Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Bild

För att lägga in en bild i brödtextfältet placerar du markören där du vill att bilden ska ligga. Klicka sedan på ikonen för bild i verktygslisten.

För att skapa blocket för en innehållsförteckning väljer du relevant block i rullistan ovanför innehållsförteckningen.

Blocket Bild

En tom inmatningsmall av typen Bild lägger sig överst i arbetsytan.

Bläddra i det översta fältet till vänster fram bilden du vill använda. Klicka på knappen "Ladda upp".

Infoga bilden genom att klicka på "Spara och stäng" i knappraden.

Du återgår till mallen där blocket är infogat. Glöm inte att spara.

Skapade du blocket för en innehållsförteckning har ditt nya block lagt sig överst i listan. Positionera genom att dra och släppa. Spara för att blocket ska bli kvar i listan. Redigera det genom att klicka på redigeringsikonen för blocket i listan.

I brödtextfältet redigerar du blocket genom att dubbelklicka på det eller genom att högerklicka och välja alternativet "Redigera" i menyn som visas. Tänk på att artikelmallen behöver vara i redigeringsläge för att du ska kunna öppna block i brödtextfältet.

Du kan inte omformatera bredd och höjd på bilden i Polopoly. Rätt storlek måste alltså sättas i ett bildbehandlingsprogram. För vägledning i lämpliga bildbredder för bilder som ska fylla full bredd se: Bilder på webben .

Positionera

Vill du att blocket ska förhålla sig till övrigt innehåll på ett speciellt sätt, t ex vara högerställd med textflöde till vänster, klickar du på blocket och väljer alternativet "Positionera" i menyn visas. Välj sedan önskat positioneringsalternativ i rutan som visas.

Övriga funktioner

Alternativtext

I fälte för alternativtext anger du den text som ska visas om webbläsaren inte kan visa bilden eller om besökaren använder skärmläsare eller annat tekniskt hjälpmedel på grund av funktionsnedsättning. Ange sådan text för alla bilder som är betydelsebärande, det vill säga sådana som tillför sidan väsentlig information.

För bilder med rent dekorativt syfte behöver du inte ange alternativtext. Bocka i så fall i den underliggande kryssrutan.

Läs mer om hur du bör använda bilder på webben

Bildtext

Text som matas in i fältet "Bildtext" visas under bilden på publik webb.

Länka bilden

Skapa ett länkblock i bildblocket för att länka bilden. Tänk på att när du sparat och infogat länkblocket i bildblocket måste bildblocket sparas.

Klippbok

Via klippboken kan du klistra in ett redan skapat länkblock.

Fliken Källa

Under fliken "Källa" kan du ange kompletterande information om bildens ursprung - publikt på webbplatsen eller synligt enbart för andra redaktörer.

  • Källa = I vissa fall är källangivelse ett villkor för att få publicera en bild. Text som matas in i detta fält visas under bilden (och eventuell bildtext).
  • Länk till källa = Källtexten i fältet ovan länkas till den webbadress som matas in i detta fält.
  • Rättigheter = Bildblock du skapar är sök- och användbara för andra redaktörer. Vill du påtala för dessa att rättigheterna till bilden är begränsade gör du det i detta fält. Denna text liksom den för nedanstående fält visas inte publikt på webbplatsen.
  • Beskrivning = Här kan du ge andra redaktörer relevant bakgrundsinformation om bilden.
  • Ägare = Rättighetsinnehavare för bilden.
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Robert Lawesson
Tillhör: Polopoly
Senast ändrad: 2021-11-15