Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Bildtexter och alt-texter

Bilder på webben behöver text. Vi måste skriva en alt-text, så att bilden kan förstås även av personer som inte läser med ögonen. I vissa fall behöver vi även en bildtext för att förklara eller förstärka bilden.

Alt-texter som människor och sökmotorer gillar

  • Fokusera på de som inte kan se bilden.
  • Beskriv bilden specifikt och tydligt.
  • Håll texten relativt kort. 
  • Använd nyckelord på sidan även i alt-texten. 
  • Var noga med vad du ger bildfilen för namn.

Skillnaden mellan bildtext och alt-text

Bildtexten står bredvid eller under bilden och syns för alla. Bildtexten ska tillföra mer än det man ser direkt i bilden.

Alt-texten (eller bildbeskrivning/alternativtext) ska förmedla vad bilden föreställer, för de som inte kan se bilder. Den är också viktig för sökmotorer.

Bildtexter

Bildtexter är inte obligatoriska utan att används där man vill beskriva det som inte syns i bilden men som ändå tillför en mening för läsaren. Det kan vara till exempel Västerbron i Stockholm, under en bild på en bro.

Behöver du ange vem som är fotograf är bildtexten en lämplig plats. Det ska inte läggas in i alt-texten.

Alt-texter

Bilder som har betydelse för förståelse för innehållet på sidan måste enligt Webbdirektivet ha en beskrivande alternativ text, en så kallad alt-text. Det är extra viktigt för de människor med nedsatt syn eller andra som använder skärmläsare. Alt-texten ska beskriva det som de annars inte kan se, så att de kan förstå innehållet på sidan.

Alt-texter visas även om bilden av någon anledningen inte laddas. Sidan går då fortfarande att förstå även för de som till exempel har dålig uppkoppling.

Sökmotorer använder alt-texter för att förstå bilderna på sidan och kan därmed indexera bilden och din sida bättre.

Är bilden bara dekorativ eller återger det som även i finns i text på sidan ska du undvika att lägga in alt-text. Dekorativa bilder ska användas med försiktighet.

En bra alt-text

En alt-text ska alltså förklara vad som visas i bilden och gärna också bildens syfte i sammanhanget. Du ska kunna förstå det viktiga i bilden utan att se den. Beskriv bilden specifikt, till exempel kan du för en bild av borggården på campus KTH skriva:

Borggården på campus KTH. Byggnaderna är av rött tegel och det finns gröna ytor att sitta på.

Ge även bildfilerna ett beskrivande namn innan du laddar upp dem. Exempelvis är ‘borggard-campus’ ett bättre namn än ‘img_20754’ om du skriver en text om våra campus.

Öka din ranking i sökmotorerna

Använd dina nyckelord på sidan även i alt-texten. Det skapar sammanhang för både besökare och sökmotorer.

Läs mer om sökmotoroptimering