtgärda problemet. Studenterna kan även ställa frågor till dig om något är otydligt i examinationsrummet. Du kan publicera din kurs från startsidan, som förklaras i guiden Hur publicerar jag en kurs? (engelska, community.canvaslms.com) .