Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Checklista för bild

Valet av bilder har stor betydelse i vår kommunikation. Våra bilder skall förstärka bilden av KTH som ett innovativt, ledande tekniskt universitet som är inkluderande och inbjudande.

Checklista vid bildval/fotobeställning

Våra bilder:

  • ska vara autentiska och naturliga. Vi bör undvika uppenbart iscensatta bilder eller alltför manipulerade bilder.
  • ska ha en seriös men vänlig känsla. Eftersträva riktiga och naturliga känslor fångade i stunden. 
  • ska visa innovation och teknik i sitt sammanhang. Våra bilder ska i största mån visa på syftet med tekniken, gärna utifrån ett mänskligt perspektiv.
  • ska vara inkluderande och inbjudande. Alla är välkomna på KTH och våra bilder ska visa på mångfald.
  • ska visa vår verksamhet. Använd i första hand bildmaterial från vår egen verksamhet. Bilder från bildbyråer bör ses som komplement till våra egna bilder. 

Tänk på att:

  • undvika tidsmarkörer i den mån det går. Våra bilder ska kunna leva under en längre tid.
  • planera innehållet på skärmar och digitala tavlor när de förekommer i bild
  • anpassa efter layout. Se till att bilder går att använda i både stående och liggande format utan att viktig information i bilden försvinner.
  • planera för eventuell text på bild. Se till att du har plats att lägga text på bild utan att viktig information i bilden försvinner. Säkerställ alltid skärpan på texten. 

Exempel på bilder som följer checklistan

fyra studenter sitter vid ett runt bord. skrattar
förarlös buss
träd
studenter vid en dator
föreläsning
kvinna i labb