Till innehåll på sidan

Inför examination i Canvas

Här är en checklista för de examinerande momenten i en kurs i Canvas. Det är bra att säkerställa att du ställt in "Omdömen" (Gradebook) rätt. Vill du via funktionen KTH Transfer to Ladok överföra omdömen i Canvas till betyg i Ladok behöver du använda både bokstavsomdöme och KTH:s betygsschema.

Summering av checklistan

Följande punkter tas upp på denna sida:

 • Använd examinationsrummet.
 • Ställ in den automatiska hanteringen av omdömen.
 • Skapa material i Canvas.
 • Ställ in anonym bedömning.
 • Planera för rapportering av slutbetyget.

Använd examinationsrummet

För alla typer av aktivitetstillfällen i Ladok generas examinationsrum i Canvas där examination kan genomföras enligt examinators önskemål. Rummen skapas med särskilda sektioner för studenter med kompensatoriskt stöd så att det administrativt är lättare att veta vilka studenter som ska ha kompensatoriskt stöd, exempelvis extra skrivtid. Genom att använda examinationsrummet är många av nedan rekommenderade inställningar redan ordnade.

För examination med anmälan är examinationsrummet obligatoriskt att använda.

Läs mer om Examinationsrum i Canvas .

Struktur i examinationsrummet

Examinationsrummen skapas med en gemensam mall för att göra det tydligare för studenter och för enklare hantering av Canvas inför examinationen. Det finns flera mallar att hämta från Canvas Commons, baserade på "Uppgifter" (Assignment) eller på "Moduler" (Modules), på svenska eller på engelska. Du rekommenderas att använda någon av KTH:s mallar då standardstrukturen gör det enklare för studenter att snabbt navigera i examinationen men det är fritt för examinatorn att välja hur Canvasrummet ska se ut.

Läs mer om:

Publicera i god tid före examinationen

Lås uppgifterna om examination men publicera dem och rummet i god tid före examinationen så att studenter före själva examinationstillfället kan se att de hittar till och i materialet. Det är bra att anordna ett tillfälle då studenterna får testa en version av hur examinationen kommer att se ut, exempelvis hur man lämnar in sina lösningar.

Tänk även på att bara ha synligt de navigationsval i vänstermenyn som är relevant för studenten. Använder du en struktur med moduler behöver studenterna se "Moduler" (Modules) och "Omdömen" (Grades), använder du en struktur i uppgifter behöver de enbart se "Uppgifter" (Assignment) och "Omdömen" (Grades). Det kan även vara trevligt med en välkomstsida men det är inte ett måste.

Ställ in den automatiska hanteringen av omdömen

I bedömningsöversiktens inställningar (hittas under kugghjulet uppe i högra hörnet) är det tre inställningar du kan behöva göra om du inte använder examinationsrummet. Använder du examinationsrummet så är inställningarna redan justerade.

 Läs mer om inställningar och hantering av bedömningsöversikten .

Skapa material i Canvas

Genom att följa nedan länkade guider får du detaljerad hjälp med att steg för steg skapa din examination i Canvas.

Arbeta först i din sandbox

En rekommendation är att skapa uppgiften/uppgifterna i din sandbox. Det kan generellt vara bra att alltid påbörja arbetet med examinationen i en sandbox då det där finns större möjligheter att låta kollegor ge feedback och testa uppgiften så att den fungerar som tänkt. Då examinationsuppgiften är klar och examinationsrummet är skapat kan du enkelt flytta uppgiften från sandboxen till examinationsrummet.

Läs mer om hur du kopierar uppgifter mellan canvaskursrum  eller om hur du importerar flera uppgifter och deras struktur mellan canvasrum .

Om du önskar skapa en sandbox kontakta it-support@kth.se .

Uppgift och/eller quiz

Canvas "Uppgifter" (Assignment) och "Quiz" (Quizzes) har båda olika fördelar. Hur du bör välja och organiserar dina uppgifter/quiz för din examination beror till stor del på hur du vill genomföra bedömningsarbetet och hantera examinationen efter att studenterna lämnat in.

Läs mer om att Organisera uppgifter/quiz för examination .

Tänk på att oavsett lösning är det bra att anordna ett tillfälle då studenterna får testa en version av hur examinationen kommer att se ut, exempelvis hur man lämnar in sina lösningar.

Examination med en Canvasuppgift

 1. Skapa en uppgift i Canvas med bra inställningar för bedömning.
 2. Bedöm studenternas inlämningar i den skapade uppgiften i Canvas (kan även vara inskannade lösningar).
  Bedöma dokument i Canvas .

Examination med en Canvas Quiz

 1. Skapa en quiz med bra frågetyper.
 2. Bedöm det skapade quizet i Canvas. Bedöma resultat från New Quizzes i Canvas .

Inlämningstiden

I Canvas så kan man sätta en tid för när uppgiften ska vara inlämnad och en annan senare tid för när en uppgift är synlig. Sätt tidsbegränsningen för den senare till 30 minuter efter att uppgiften ska vara inlämnad. Då går det fortfarande att lämna in, vilket kan vara bra om någon typ av problem skulle uppstå för studenten. Du kommer att kunna se vilka som lämnat in sent.

Använd lärandemål för bedömning av uppgifter eller quiz

Lärandemål inlagda i Canvas funktion "lärandemål" (Outcomes) kan du koppla till uppgifter och ställa in hur du vill att de ska användas för att passa ditt upplägg. Inställningarna tillåter dig att använda lärandemålen som en indikation, men även som en slutbedömning. Du kan välja att ta bort nivågraderingen av lärandemålen och enbart använda kommentarer, och på liknande sätt använda dem för kamratgranskning.

Läs mer om Funktionen Lärandemål i Canvas .

Ställ in anonym bedömning

Det finns två sätt att ställa in anonym bedömning, i inställningarna för en uppgift eller i SpeedGrader. Anonym bedömning rekommenderas att användas genom att det aktiveras i SpeedGrader. Detta då det i bedömningsöversikten ska gå att se status på studenternas inlämningar.

Om du väljer att aktivera funktionen i en uppgift genom att kryssa i "Bedömare kan inte se studenternas namn" kommer studenternas resultat att vara helt anonyma, både i bedömningsöversikten och i SpeedGrader. Du kan då exempelvis inte se vilka som lämnat in eller om någon lämnat in för sent m.m. Du kan dock när du vill, exempelvis då bedömningen är klar bocka ur rutan och då se vilken student som lämnat in i tid eller inte.

Läs mer om att hantera SpeedGrader för bedömning .

Planera för rapportering av slutbetyget

För tydlighet mot studenterna rekommenderas att du använder Canvas för att väga samman omdömena till kursens slutbetyg. Kontrollera i vilken utsträckning Canvas kan stödja redovisning av studenternas resultat. Läs hur du använder funktionen Omdömen . Tänk på att resultatet för en kursmodul ska vara rapporterat i Ladok 15 arbetsdagar efter examinationsdatumet. Det räcker alltså inte att enbart rapportera exempelvis tentaresultat i Canvas.

KTH Transfer to Ladok 

För att omdömen från kursen ska kunna överföras till betyg i Ladok via funktionen "KTH Transfer to Ladok" (se kursmenyn) behöver "Visa omdöme som" (Display grade as) sättas till "Bokstavsomdöme" (Letter grade) i uppgiftsinställningarna. Bedömningsschemat måste matcha betyget som används för modulen i Ladok.

Läs mer om att Överföra omdömen i Canvas till betyg i Ladok .

Mer information om examination

På sidorna om examination kan du läsa mer om olika examinationsmetoder. Där finns information samlad om stöd, råd och riktlinjer kring examination för kurser som ges på KTH.

Läs mer om Examination .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-10
Skapa kursrum i Canvas
Inför kursstart i Canvas
För examinationsmomenten
Generell checklista