Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Bilder på webben

Bilderna på en webbsida ska vara relevanta och förklara eller förstärka texten. Väl valda bilder hjälper besökaren att orientera sig på webbplatsen.

Bilder som människor och sökmotorer gillar

  • Relevanta bilder som hänger ihop med texten.
  • Bilder utan text men som kompletteras i brödtexten.
  • Lätta bilder, det vill säga inte tunga att ladda ned.
  • Beskrivande filnamn.
  • Beskrivande alt-texter.

Välj rätt bild

Bestäm dig för vad du vill att bilden ska förmedla. Ska den förstärka ett budskap, förmedla en känsla eller förenkla och förtydliga något som är svårt att förklara? 

Bilderna ska vara relevanta för besökarna och innehållet. Bilder som inte hör hemma i sammanhanget kan minska rankingen i sökmotorer för din sida.

Tips på hur du väljer rätt bilder

Komplettera med text

Använd inte bilder som enda sätt att förmedla viktig information. Användare som är beroende av till exempel skärmläsare och punktdisplay behöver beskrivningar av allt innehåll som inte är text. Det gäller till exempel:

  • Bilder
  • Diagram
  • Animationer

Beskriv innehållet tillräckligt detaljerat för den som enbart uppfattar textbeskrivningen. Utgå från användarens behov och innehållets syfte.

Lagen kräver: Beskriv med text allt innehåll som inte är text (Webbriktlinjer)

Undvik text i bild

Text ska skrivas som text, inte läggas in i bilder. Text i bilder orsakar problem för exempelvis skärmläsare, för de som behöver större text i bra kvalité och för de som använder mindre skärmar.

Färger

Använd gärna färger, men låt inte färgskillnader vara det enda sättet att urskilja information utan komplettera med exempelvis text, mönster eller någon annan visuell indikation.

Lagen kräver: Använd inte enbart färg för att förmedla information (Webbriktlinjer)

Vilka bilder får jag använda?

Det är viktigt att KTH äger rätten att använda bilderna. Det är förbjudet att ta andras bilder från webben och använda för eget bruk. Du får heller inte ta någon annans bild och göra om den.

Det finns webbsidor där du kan hämta gratisbilder. Det är du som publicerar bilden som ansvarar för att personer på bilden har samtyckt till användning och att du följer reglerna för användning av just den bilden. Var alltså försiktig när du hämtar bilder från internet.

Tänk på att följa Dataskyddsförordningen.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

I KTH:s bildbank finns bilder som får användas för KTH:s egen verksamhet.