Till innehåll på sidan

Lista över KTH-kurser som är öppna

Här är en tabell över alla KTH-kurser som är öppna, från VT 2019 och framåt. Syftet med tabellen är att samla och tillgängliggöra de kurser som lärare har valt att publicera öppet för att studenter och intresserade ska kunna hitta och ta del av en innehållet i kurserna.

Ändra synlighet på din Canvaskurs

I Canvas kan du som lärare eller kursansvarig välja hur synlig din kurs ska vara: enbart för registrerade studenter, för dem med KTH-konto eller publik (öppen även för allmänheten).

Öppen eller stängd kurs

Om tabellen

Inget särskilt urval har gjorts av kursrummen som visas i tabellen. Rummen kureras enbart av de kursansvariga själva. Du kan själv sortera fram kurser genom att filtrera vid rubrikerna och upp/ner-pilarna. Under rubriken "Synlighet" anges graden av öppenhet för kursen:

  • Publik (Public): kursinnehållet är även synligt för de som inte har ett KTH-konto

  • ”KTH”: kursinnehållet är endast synligt för de som har KTH-konto

Skolor

Kursnamn Skola Kurskod Termin Synlighet
SF1627 HT23 Matematik för ekonomer (51615) SCI SF1627 HT23 (51615) HT23 Public
AF1719 VT23 Installationsteknik 2 inom bygg-anläggning (60581) ABE AF1719 VT23 (60581) VT23 KTH
AL126X VT23 Examensarbete inom teknik och hållbar utveckling, grundnivå (61603) ABE AL126X VT23 (61603) VT23 KTH
BB1000 VT23 Programming in Python (60840) CBH BB1000 VT23 (60840) VT23 KTH
DD1320 VT23 Tillämpad datalogi EECS DD1320 VT23 VT23 KTH
DD1395 VT23 Fördjupande uppsats i datalogi (dupp23-p3) EECS DD1395 VT23 (dupp23-p3) VT23 Public
DD2352 VT23 Algorithms and Complexity (algokomp23) EECS DD2352 VT23 (algokomp23) VT23 KTH
DD2358 VT23 Introduction to High Performance Computing EECS DD2358 VT23 VT23 Public
DD2363 VT23 Methods in Scientific Computing (metsc23) EECS DD2363 VT23 (metsc23) VT23 KTH
DD2402 VT23 Advanced Individual Course in Computational Biology (avindbio23) EECS DD2402 VT23 (avindbio23) VT23 KTH
DD2438 VT23 Artificial Intelligence and Multi Agent Systems (agent23) EECS DD2438 VT23 (agent23) VT23 Public
DD2458 VT23 Problem Solving and Programming under Pressure (popup23) EECS DD2458 VT23 (popup23) VT23 Public
DH2321 VT23 Information Visualization (ivis) EECS DH2321 VT23 (ivis) VT23 KTH
EP2200 VT23 Queuing Theory and Teletraffic Systems (60062) EECS EP2200 VT23 (60062) VT23 KTH
EQ2845/FEO3250 VT23 Information Theory and Source Coding EECS EQ2845/FEO3250 VT23 VT23 Public
HE1028 VT23 Mikrodatorteknik (60952) CBH HE1028 VT23 (60952) VT23 KTH
HE1041 VT23 Mikrodatorteknik, projektkurs (60759) CBH HE1041 VT23 (60759) VT23 KTH
HI1027 VT23 Objektorienterad programmering (60623) CBH HI1027 VT23 (60623) VT23 KTH
HI1029 VT23 Algoritmer och datastrukturer (60959) CBH HI1029 VT23 (60959) VT23 Public
HL205X VT23 Examensarbete inom medicinsk teknik, avancerad nivå (61808) CBH HL205X VT23 (61808) VT23 KTH
HL207X VT23 Examensarbete inom teknik och hälsa, avancerad nivå (60734) CBH HL207X VT23 (60734) VT23 KTH
ID1019 VT23 Programmering II (60233) EECS ID1019 VT23 (60233) VT23 Public
ID2203/FID3011 VT23 Distributed Systems, Advanced Course EECS ID2203/FID3011 VT23 VT23 Public
IK1203 VT23 Networks and Communication EECS IK1203 VT23 VT23 KTH
IL2219 VT23 Radio Electronics (TEBSM) EECS IL2219 VT23 (TEBSM) VT23 KTH
IS1200 VT23 Computer Hardware Engineering EECS IS1200 VT23 VT23 Public
IV1201 VT23 Arkitektur och design av globala applikationer (60626) EECS IV1201 VT23 (60626) VT23 Public
LT200X VT23 Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå (61726) ITM LT200X VT23 (61726) VT23 Public
MF130X VT23 Examensarbete inom maskinkonstruktion, grundnivå (60049) ITM MF130X VT23 (60049) VT23 KTH
MH1026 VT23 Materialfysik (61199) ITM MH1026 VT23 (61199) VT23 KTH
SA114X/SA115X/SA118X/SA119X/SA120X VT23-1 Examensarbete på skolan för teknikvetenskap SCI SA114X/SA115X/SA118X/SA119X/SA120X VT23-1 Examensarbete på skolan för teknikvetenskap VT23 Public
SF1626 VT23 Flervariabelanalys SCI SF1626 VT23 VT23 Public
SF1674 VT23 Flervariabelanalys (60105) SCI SF1674 VT23 (60105) VT23 Public
SF1678 VT23 Grupper och ringar (60123) SCI SF1678 VT23 (60123) VT23 Public
SF1679 VT23 Diskret matematik (60135) SCI SF1679 VT23 (60135) VT23 KTH
SF259X VT23 Degree Project in Scientific Computing, Second Cycle (60149) SCI SF259X VT23 (60149) VT23 Public
SF2704 VT23 Topics in Mathematics I (60976) SCI SF2704 VT23 (60976) VT23 Public
SF2720 VT23 Chaotic Dynamical Systems (60977) SCI SF2720 VT23 (60977) VT23 Public
SF2722 VT23 Differential Geometry (60978) SCI SF2722 VT23 (60978) VT23 Public
SF2730 VT23 Topics in Mathematics V (60979) SCI SF2730 VT23 (60979) VT23 Public
SF280X VT23 Degree Project in Optimization and Systems Theory, Second Cycle (61065) SCI SF280X VT23 (61065) VT23 Public
SF2812/FSF3812 VT23 Applied Linear Optimization SCI SF2812/FSF3812 VT23 VT23 KTH
SF281X VT23-HT23 Degree Project in Systems Engineering, Second Cycle SCI SF281X VT23-HT23 VT23 Public
SF2842 VT23 Geometric Control Theory (60193) SCI SF2842 VT23 (60193) VT23 Public
SF2930 VT23 Regression Analysis (CINEK m.fl.) SCI SF2930 VT23 (CINEK m.fl.) VT23 Public
SF2972 VT23 Game Theory (TEINM m.fl.) SCI SF2972 VT23 (TEINM m.fl.) VT23 KTH
SG1130 VT23 CMAST/CDEPR/CMEDT SCI SG1130 VT23 CMAST/CDEPR/CMEDT VT23 KTH
SG2212/FSG3114 VT23 Computational Fluid Dynamics SCI SG2212/FSG3114 VT23 VT23 Public
DM128X VT23 Examensarbete inom medieteknik, grundnivå (mkand) EECS DM128X VT23 (mkand) VT23 KTH
EQ2411 VT23 Advanced Digital Communications (60524) EECS EQ2411 VT23 (60524) VT23 KTH
DD2480 VT23 Software Engineering Fundamentals (se23) EECS DD2480 VT23 (se23) VT23 Public
DD2467 VT23 Individual Project in Theoretical Computer Science (tcsindv23) EECS DD2467 VT23 (tcsindv23) VT23 Public
DD2258/DH2320 VT23 Introduction to Visualization, Computer Graphics and Image/Video Processing (visintro22+visgra) EECS DD2258/DH2320 VT23 (visintro22+visgra) VT23 KTH
SF1920/SF1921 VT23 Sannolikhetsteori och statistik SCI SF1920/SF1921 VT23 VT23 KTH
DD2411 VT23 Research project in Robotics, Perception and Learning (RPRPL21) EECS DD2411 VT23 (RPRPL21) VT23 KTH
DD2419 VT23 Project Course in Robotics and Autonomous Systems (ROBPVT23) EECS DD2419 VT23 (ROBPVT23) VT23 KTH
SF1691 VT23 Komplex analys (60124) SCI SF1691 VT23 (60124) VT23 Public
DD1318 VT23 Programmeringsteknik och tekniska beräkningar (progtekVT23) EECS DD1318 VT23 (progtekVT23) VT23 Public
SF2525 VT23 Computational Methods for Stochastic Differential Equations and Machine Learning (60147) SCI SF2525 VT23 (60147) VT23 KTH
SF2526 VT23 Numerical algorithms for data-intensive science (60146) SCI SF2526 VT23 (60146) VT23 Public
IK1332 VT23 Internet of Things (60393) EECS IK1332 VT23 (60393) VT23 KTH
ML1610 VT23 Arbetsorganisation, verksamhetsstyrning och ledarskap (TIIPS) ITM ML1610 VT23 (TIIPS) VT23 KTH
DD2520 VT23 Applied Cryptography (tilkry23) EECS DD2520 VT23 (tilkry23) VT23 KTH
DA1700 VT23 Handledning, undervisning och lärande i datalogiutbildning (hulda23) EECS DA1700 VT23 (hulda23) VT23 Public
DA150X VT23 Examensarbete inom datateknik, grundnivå (dkex23) EECS DA150X VT23 (dkex23) VT23 Public
CM1005 VT23 Extern redovisning (61101) CBH CM1005 VT23 (61101) VT23 KTH
CM2014 VT23 Simulation Methods in Medical Engineering (60656) CBH CM2014 VT23 (60656) VT23 KTH
CM1006 VT23 Klinisk kemi och mikrobiologi (60767) CBH CM1006 VT23 (60767) VT23 KTH
EL2810 VT23 Machine Learning Theory EECS EL2810 VT23 VT23 KTH
DA151X VT23 Examensarbete i datateknik och industriell ekonomi, grundnivå (60261) EECS DA151X VT23 (60261) VT23 Public
DD1360 VT23 Programmeringsparadigm (progp23) EECS DD1360 VT23 (progp23) VT23 Public
IL2240 VT23 Semiconductor Devices for Integrated Circuits (61141) EECS IL2240 VT23 (61141) VT23 Public
SF1523 VT23 Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer (CDEPR1) SCI SF1523 VT23 (CDEPR1) VT23 Public
SF1610 VT23 Diskret matematik (CINTE1) SCI SF1610 VT23 (CINTE1) VT23 Public
SF1610 VT23 Discrete Mathematics (TCOMK1) SCI SF1610 VT23 (TCOMK1) VT23 Public
SF1676/SF1633-CMAST2 VT23 Differentialekvationer med tillämpningar SCI SF1676/SF1633-CMAST2 VT23 VT23 KTH
SF250X VT23 Degree Project in Scientific Computing, Second Cycle (60191) SCI SF250X VT23 (60191) VT23 Public
SF2717 VT23 Matematik, fördjupning (61702) SCI SF2717 VT23 (61702) VT23 Public
SF2943 VT23 Time Series Analysis SCI SF2943 VT23 VT23 KTH
SI2360/SI1142 VT23 Analytical Mechanics and Classical Field Theory SCI SI2360/SI1142 VT23 VT23 KTH
SK1110 VT23 Elektromagnetism och vågrörelselära (SK1110 P4) SCI SK1110 VT23 (SK1110 P4) VT23 Public
EQ2341 VT23 Pattern Recognition and Machine Learning (60038) EECS EQ2341 VT23 (60038) VT23 KTH
II1305 VT23 Projekt inom informations- och kommunikationsteknik EECS II1305 VT23 VT23 Public
SF1922 VT23 Sannolikhetsteori och statistik (CTFYS1) SCI SF1922 VT23 (CTFYS1) VT23 KTH
SF1923/SF1935 VT23 Sannolikhetsteori och statistik (60636) SCI SF1923/SF1935 VT23 (60636) VT23 KTH
DD1395 VT23 Fördjupande uppsats i datalogi (dupp23-p4) EECS DD1395 VT23 (dupp23-p4) VT23 Public
DD2365 VT23 Advanced Computation in Fluid Mechanics (aflum22) EECS DD2365 VT23 (aflum22) VT23 Public
DD2401 VT23 Neuroscience (neuro23) EECS DD2401 VT23 (neuro23) VT23 KTH
DD2424/FDD3424 VT23 Deep Learning in Data Science EECS DD2424/FDD3424 VT23 VT23 Public
DD2460/FDD3463 VT23 Software Safety and Security EECS DD2460/FDD3463 VT23 VT23 Public
SF1525 VT23 Grundkurs i numeriska metoder (60845) SCI SF1525 VT23 (60845) VT23 KTH
DD2557/FDD3457 VT23 Program Semantics and Analysis (semant23) EECS DD2557/FDD3457 VT23 (semant23) VT23 KTH
HH1802 VT23 Finansiering och organisationsteori (61102) CBH HH1802 VT23 (61102) VT23 Public
HU1801 VT23 Industriell marknadsföring (61144) CBH HU1801 VT23 (61144) VT23 Public
IV1350 VT23 Objektorienterad design (60267) EECS IV1350 VT23 (60267) VT23 Public
CK201V VT23 Massaprocesser (20053) CBH CK201V VT23 (20053) VT23 KTH
BB1000 VT23 Programming in Python (20034) CBH BB1000 VT23 (20034) VT23 Public
LH216V VT23 Develop the Learning by Using Grading Criteria (60585) ITM LH216V VT23 (60585) VT23 Public
LH221V VT23 Examinatorskap för kurser på KTH (60544) ITM LH221V VT23 (60544) VT23 Public
FEL3210 VT23 Multivariable Control (60744) EECS FEL3210 VT23 (60744) VT23 Public
FSF3581 VT23 Computational Methods for Stochastic Differential Equations (60460) SCI FSF3581 VT23 (60460) VT23 KTH
FSF3847 VT23 Convex Optimization with Engineering Applications (60827) SCI FSF3847 VT23 (60827) VT23 Public
SF2930 VT23 Regression Analysis (Doktorander) SCI SF2930 VT23 (Doktorander) VT23 Public
FSF3810 VT23 Convexity and Optimization in Linear Spaces (60459) SCI FSF3810 VT23 (60459) VT23 KTH
FSF3631 VT23 Classical Analysis and its applications in Mathematics (60503) SCI FSF3631 VT23 (60503) VT23 Public
FSF3634 VT23 Probalistic number theory (61049) SCI FSF3634 VT23 (61049) VT23 Public
KH1212 HT22 Matematisk statistik (50057) CBH KH1212 HT22 (50057) HT22 KTH
KH1242 HT22 Hållbar utveckling med kemiingenjören (50948) CBH KH1242 HT22 (50948) HT22 KTH
EI1220 HT22 Teoretisk elektroteknik E (50683) EECS EI1220 HT22 (50683) HT22 KTH
EK1191 HT22 Mätteknik (50688) EECS EK1191 HT22 (50688) HT22 KTH
EP2700 HT22 Principles of Wireless Sensor Networks EECS EP2700 HT22 HT22 Public
ED1100 HT22 Ingenjörsvetenskap (CLGYM) EECS ED1100 HT22 (CLGYM) HT22 KTH
ED1110 HT22 Vektoranalys (CELTE, CENMI) EECS ED1110 HT22 (CELTE, CENMI) HT22 Public
EL2220/EL2221 HT22 The Sustainable Systems and Control Engineer EECS EL2220/EL2221 HT22 HT22 KTH
(DO NOT USE) SD1105 HT22 (51593) Matlab SCI SD1105 HT22 (51593) HT22 KTH
MJ2615 HT22 Introduction to Industrial Ecology, larger course (50576) ABE MJ2615 HT22 (50576) HT22 KTH
SK2811 HT22 Fiber-optical Communication (50593) SCI SK2811 HT22 (50593) HT22 Public
EQ2425 HT22 Analysis and Search of Visual Data EECS EQ2425 HT22 HT22 KTH
DA2210 HT22 Introduction to the Philosophy of Science and Research Methodology for Computer Scientists (vettig22) EECS DA2210 HT22 (vettig22) HT22 Public
DD1301 HT22 Datorintroduktion (datintro22) EECS DD1301 HT22 (datintro22) HT22 Public
DD1310 HT22 Programmeringsteknik (COPEN+CMATD) EECS DD1310 HT22 (COPEN+CMATD) HT22 Public
DD1310 HT22 Programmeringsteknik (CMAST+CITEH) EECS DD1310 HT22 (CMAST+CITEH) HT22 KTH
DD1312 HT22 Programmeringsteknik och Matlab (prgcl22) EECS DD1312 HT22 (prgcl22) HT22 Public
DD1320/DD1326 HT22 Tillämpad datalogi EECS DD1320/DD1326 HT22 HT22 Public
DD1331 HT22 Grundläggande programmering (CTFYS) EECS DD1331 HT22 (CTFYS) HT22 Public
DD1331 HT22 Grundläggande programmering (CFATE+CTMAT) EECS DD1331 HT22 (CFATE+CTMAT) HT22 KTH
SF1519 HT22 Numeriska metoder och grundläggande programmering (50056) SCI SF1519 HT22 (50056) HT22 KTH
SF1521 HT22 Numeriska metoder och grundläggande programmering, del 2 (50999) SCI SF1521 HT22 (50999) HT22 KTH
SF1522 HT22 Numeriska beräkningar (CDEPR1) SCI SF1522 HT22 (CDEPR1) HT22 KTH
SF1624 HT22 Algebra och geometri SCI SF1624 HT22 HT22 Public
SF1627 HT22 Matematik för ekonomer (51791) SCI SF1627 HT22 (51791) HT22 Public
SF1661 HT22 Perspektiv på matematik (52185) SCI SF1661 HT22 (52185) HT22 Public
SF1668 HT22 Matematisk och numerisk analys I (50117) SCI SF1668 HT22 (50117) HT22 KTH
SF1671 HT22 Matematik, baskurs, med diskret matematik (50934) SCI SF1671 HT22 (50934) HT22 Public
SF1673 HT22 Analys i en variabel (50205) SCI SF1673 HT22 (50205) HT22 Public
SF1682 HT22 Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer (50107) SCI SF1682 HT22 (50107) HT22 Public
SF1686 HT22 Calculus in Several Variable (50309) SCI SF1686 HT22 (50309) HT22 Public
SF1688 HT22 Diskret matematik (51323) SCI SF1688 HT22 (51323) HT22 Public
SF1683 HT22 Differentialekvationer och transformmetoder (50210) SCI SF1683 HT22 (50210) HT22 Public
SF1690 HT22 Basic Course in Mathematics (50312) SCI SF1690 HT22 (50312) HT22 Public
SF1689 HT22 Baskurs i matematik (50304) SCI SF1689 HT22 (50304) HT22 Public
DD1380 HT22/VT23 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare EECS DD1380 HT22/VT23 HT22 Public
DD1351 HT22 Logik för dataloger (logik22) EECS DD1351 HT22 (logik22) HT22 Public
SF1692 HT22 Analytiska och numeriska metoder för ordinära differentialekvationer (50984) SCI SF1692 HT22 (50984) HT22 Public
DD1317 HT22 Programmeringsteknik (prgi22) EECS DD1317 HT22 (prgi22) HT22 KTH
AF2003 HT22 Structural Engineering, Advanced Course (51710) ABE AF2003 HT22 (51710) HT22 KTH
AL1301 HT22 Naturresursteori (51551) ABE AL1301 HT22 (51551) HT22 KTH
II1300 HT22 Ingenjörsmetodik (TIDAB TIEDB) EECS II1300 HT22 (TIDAB TIEDB) HT22 KTH
IK2218/EP2120 HT22 Protocols and Principles of the Internet EECS IK2218/EP2120 HT22 HT22 KTH
SF0003 HT22 Introduktion i matematik SCI SF0003 HT22 HT22 Public
SF1625 HT22/VT23 Envariabelanalys SCI SF1625 HT22/VT23 HT22 Public
SF1633 HT22 Differentialekvationer I (CINEK2) SCI SF1633 HT22 (CINEK2) HT22 Public
SF2520 HT22 Applied Numerical Methods (50221) SCI SF2520 HT22 (50221) HT22 KTH
SF2561/FSF3561 HT22 The Finite Element Method SCI SF2561/FSF3561 HT22 HT22 KTH
SF2565/FSF3565 HT22-1 Program Construction in C++ for Scientific Computing SCI SF2565/FSF3565HT221 HT22 Public
SF2719/25 HT22 The History of Mathematics SCI SF2719/25 HT22 HT22 Public
SF2741 HT22 Enumerative Combinatorics (51144) SCI SF2741 HT22 (51144) HT22 Public
SF2743 HT22 Advanced Real Analysis I SCI SF2743 HT22 HT22 Public
SF280X HT22 Degree Project in Optimization and Systems Theory, Second Cycle (50134) SCI SF280X HT22 (50134) HT22 Public
SF2852/FSF3852 HT22 Optimal Control Theory SCI SF2852/FSF3852 HT22 HT22 KTH
SF2935 HT22 Modern Methods of Statistical Learning SCI SF2935 HT22 HT22 KTH
SF2940 HT22 Probability Theory (CINEK3 m.fl.) SCI SF2940 HT22 (CINEK3 m.fl.) HT22 KTH
SF2942 HT22 Portfolio Theory and Risk Management (50257) SCI SF2942 HT22 (50257) HT22 KTH
SH1011 HT22 Modern fysik (51545) SCI SH1011 HT22 (51545) HT22 KTH
SI1146 HT22 Vektoranalys (50202) SCI SI1146 HT22 (50202) HT22 KTH
SF2956 HT22 Topological Data Analysis SCI SF2956 HT22 HT22 Public
SF1900 HT22 Probability Theory and Statistics (50666) SCI SF1900 HT22 (50666) HT22 KTH
SF1914/SF1916 HT22 Sannolikhetsteori och statistik SCI SF1914/SF1916 HT22 HT22 KTH
SF1912 HT22 Sannolikhetsteori och statistik (50652) SCI SF1912 HT22 (50652) HT22 Public
SF1915 HT22 Sannolikhetsteori och statistik (CMAST3/CITEH) SCI SF1915 HT22 (CMAST3/CITEH) HT22 KTH
SF1694 HT22 Tillämpad linjär algebra (50118) SCI SF1694 HT22 (50118) HT22 KTH
SF1930 HT22 Statistisk inlärning och dataanalys (50986) SCI SF1930 HT22 (50986) HT22 KTH
ID1021 HT22 Algorithms and Data Structures (50321) EECS ID1021 HT22 (50321) HT22 Public
ID1021 HT22 Algoritmer och datastrukturer (50347) EECS ID1021 HT22 (50347) HT22 Public
DD2488 HT22 Compiler Construction (komp22) EECS DD2488 HT22 (komp22) HT22 KTH
EL1000 HT22 Reglerteknik, allmän kurs (50215) EECS EL1000 HT22 (50215) HT22 KTH
EL2820 HT22 Modelling of Dynamical Systems (50888) EECS EL2820 HT22 (50888) HT22 KTH
DM1595 HT22 Programutveckling för interaktiva medier (51332) EECS DM1595 HT22 (51332) HT22 KTH
EL1020 HT22 Reglerteknik, allmän kurs (50689) EECS EL1020 HT22 (50689) HT22 KTH
DD1310 HT22 Programmeringsteknik (CELTE22) EECS DD1310 HT22 (CELTE22) HT22 Public
DD1395 HT22 Fördjupande uppsats i datalogi (dupp22-p1) EECS DD1395 HT22 (dupp22-p1) HT22 Public
DD2257 HT22 Visualization (visual21) EECS DD2257 HT22 (visual21) HT22 KTH
DD2301 HT22 Program Integrating Course in Machine Learning (prosamML22) EECS DD2301 HT22 (prosamML22) HT22 Public
DD1385 HT22 Programutvecklingsteknik (prutt22) EECS DD1385 HT22 (prutt22) HT22 Public
DD2350 HT22 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet (adk22) EECS DD2350 HT22 (adk22) HT22 Public
MF2113 HT22 Advanced Industrial Design Engineering (50412) ITM MF2113 HT22 (50412) HT22 KTH
AI1527/AI1531 HT22 Samhällsbyggnadsprocessen ABE AI1527/AI1531 HT22 HT22 KTH
(DO NOT USE) LS1420 HT22 (50176) Tyska A1 för ingenjörer ITM LS1420 HT22 (50176) HT22 KTH
LT1041/LT1042/LT1043 HT22-1 Programsammanhållande kurs för civilingenjör och lärare, årskurs 1 ITM LT1041/LT1042/LT1043HT221 HT22 Public
(DO NOT USE) DD1391 HT22 (50827) Programsammanhållande kurs i datateknik EECS DD1391 HT22 (prosam21s) HT22 KTH
HE1031 HT22 Ekonomi och organisationsteori (51125) CBH HE1031 HT22 (51125) HT22 Public
HE1201 HT22 Företagsekonomi och entreprenörskap (50808) CBH HE1201 HT22 (50808) HT22 Public
(DO NOT USE) HE1201 HT22 (50884) Företagsekonomi och entreprenörskap CBH HE1201 HT22 (50884) HT22 KTH
ML0001 HT22 Introduktionskurs i matematik (40010) ITM ML0001 HT22 (40010) HT22 Public
HF1006 HT22 Linjär algebra och analys (50028) CBH HF1006 HT22 (50028) HT22 Public
HI1027 HT22 Objektorienterad programmering (50034) CBH HI1027 HT22 (50034) HT22 KTH
HL2032/HE1040/HL2041 HT22 Medical Engineering, Project Course CBH HL2032/HE1040/HL2041 HT22 HT22 Public
MH2252 HT22 Casting Processing (51650) ITM MH2252 HT22 (51650) HT22 Public
DD2467 HT22 Individual Project in Theoretical Computer Science (tcsindh22) EECS DD2467 HT22 (tcsindh22) HT22 Public
DD2410 HT22 Introduction to Robotics (Irob22) EECS DD2410 HT22 (Irob22) HT22 Public
DD2412/FDD3412 HT22 Deep Learning, Advanced Course EECS DD2412/FDD3412 HT22 HT22 KTH
DD2380 HT22 Artificial Intelligence (AIHT22_1) EECS DD2380 HT22 (AIHT22_1) HT22 KTH
DD2395/DD2391 HT22 Computer Security EECS DD2395/DD2391 HT22 HT22 Public
DD2435/FDD3435 HT22 Mathematical Modelling of Biological Systems EECS DD2435/FDD3435 HT22 HT22 KTH
DD2452 HT22 Formal Methods (form22) EECS DD2452 HT22 (form22) HT22 KTH
DD2430 HT22 Project Course in Data Science (DSPHT22) EECS DD2430 HT22 (DSPHT22) HT22 KTH
DD2421/FDD3431 HT22 Machine Learning EECS DD2421/FDD3431 HT22 HT22 KTH
IS1500 HT22 Datorteknik och komponenter (51039) EECS IS1500 HT22 (51039) HT22 Public
EQ2801 HT22 Optimal Filtering EECS EQ2801 HT22 HT22 KTH
LT200X HT22 Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå (50470) ITM LT200X HT22 (50470) HT22 Public
CM0002 HT22 Introduktionskurs i datateknik (40018) CBH CM0002 HT22 (40018) HT22 Public
HI1024 HT22 Programmering, grundkurs (50471) CBH HI1024 HT22 (50471) HT22 Public
KE2325 HT22 Process Design for Industry and Society (51030) CBH KE2325 HT22 (51030) HT22 KTH
ME2053 HT22 Logistics & Supply Chain Management (51815) ITM ME2053 HT22 (51815) HT22 KTH
AG2806 HT22 Environmental Aspects of the Built Environment ABE AG2806 HT22 HT22 KTH
SF1693 HT22 Analytiska och numeriska metoder för partiella differentialekvationer och transformer (50985) SCI SF1693 HT22 (50985) HT22 KTH
AF1749 HT22 Samhälls- och bostadsplanering (51415) ABE AF1749 HT22 (51415) HT22 KTH
SF1516 HT22 Numeriska metoder och grundläggande programmering (CSAMH1) SCI SF1516 HT22 (CSAMH1) HT22 KTH
SF1520 HT22 Numeriska metoder och grundläggande programmering, del 1 (50981) SCI SF1520 HT22 (50981) HT22 KTH
SF1544 HT22 Numeriska metoder, grundkurs IV (CTFYS2,CLGYM) SCI SF1544 HT22 (CTFYS2,CLGYM) HT22 KTH
SF1662 HT22 Diskret matematik (51336) SCI SF1662 HT22 (51336) HT22 Public
SF1672 HT22 Linjär algebra (CTFYS1 m.fl.) SCI SF1672 HT22 (CTFYS1 m.fl.) HT22 Public
SF1811 HT22 Optimization (50093) SCI SF1811 HT22 (50093) HT22 Public
SF1910/SF1925 HT22 Tillämpad statistik SCI SF1910/SF1925 HT22 HT22 KTH
SF1911 HT22 Statistik för bioteknik (50961) SCI SF1911 HT22 (50961) HT22 KTH
SF2524 / FSF3580 HT22 Matrix Computations for Large-scale Systems SCI SF2524 HT22 (50253) HT22 Public
DD1395 HT22 Fördjupande uppsats i datalogi (dupp22-p2) EECS DD1395 HT22 (dupp22-p2) HT22 Public
SF2832/FSF3832 HT22 Mathematical Systems Theory SCI SF2832/FSF3832 HT22 HT22 Public
DD2380 HT22 Artificial Intelligence (AIHT22_2) EECS DD2380 HT22 (AIHT22_2) HT22 KTH
DD2423 HT22 Image Analysis and Computer Vision (CVHT22) EECS DD2423 HT22 (CVHT22) HT22 KTH
SF2980 HT22 Risk Management (50269) SCI SF2980 HT22 (50269) HT22 KTH
SH2704 HT22 Monte Carlo Methods and Simulations in Nuclear Technology (50230) SCI SH2704 HT22 (50230) HT22 KTH
SI2371 HT22 Special Relativity (50211) SCI SI2371 HT22 (50211) HT22 KTH
EQ1110 HT22 Tidskontinuerliga signaler och system (50643) EECS EQ1110 HT22 (50643) HT22 KTH
EQ2310 HT22 Digital Communications EECS EQ2310 HT22 HT22 KTH
SF1684 HT22 Algebra and Geometry (50315) SCI SF1684 HT22 (50315) HT22 Public
SF1681 HT22 Linjär algebra, fortsättningskurs (50208) SCI SF1681 HT22 (50208) HT22 Public
HI1030 HT22 Databasteknik (50035) CBH HI1030 HT22 (50035) HT22 KTH
DD2444 HT22 Project Course in Scientific Computing (pcsc22) EECS DD2444 HT22 (pcsc22) HT22 KTH
ID1212 HT22 Nätverksprogrammering (50671) EECS ID1212 HT22 (50671) HT22 KTH
HL2016 HT22 Technology in Surgery, Anaesthesia, and Intensive Care (52302) CBH HL2016 HT22 (52302) HT22 KTH
SF2957 HT22 Statistical Machine Learning SCI SF2957 HT22 HT22 Public
SF1917/SF1919 HT22 Sannolikhetsteori och statistik SCI SF1917 HT22 HT22 Public
ID2202/FID3006 HT22 Compilers and Execution Environments EECS ID2202/FID3006 HT22 HT22 Public
ID2209 HT22 Distributed Artificial Intelligence and Intelligent Agents (50523) EECS ID2209 HT22 (50523) HT22 KTH
IK2206 HT22 Internet Security and Privacy (50456) EECS IK2206 HT22 (50456) HT22 KTH
IV1351 HT22 Datalagring (50341) EECS IV1351 HT22 (50341) HT22 Public
KA1015 HT22 Kemi för hållbar utveckling (50001) CBH KA1015 HT22 (50001) HT22 KTH
DD2370 HT22 Computational Methods for Electromagnetics (compelec22) EECS DD2370 HT22 (compelec22) HT22 Public
CM1000 HT22 Diskret matematik (51123) CBH CM1000 HT22 (51123) HT22 Public
SH2372 HT22 General Relativity (50589) SCI SH2372 HT22 (50589) HT22 KTH
SK2534 HT22 Molecular Biophysics (50595) SCI SK2534 HT22 (50595) HT22 Public
AF1752 HT22 Renovering, om- och tillbyggnad 1 (50618) ABE AF1752 HT22 (50618) HT22 KTH
LH216V HT22 Utveckla lärandet med betygskriterier (50864) ITM LH216V HT22 (50864) HT22 Public
SF1632 HT22/VT23 Kompletteringskurs i differentialekvationer och transformer SCI SF1632 HT22/VT23 HT22 Public
HL1202 HT22 Medicinska bildgivande system (50916) CBH HL1202 HT22 (50916) HT22 Public
EP270V HT22 Internet of Things (10023) EECS EP270V HT22 (10023) HT22 Public
EP271V HT22 Internet of Things and Artificial Intelligence (10099) EECS EP271V HT22 (10099) HT22 Public
CH101V HT22 RISC-V based Embedded Systems (10101) CBH CH101V HT22 (10101) HT22 KTH
MH102V HT22 Material i ett cirkulärt samhälle - Metaller (10058) ITM MH102V HT22 (10058) HT22 KTH
DD1386 HT22 Internetprogrammering (intnet23) EECS DD1386 HT22 (intnet23) HT22 Public
FMF3032/MF240V HT22 Cyber-physical systems' safety and security ITM FMF3032/MF240V HT22 HT22 Public
SG2227/FSG3130 HT22 Uncertainty Analysis SCI SG2227/FSG3130 HT22 HT22 Public
HL205X HT22 Degree Project in Medical Engineering, Second Cycle (50814) CBH HL205X HT22 (50814) HT22 KTH
FEM3200 HT22 Optimal Filtering (50820) EECS FEM3200 HT22 (50820) HT22 Public
FSF3631 HT22 Classical Analysis and its applications in Mathematics (50868) SCI FSF3631 HT22 (50868) HT22 Public
(DO NOT USE) HL2027 HT22 (50878) Medicinsk bildanalys och rekonstruktion i 3D CBH HL2027 HT22 (50878) HT22 KTH
FDD3280 HT22 Quantum Computing for Computer Scientists EECS FDD3280 HT22 HT22 Public
CH101U HT22 Grundläggande programmering (51085) CBH CH101U HT22 (51085) HT22 Public
II142X/II143X/IA150X HT22/VT23 Examensarbete, grundnivå EECS II142X/II143X/IA150X HT22/VT23 HT22 KTH
FDT3300 HT22 Artificial Intelligence and Creativity (51270) EECS FDT3300 HT22 (51270) HT22 Public
FDD3025 HT22 Introduction to Behavior Trees in Robotics and AI (51322) EECS FDD3025 HT22 (51322) HT22 KTH
DD1349 VT22 Projektuppgift i introduktion till datalogi (projinda22) EECS DD1349 VT22 (projinda22) VT22 Public
DD2356 VT22 Methods in High Performance Computing (methpc22) EECS DD2356 VT22 (methpc22) VT22 Public
DD2365 VT22 Advanced Computation in Fluid Mechanics (aflum22) EECS DD2365 VT22 (aflum22) VT22 Public
DD2401/FDD3401 neuro22 VT22-1 Neuroscience EECS DD2401/FDD3401VT221 VT22 KTH
DD2424/FDD3424 deep22 VT22-1 Deep Learning in Data Science EECS DD2424/FDD3424VT221 VT22 Public
DD2460/FDD3463 sss22 VT22-1 Software Safety and Security EECS DD2460/FDD3463VT221 VT22 Public
DT2119/FDT3119 VT22 Speech and Speaker Recognition EECS DT2119/FDT3119VT221 VT22 KTH
EQ2860/FEO3280 VT22-1 Theoretical Foundations of Wireless Communications EECS EQ2860/FEO3280VT221 VT22 Public
HH1802 VT22 Finansiering och organisationsteori (60034) CBH HH1802 VT22 (60034) VT22 Public
HU1801 VT22 Industriell marknadsföring (60056) CBH HU1801 VT22 (60056) VT22 Public
IV1350 VT22 Objektorienterad design (60649) EECS IV1350 VT22 (60649) VT22 Public
LH216V VT22 Develop the Learning by Using Grading Criteria (60411) ITM LH216V VT22 (60411) VT22 Public
SF1523 VT22 Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer (CDEPR1) SCI SF1523 VT22 (CDEPR1) VT22 Public
SF1610 VT22 Diskret matematik (CINTE1) SCI SF1610 VT22 (CINTE1) VT22 Public
SF1610 VT22 Discrete Mathematics (TCOMK1) SCI SF1610 VT22 (TCOMK1) VT22 Public
SF2717 VT22 Matematik, fördjupning (60012) SCI SF2717 VT22 (60012) VT22 Public
SF280X VT22 Degree Project in Optimization and Systems Theory, Second Cycle (61552) SCI SF280X VT22 (61552) VT22 Public
SF281X VT22 Degree Project in Systems Engineering, Second Cycle (61559) SCI SF281X VT22 (61559) VT22 Public
SI2360 VT22 Analytical Mechanics and Classical Field Theory (60284) SCI SI2360 VT22 (60284) VT22 KTH
SK1110 VT22 Elektromagnetism och vågrörelselära (SK1110 P4) SCI SK1110 VT22 (SK1110 P4) VT22 Public
EQ2341/FEO3274 VT22-1 Pattern Recognition and Machine Learning EECS EQ2341/FEO3274VT221 VT22 KTH
II1305 VT22 Project in Information and Communication Technology (TCOMK) EECS II1305 VT22 (TCOMK) VT22 Public
SF1923/SF1924 VT22-1 Sannolikhetsteori och statistik SCI SF1923/SF1924VT221 VT22 KTH
HI1038 VT22 Projektkurs inom data- och nätverksteknik (60029) CBH HI1038 VT22 (60029) VT22 Public
BB1000 VT22 Programming in Python (61490) CBH BB1000 VT22 (61490) VT22 KTH
SF1525 VT22 Grundkurs i numeriska metoder (CBIOT2) SCI SF1525 VT22 (CBIOT2) VT22 KTH
DD2417 VT22 Language Engineering (60354) EECS DD2417 VT22 (60354) VT22 KTH
DD152X VT22 Examensarbete i datateknik, kommunikation och industriell ekonomi, grundnivå (60547) EECS DD152X VT22 (60547) VT22 Public
DD2352 VT22 Algorithms and Complexity (algokomp22) EECS DD2352 VT22 (algokomp22) VT22 KTH
DD2358 VT22 Introduction to High Performance Computing (hpc22) EECS DD2358 VT22 (hpc22) VT22 Public
DD2363 VT22 Methods in Scientific Computing (metsc22) EECS DD2363 VT22 (metsc22) VT22 KTH
DD2438 VT22 Artificial Intelligence and Multi Agent Systems (agent22) EECS DD2438 VT22 (agent22) VT22 Public
DH2321/FDK3260 ivis22 VT22-1 Information Visualization EECS DH2321/FDK3260 VT221 VT22 KTH
DH2624 VT22 Människa-datorinteraktion med didaktisk inriktning (61470) EECS DH2624 VT22 (61470) VT22 KTH
EP2200/FEP3340 VT22-1 Queuing Theory and Teletraffic Systems EECS EP2200/FEP3340VT221 VT22 KTH
EQ2845/FEO3250 VT22-1 Information Theory and Source Coding EECS EQ2845/FEO3250VT221 VT22 Public
HE1027 VT22 Ellära (60872) CBH HE1027 VT22 (60872) VT22 Public
HE1028 VT22 Mikrodatorteknik (60028) CBH HE1028 VT22 (60028) VT22 KTH
HI1029 VT22 Algoritmer och datastrukturer (60852) CBH HI1029 VT22 (60852) VT22 Public
HL205X VT22 Degree Project in Medical Engineering, Second Cycle (60114) CBH HL205X VT22 (60114) VT22 KTH
HL207X VT22 Degree Project in Technology and Health, Second Cycle (60146) CBH HL207X VT22 (60146) VT22 KTH
ID1019 VT22 Programmering II (60588) EECS ID1019 VT22 (60588) VT22 Public
ID2203 VT22 Distributed Systems, Advanced Course (60313) EECS ID2203 VT22 (60313) VT22 Public
IH1611 VT22 Semiconductor Devices (60606) EECS IH1611 VT22 (60606) VT22 Public
IK1203 VT22 Nätverk och kommunikation (60590) EECS IK1203 VT22 (60590) VT22 KTH
IL2219 VT22 Radio Electronics (TEBSM) EECS IL2219 VT22 (TEBSM) VT22 KTH
IS1200 VT22 Datorteknik, grundkurs (60502) EECS IS1200 VT22 (60502) VT22 Public
IV1201 VT22 Arkitektur och design av globala applikationer (61136) EECS IV1201 VT22 (61136) VT22 Public
(DO NOT USE) LT200X VT22-1 Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå ITM LT200X VT22 (61484) VT22 Public
MH1023 VT22 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer (60057) ITM MH1023 VT22 (60057) VT22 Public
SA114X/SA115X/SA118X/SA119X/SA120X VT22-1 Examensarbete på skolan för teknikvetenskap SCI SA114X/SA115X/SA118X/SA119X/SA120X VT22-1 Examensarbete på skolan för teknikvetenskap VT22 Public
SD1105 VT22 Matlab (60071) SCI SD1105 VT22 (60071) VT22 KTH
SF1546 VT22 Numeriska metoder, grundkurs (COPEN, CITEH) SCI SF1546 VT22 (COPEN, CITEH) VT22 KTH
SF1626 Flervariabelanalys VT22 SCI SF1626 Flervariabelanalys VT22 VT22 Public
SF1674 VT22 Flervariabelanalys (60266) SCI SF1674 VT22 (60266) VT22 Public
SF1677 VT22 Analysens grunder (60282) SCI SF1677 VT22 (60282) VT22 Public
SF250X VT22 Degree Project in Scientific Computing, Second Cycle (61551) SCI SF250X VT22 (61551) VT22 Public
SF2521 VT22 Numerical Solutions of Differential Equations (60274) SCI SF2521 VT22 (60274) VT22 KTH
SF2724/FSF3705 VT22-1 Topics in Mathematics IV SCI SF2724/FSF3705 VT221 VT22 Public
SF280X VT22 Degree Project in Optimization and Systems Theory, Second Cycle (61541) SCI SF280X VT22 (61541) VT22 Public
SF2812/FSF3812 VT22-1 Applied Linear Optimization SCI SF2812/FSF3812VT221 VT22 KTH
SF2842 VT22 Geometric Control Theory (60131) SCI SF2842 VT22 (60131) VT22 Public
SF2930 VT22 Regression Analysis (CINEK m.fl.) SCI SF2930 VT22 (CINEK m.fl.) VT22 Public
SF2972 VT22 Game Theory (TEINM m.fl.) SCI SF2972 VT22 (TEINM m.fl.) VT22 KTH
SG1130 VT22 Mekanik I (CMAST) SCI SG1130 VT22 (CMAST) VT22 KTH
SG2212/FSG3114 VT22-1 Computational Fluid Dynamics SCI SG2212/FSG3114VT221 VT22 Public
DM128X VT22 Examensarbete inom medieteknik, grundnivå (60518) EECS DM128X VT22 (60518) VT22 KTH
EQ2411 VT22 Advanced Digital Communications (60238) EECS EQ2411 VT22 (60238) VT22 KTH
SF1685 VT22 Calculus in One Variable (60614) SCI SF1685 VT22 (60614) VT22 Public
DD2480 VT22 Software Engineering Fundamentals (se22) EECS DD2480 VT22 (se22) VT22 Public
DD2467 VT22 Individual Project in Theoretical Computer Science (tcsindv22) EECS DD2467 VT22 (tcsindv22) VT22 Public
SF1920 CELTE2 / SF1921 CMATD3 VT22 Sannolikhetsteori och statistik SCI SF1920/SF1921VT221 VT22 Public
DD2411 VT22 Research project in Robotics, Perception and Learning (RPRPL21) EECS DD2411 VT22 (RPRPL21) VT22 KTH
DD2419 VT22 Project Course in Robotics and Autonomous Systems (ROBPVT22) EECS DD2419 VT22 (ROBPVT22) VT22 KTH
SF1691 VT22 Komplex analys (60060) SCI SF1691 VT22 (60060) VT22 Public
DD1362 VT22 Programmeringsparadigm (progp22) EECS DD1362 VT22 (progp22) VT22 Public
DD1318 VT22 Programmeringsteknik och tekniska beräkningar (progtekVT22) EECS DD1318 VT22 (progtekVT22) VT22 Public
SF2526 VT22 Numerical algorithms for data-intensive science (60346) SCI SF2526 VT22 (60346) VT22 Public
DA150X VT22 Examensarbete inom datateknik, grundnivå (dkex22) EECS DA150X VT22 (dkex22) VT22 Public
CM2014 VT22 Simulation Methods in Medical Engineering (60206) CBH CM2014 VT22 (60206) VT22 KTH
DD2477 VT22 Search Engines and Information Retrieval Systems (60364) EECS DD2477 VT22 (60364) VT22 KTH
EL2810 VT22 Machine Learning Theory (60353) EECS EL2810 VT22 (60353) VT22 KTH
DA1700 VT22 Handledning, undervisning och lärande i datalogiutbildning (hulda22) EECS DA1700 VT22 (hulda22) VT22 Public
FBB3470 VT22 Research Presentation in Theoretical Chemistry and Biology (60766) CBH FBB3470 VT22 (60766) VT22 KTH
DA152X VT22 (60785) Examensarbete i datateknik och industriell ekonomi EECS DA152X VT22 (60785) VT22 Public
(DO NOT USE) LT1018 VT22 (45006) Ämnesdidaktik ITM LT1018 VT22 (45006) VT22 KTH
FBB3470 VT22 Research Presentation in Theoretical Chemistry and Biology (60767) CBH FBB3470 VT22 (60767) VT22 KTH
BB1000 VT22 Programming in Python (60796) CBH BB1000 VT22 (60796) VT22 KTH
(DO NOT USE) MH1023 VT22-2 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer ITM MH1023 VT22 (20034) VT22 Public
DD1327 VT22 Grundläggande datalogi (60448) EECS DD1327 VT22 (60448) VT22 Public
FSF3562 VT22 Numerical Methods for Partial Differential Equations (60860) SCI FSF3562 VT22 (60860) VT22 Public
FSF3961 VT22 Statistical Inference (61078) SCI FSF3961 VT22 (61078) VT22 Public
SD1105 VT22 Matlab (Doktorand) SCI SD1105 VT22 (Doktorand) VT22 KTH
FCK3114 VT22 Atomic Force Microscopy (AFM) for Polymer- and Forest-based materials (61377) CBH FCK3114 VT22 (61377) VT22 Public
KH1212 HT21 Matematisk statistik (50060) CBH KH1212 HT21 (50060) HT21 KTH
KH1242 HT21 Hållbar utveckling med kemiingenjören (51907) CBH KH1242 HT21 (51907) HT21 KTH
EK1191 HT21 Mätteknik (50090) EECS EK1191 HT21 (50090) HT21 KTH
KA1015 HT21 Kemi för hållbar utveckling (50009) CBH KA1015 HT21 (50009) HT21 KTH
EP2700 HT21 Principles of Wireless Sensor Networks (50313) EECS EP2700 HT21 (50313) HT21 Public
SF280X HT21 Degree Project in Optimization and Systems Theory, Second Cycle (50787) SCI SF280X HT21 (50787) HT21 Public
SH2704 HT21 Monte Carlo Methods and Simulations in Nuclear Technology (50250) SCI SH2704 HT21 (50250) HT21 KTH
SH2372 HT21 General Relativity (50736) SCI SH2372 HT21 (50736) HT21 KTH
DA2210 HT21 Introduction to the Philosophy of Science and Research Methodology for Computer Scientists (vettig21) EECS DA2210 HT21 (vettig21) HT21 Public
SK2811/FSK3883 HT21-1 Fiber-optical Communication SCI SK2811/FSK3883HT211 HT21 Public
ED1110 HT21 Vektoranalys (CELTE, CENMI) EECS ED1110 HT21 (CELTE, CENMI) HT21 Public
MJ2615 HT21 Introduction to Industrial Ecology, larger course (51130) ABE MJ2615 HT21 (51130) HT21 KTH
SF1519 HT21 Numeriska metoder och grundläggande programmering (CENMI2/TIKED) SCI SF1519 HT21 (CENMI2/TIKED) HT21 KTH
SF1516 HT21 Numeriska metoder och grundläggande programmering (CSAMH1) SCI SF1516 HT21 (CSAMH1) HT21 KTH
SF1544 HT21 Numeriska metoder, grundkurs IV (CTFYS2,CLGYM) SCI SF1544 HT21 (CTFYS2,CLGYM) HT21 Public
SF1811 HT21 Optimization (50106) SCI SF1811 HT21 (50106) HT21 Public
SF1910/SF1925 HT21-1 Tillämpad statistik SCI SF1910/SF1925HT211 HT21 KTH
SF2935 HT21 Modern Methods of Statistical Learning (50348) SCI SF2935 HT21 (50348) HT21 Public
SF1911 HT21 Statistik för bioteknik (CBIOT3) SCI SF1911 HT21 (CBIOT3) HT21 KTH
SF2942 HT21 Portfolio Theory and Risk Management (50488) SCI SF2942 HT21 (50488) HT21 KTH
SF2520 HT21 Applied Numerical Methods (50389) SCI SF2520 HT21 (50389) HT21 KTH
SF2524 HT21 Matrix Computations for Large-scale Systems (50477) SCI SF2524 HT21 (50477) HT21 Public
SF2956 HT21 Topological Data Analysis (50489) SCI SF2956 HT21 (50489) HT21 Public
SF2565 HT21 Program Construction in C++ for Scientific Computing (50486) SCI SF2565 HT21 (50486) HT21 Public
SF2957 HT21 Statistical Machine Learning (50604) SCI SF2957 HT21 (50604) HT21 Public
SF1900 HT21 Probability Theory and Statistics (TCOMK3) SCI SF1900 HT21 (TCOMK3) HT21 KTH
SF2705 HT21 Fourier Analysis (50561) SCI SF2705 HT21 (50561) HT21 Public
SF1914/SF1916 HT21 Sannolikhetsteori och statistik SCI SF1914/SF1916HT211 HT21 KTH
SF2719/SF2725 HT21 The History of Mathematics SCI SF2719/SF2725HT211 HT21 Public
SF1912 HT21 Probability Theory and Statistics (CINTE3) SCI SF1912 HT21 (CINTE3) HT21 KTH
SF2740 HT21 Graph Theory (50562) SCI SF2740 HT21 (50562) HT21 Public
SF2743 HT21 Advanced Real Analysis I (50550) SCI SF2743 HT21 (50550) HT21 Public
SF1917/SF1919 CENMI2/CLGYM/CMETE2 HT21-1 Sannolikhetsteori och statistik SCI SF1917/SF1919HT211 HT21 KTH
SF1918 HT21 Sannolikhetsteori och statistik (CINEK2/CTMAT) SCI SF1918 HT21 (CINEK2/CTMAT) HT21 KTH
SF1930 HT21 Statistisk inlärning och dataanalys (CTMAT2) SCI SF1930 HT21 (CTMAT2) HT21 KTH
DD1310 HT21 Programmeringsteknik (COPEN+CMATD) EECS DD1310 HT21 (COPEN+CMATD) HT21 Public
DD1310 HT21 Programmeringsteknik (CMAST+CITEH) EECS DD1310 HT21 (CMAST+CITEH) HT21 KTH
DD1310 HT21 Programmeringsteknik (CELTE) EECS DD1310 HT21 (CELTE) HT21 Public
DD1395 HT21 Fördjupande uppsats i datalogi (dupph21) EECS DD1395 HT21 (dupph21) HT21 Public
DD2257 HT21 Visualization (visual21) EECS DD2257 HT21 (visual21) HT21 Public
EQ1110 HT21 Tidskontinuerliga signaler och system (50087) EECS EQ1110 HT21 (50087) HT21 KTH
DD2440 HT21 Advanced Algorithms (avalg21) EECS DD2440 HT21 (avalg21) HT21 Public
DD2488 HT21 Compiler Construction (komp21) EECS DD2488 HT21 (komp21) HT21 KTH
DD2360/FDD3360 appgpu21 HT21-1 Applied GPU Programming EECS DD2360/FDD3360HT211 HT21 Public
DD2496/FDD3344 pet21 HT21-1 Privacy Enhancing Technologies EECS DD2496/FDD3344HT211 HT21 Public
DD1380 HT21/VT22Javaprogrammering för Pythonprogrammerare EECS DD1380HT21/VT22 HT21 Public
DD2370/FDD3270 compelec21 HT21-1 Computational Methods for Electromagnetics EECS DD2370/FDD3270HT211 HT21 Public
DD1312 HT21 Programmeringsteknik och Matlab (prgcl21) EECS DD1312 HT21 (prgcl21) HT21 Public
DD1315 HT21 Programmeringsteknik och Matlab (prgi21) EECS DD1315 HT21 (prgi21) HT21 KTH
DD2423 HT21 Image Analysis and Computer Vision (CVHT21) EECS DD2423 HT21 (CVHT21) HT21 KTH
DD1320/DD1325 HT21-1 Tillämpad datalogi EECS DD1320/DD1325HT211 HT21 Public
DD1321 HT21 Tillämpad programmering och datalogi (tilpro21) EECS DD1321 HT21 (tilpro21) HT21 KTH
DD1331 HT21 Grundläggande programmering (gruprogf21) EECS DD1331 HT21 (gruprogf21) HT21 Public
DD1331 HT21 Grundläggande programmering (CFATE+CTMAT) EECS DD1331 HT21 (CFATE+CTMAT) HT21 KTH
SF1680 HT21 Seminariekurs i grundläggande matematik I (50170) SCI SF1680 HT21 (50170) HT21 Public
SF1624 HT21 Algebra och geometri SCI SF1624 HT21 (CMEDT1) HT21 Public
SF1625 HT21/VT22 Envariabelanalys SCI SF1625HT21/VT22 HT21 Public
SF1627 HT21 Matematik för ekonomer (52254) SCI SF1627 HT21 (52254) HT21 Public
SF1661 HT21 Perspektiv på matematik (51999) SCI SF1661 HT21 (51999) HT21 Public
SF1662 HT21 Diskret matematik (50822) SCI SF1662 HT21 (50822) HT21 Public
SF1668 HT21 Matematisk och numerisk analys I (50706) SCI SF1668 HT21 (50706) HT21 KTH
SF1671 HT21 Matematik, baskurs, med diskret matematik (50132) SCI SF1671 HT21 (50132) HT21 Public
SF1672 HT21-1 Linjär algebra SCI SF1672 HT21 (CTMAT1) HT21 Public
SF1673 HT21 Analys i en variabel (50377) SCI SF1673 HT21 (50377) HT21 Public
SF1688 HT21 Diskret matematik (50808) SCI SF1688 HT21 (50808) HT21 Public
SF1683 HT21 Differentialekvationer och transformmetoder (50387) SCI SF1683 HT21 (50387) HT21 Public
SF1690 HT21 Basic Course in Mathematics (50902) SCI SF1690 HT21 (50902) HT21 Public
SF1682 HT21 Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer (50711) SCI SF1682 HT21 (50711) HT21 Public
SF1689 HT21 Baskurs i matematik (50790) SCI SF1689 HT21 (50790) HT21 Public
SF1686 HT21 Calculus in Several Variable (50883) SCI SF1686 HT21 (50883) HT21 Public
DD1385 HT21 Programutvecklingsteknik (prutt21) EECS DD1385 HT21 (prutt21) HT21 Public
SF1684 HT21 Algebra and Geometry (50905) SCI SF1684 HT21 (50905) HT21 Public
DD2350 HT21 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet (adk21) EECS DD2350 HT21 (adk21) HT21 Public
SF1681 HT21 Linjär algebra, fortsättningskurs (50385) SCI SF1681 HT21 (50385) HT21 Public
DD2467 HT21 Individual Project in Theoretical Computer Science (tcsind21) EECS DD2467 HT21 (tcsind21) HT21 Public
DD2421/FDD3431 MLHT21 HT21-1 Machine Learning EECS DD2421/FDD3431HT211 HT21 KTH
SF1694 HT21 Tillämpad linjär algebra (50707) SCI SF1694 HT21 (50707) HT21 KTH
HE1031 HT21 Ekonomi och organisationsteori (51136) CBH HE1031 HT21 (51136) HT21 Public
IV1351 HT21 Datalagring (50947) EECS IV1351 HT21 (50947) HT21 Public
DD1351 HT21 Logik för dataloger (logik21) EECS DD1351 HT21 (logik21) HT21 Public
CD1001 HT21 Introduktion till ingenjörsvetenskap (50982) CBH CD1001 HT21 (50982) HT21 Public
DD2552 HT21 Seminars on Theoretical Computer Science, Programming Languages and Formal Methods (semteo21) EECS DD2552 HT21 (semteo21) HT21 Public
FSF3709 HT21 Characteristic Classes (50270) SCI FSF3709 HT21 (50270) HT21 Public
DM2572 HT21 Theory and Method for Media Technology (51011) EECS DM2572 HT21 (51011) HT21 KTH
IK2218/EP2120 HT21 Protocols and Principles of the Internet EECS IK2218/EP2120HT21 HT21 KTH
A11INA HT21 Introduktion till arkitekturskolan (40005) ABE A11INA HT21 (40005) HT21 KTH
AF2003 HT21 Structural Engineering, Advanced Course (51516) ABE AF2003 HT21 (51516) HT21 KTH
AG2806 HT21 Environmental Aspects of the Built Environment (50290) ABE AG2806 HT21 (50290) HT21 KTH
LT200X HT21/VT22 Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå ITM LT200XHT21/VT22 HT21 Public
ME2053 HT21 Logistics & Supply Chain Management (51448) ITM ME2053 HT21 (51448) HT21 KTH
HF1010 HT21 Introduktionskurs i datateknik (tidaa) CBH HF1010 HT21 (tidaa) HT21 Public
HI1030 HT21 Databasteknik (51137) CBH HI1030 HT21 (51137) HT21 KTH
HI2010 HT21 Medical Information and Communication Systems (50275) CBH HI2010 HT21 (50275) HT21 Public
HE1201 HT21 Företagsekonomi och entreprenörskap (50303) CBH HE1201 HT21 (50303) HT21 Public
CM1000 HT21 Diskret matematik (51134) CBH CM1000 HT21 (51134) HT21 Public
CM1004 HT21 Programsammanhållande kurs i medicinsk teknik (50321) CBH CM1004 HT21 (50321) HT21 KTH
HL2016 HT21 Technology in Surgery, Anaesthesia, and Intensive Care (51625) CBH HL2016 HT21 (51625) HT21 KTH
HL2032/HE1040/HL2041/HE2001 HT21-1 Medical Engineering, Project Course CBH HL2032/HE1040/HL2041/HE2001HT211 HT21 Public
ID2202/FID3006 HT21-1 Compilers and Execution Environments EECS ID2202/FID3006HT211 HT21 Public
ID2222/FID3016 HT21-1 Data Mining EECS ID2222/FID3016HT211 HT21 KTH
IK2206 HT21 Internet Security and Privacy (51327) EECS IK2206 HT21 (51327) HT21 KTH
SF0003 HT21 Introduktion i matematik (52043) SCI SF0003 HT21 (52043) HT21 Public
DD2380 HT21 Artificial Intelligence (AIHT21_1) EECS DD2380 HT21 (AIHT21_1) HT21 KTH
DD2380 HT21 Artificial Intelligence (AIHT21_2) EECS DD2380 HT21 (AIHT21_2) HT21 KTH
HI1024 HT21 Programmering, grundkurs (50231) CBH HI1024 HT21 (50231) HT21 Public
ID1018 HT21 Programming I (TCOMK) EECS ID1018 HT21 (TCOMK) HT21 KTH
ID1018 HT21 Programmering I (50944) EECS ID1018 HT21 (50944) HT21 KTH
DD2410 HT21 Introduction to Robotics (50184) EECS DD2410 HT21 (50184) HT21 Public
ID1200 HT21 Operativsystem (50807) EECS ID1200 HT21 (50807) HT21 Public
ID1206 HT21 Operativsystem (50897) EECS ID1206 HT21 (50897) HT21 Public
ID1206 HT21 Operating Systems (Engelska) EECS ID1206 HT21 (Engelska) HT21 Public
EP270U HT21 Internet of Things (10057) EECS EP270U HT21 (10057) HT21 Public
HL1202 HT21 Medicinska bildgivande system (50308) CBH HL1202 HT21 (50308) HT21 Public
MF240V/FMF3032 HT21-1 Person och cybersäkerhet för cyberfysiska system ITM MF240V/FMF3032HT211 HT21 Public
FDD3280 HT21 Quantum Computing for Computer Scientists (50670) EECS FDD3280 HT21 (50670) HT21 Public
ML0001 HT21 Introduktionskurs i matematik (40020) ITM ML0001 HT21 (40020) HT21 Public
HL207X HT21 Degree Project in Technology and Health, Second Cycle (51045) CBH HL207X HT21 (51045) HT21 Public
IS1500 HT21 Datorteknik och komponenter (50501) EECS IS1500 HT21 (50501) HT21 Public
HL205X HT21 Degree Project in Medical Engineering, Second Cycle (51161) CBH HL205X HT21 (51161) HT21 KTH
IA150X/II143X HT21/VT22 Examensarbete inom informationsteknik, grundnivå EECS IA150X/II143X HT21/VT22 HT21 KTH
(DO NOT USE) DA258X HT21 (51425) Degree Project in Computer Science and Engineering, specialising in ICT Innovation, Second Cycle EECS DA258X HT21 (51425) HT21 KTH
A11P1B HT21 Arkitekturprojekt 1:1 Sammansättning, geometri, skala (51469) ABE A11P1B HT21 (51469) HT21 KTH
FSF3581 VT21 (60354) Computational Methods for Stochastic Differential Equations SCI FSF3581 VT21 (60354) VT21 Public
AG212X VT21 (61250) Degree Project in Urban and Regional Planning, Second Cycle ABE AG212X VT21 (61250) VT21 KTH
BB1190 VT21 (60954) Genteknik CBH BB1190 VT21 (60954) VT21 KTH
DD1389 VT21 (60630) Internetprogrammering EECS DD1389 VT21 (60630) VT21 KTH
DD1395 VT21 (60307) Fördjupande uppsats i datalogi EECS DD1395 VT21 (60307) VT21 Public
DD1396 VT21 (60202) Parallellprogrammering i introduktion till datalogi EECS DD1396 VT21 (60202) VT21 KTH
DD152X VT21 (60799) Examensarbete i datateknik, kommunikation och industriell ekonomi, grundnivå EECS DD152X VT21 (60799) VT21 Public
DH2321/FDK3260 ivis21 VT21-1 Information Visualization EECS DH2321/FDK3260VT211 VT21 KTH
DD2352 VT21 (60499) Algorithms and Complexity EECS DD2352 VT21 (60499) VT21 KTH
EI2420 VT21 (60223) Electromagnetic Wave Propagation EECS EI2420 VT21 (60223) VT21 KTH
DD2356 VT21 (60540) Methods in High Performance Computing EECS DD2356 VT21 (60540) VT21 Public
DH2624 VT21 (61549) Människa-datorinteraktion med didaktisk inriktning EECS DH2624 VT21 (61549) VT21 KTH
DD2365/FDD3371 aflum21 VT21-1 Advanced Computation in Fluid Mechanics EECS DD2365/FDD3371VT211 VT21 KTH
DD2380 VT21 (60583) Artificial Intelligence EECS DD2380 VT21 (60583) VT21 KTH
DT2212 VT21 (60462) Music Acoustics EECS DT2212 VT21 (60462) VT21 KTH
DD2401/FDD3401 neuro21 VT21-1 Neuroscience EECS DD2401 VT21 (60502) VT21 KTH
DD2424/FDD3424 deep21 VT21-1 Deep Learning in Data Science EECS DD2424/FDD3424VT211 VT21 Public
DD2457/FDD3457 semant21 VT21-1 Program Semantics and Analysis EECS DD2457/FDD3457VT211 VT21 KTH
DD2460 VT21 (60553) Software Safety and Security EECS DD2460 VT21 (60553) VT21 Public
EP1200 VT21 (60192) Introduction to Computing Systems Engineering EECS EP1200 VT21 (60192) VT21 KTH
EP2200 VT21 (60416) Queuing Theory and Teletraffic Systems EECS EP2200 VT21 (60416) VT21 KTH
EP2950 VT21 (60417) Wireless Networks EECS EP2950 VT21 (60417) VT21 KTH
EQ1120 VT21 (60204) Tidsdiskreta signaler och system EECS EQ1120 VT21 (60204) VT21 KTH
HL205X VT21 (61395) Degree Project in Medical Engineering, Second Cycle CBH HL205X VT21 (61395) VT21 KTH
HI1029 VT21 (61343) Algoritmer och datastrukturer CBH HI1029 VT21 (61343) VT21 Public
HL207X VT21 (61567) Degree Project in Technology and Health, Second Cycle CBH HL207X VT21 (61567) VT21 KTH
HE1027 VT21 (60442) Ellära CBH HE1027 VT21 (60442) VT21 KTH
HE1028 VT21 (60441) Mikrodatorteknik CBH HE1028 VT21 (60441) VT21 KTH
IH1611 VT21 (60205) Semiconductor Devices EECS IH1611 VT21 (60205) VT21 KTH
II1302 VT21 (60179) Projekt och projektmetoder EECS II1302 VT21 (60179) VT21 KTH
HL1202 VT21 (60394) Medicinska bildgivande system CBH HL1202 VT21 (60394) VT21 Public
HE1041 VT21 (60098) Mikrodatorteknik, projektkurs CBH HE1041 VT21 (60098) VT21 KTH
II143X VT21 (61005) Degree Project in Information and Communication Technology, First Cycle EECS II143X VT21 (61005) VT21 KTH
IK1203 VT21 (60308) Nätverk och kommunikation EECS IK1203 VT21 (60308) VT21 KTH
ID2012 VT21 (60712) Ubiquitous Computing EECS ID2012 VT21 (60712) VT21 KTH
ID2203 VT21 (60720) Distributed Systems, Advanced Course EECS ID2203 VT21 (60720) VT21 Public
IS1200 VT21 (60175) Datorteknik, grundkurs EECS IS1200 VT21 (60175) VT21 Public
IV1201 VT21 (61014) Arkitektur och design av globala applikationer EECS IV1201 VT21 (61014) VT21 Public
IV1350 VT21 (60314) Objektorienterad design EECS IV1350 VT21 (60314) VT21 Public
LT200X VT21 (60001) Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå ITM LT200X VT21 (60001) VT21 Public
MH1023 VT21 (60206) Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer ITM MH1023 VT21 (60206) VT21 Public
SA114X VT21 (60626) Examensarbete inom teknisk fysik, grundnivå SCI SA114X VT21 (60626) VT21 KTH
SE2121 VT21 (60685) Introduction to Biomechanics SCI SE2121 VT21 (60685) VT21 KTH
SF1632 VT21 (60113) Kompletteringskurs i differentialekvationer och transformer SCI SF1632 VT21 (60113) VT21 Public
SF100X VT21 (61484) Examensarbete inom tillämpad matematik och industriell ekonomi, grundnivå SCI SF100X VT21 (61484) VT21 KTH
SF1674 VT21 (60609) Flervariabelanalys SCI SF1674 VT21 (60609) VT21 Public
SF1676/SF1633 VT21 Differentialekvationer med tillämpningar SCI SF1676/SF1633VT21 VT21 KTH
SF1677 VT21 (60622) Analysens grunder SCI SF1677 VT21 (60622) VT21 Public
SF1523 VT21 (61159) Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer SCI SF1523 VT21 (61159) VT21 Public
SF1678 VT21 (60637) Grupper och ringar SCI SF1678 VT21 (60637) VT21 Public
SF1679 VT21 (60635) Diskret matematik SCI SF1679 VT21 (60635) VT21 Public
SF1546 VT21 (60155) Numeriska metoder, grundkurs SCI SF1546 VT21 (60155) VT21 KTH
SF1547 VT21 (60201) Numeriska metoder, grundkurs SCI SF1547 VT21 (60201) VT21 KTH
SF1610 VT21 (60294) Discrete Mathematics SCI SF1610 VT21 (60294) VT21 Public
SF1904 VT21 (60117) Markovprocesser, grundkurs SCI SF1904 VT21 (60117) VT21 KTH
SF1610 VT21 (60306) Diskret matematik SCI SF1610 VT21 (60306) VT21 Public
SF2521 VT21 (60633) Numerical Solutions of Differential Equations SCI SF2521 VT21 (60633) VT21 KTH
SF2842 VT21 (60033) Geometric Control Theory SCI SF2842 VT21 (60033) VT21 Public
SF2568 VT21 (60492) Parallel Computations for Large- Scale Problems SCI SF2568 VT21 (60492) VT21 KTH
SI2390 VT21 (60888) Relativistic Quantum Physics SCI SI2390 VT21 (60888) VT21 KTH
SF2704 VT21 (60046) Topics in Mathematics I SCI SF2704 VT21 (60046) VT21 Public
SG2212/FSG3114 VT21-1 Computational Fluid Dynamics SCI SG2212/FSG3114VT211 VT21 KTH
SF2717 VT21 Matematik, fördjupning SCI SF2717VT21 VT21 Public
SF2718 VT21 (60003) Matematik för kemister SCI SF2718 VT21 (60003) VT21 Public
SF2955 VT21 (60851) Computer Intensive Methods in Mathematical Statistics SCI SF2955 VT21 (60851) VT21 KTH
SF2720 VT21 (60853) Chaotic Dynamical Systems SCI SF2720 VT21 (60853) VT21 Public
SK1110 VT21 (60775) Elektromagnetism och vågrörelselära SCI SK1110 VT21 (60775) VT21 Public
SF2722 VT21 (60858) Differential Geometry SCI SF2722 VT21 (60858) VT21 Public
SF280X VT21 (60305) Degree Project in Optimization and Systems Theory, Second Cycle SCI SF280X VT21 (60305) VT21 Public
SF280X VT21 Degree Project in Optimization and Systems Theory, Second Cycle (60317) SCI SF280X VT21 (60317) VT21 Public
SG1130 VT21 (60058) Mekanik I SCI SG1130 VT21 (60058) VT21 KTH
SH2314 VT21 (60368) Medical Imaging, Signals and Systems SCI SH2314 VT21 (60368) VT21 KTH
SK2340 VT21 (60232) Fourier optics SCI SK2340 VT21 (60232) VT21 Public
SF1685 VT21 (60295) Calculus in One Variable SCI SF1685 VT21 (60295) VT21 Public
SF2971 VT21 (60847) Martingales and Stochastic Integrals SCI SF2971 VT21 (60847) VT21 KTH
EQ2401 VT21 (60415) Adaptive Signal Processing EECS EQ2401 VT21 (60415) VT21 KTH
DD2480 VT21 (61173) Software Engineering Fundamentals EECS DD2480 VT21 (61173) VT21 Public
EQ2411 VT21 (60410) Advanced Digital Communications EECS EQ2411 VT21 (60410) VT21 KTH
DD2481 VT21 (61174) Principles of Programming Languages EECS DD2481 VT21 (61174) VT21 KTH
II1305 VT21 (60298) Project in Information and Communication Technology EECS II1305 VT21 (60298) VT21 Public
DD2411 VT21 Research project in Robotics, Perception and Learning (RPRPL21) EECS DD2411 VT21 (RPRPL21) VT21 KTH
DD2258/DH2320 visintro21 VT21-1 Introduction to Visualization, Computer Graphics and Image/Video Processing EECS DD2258/DH2320VT211 VT21 Public
DD2419 VT21 (61280) Project Course in Robotics and Autonomous Systems EECS DD2419 VT21 (61280) VT21 KTH
SF1691 VT21 (60211) Komplex analys SCI SF1691 VT21 (60211) VT21 Public
SF1922 VT21 (60610) Sannolikhetsteori och statistik SCI SF1922 VT21 (60610) VT21 KTH
SF1920/SF1921 VT21-1 Sannolikhetsteori och statistik SCI SF1920/SF1921 VT21-1 Sannolikhetsteori och statistik VT21 KTH
DD2467 VT21 (60318) Individual Project in Theoretical Computer Science EECS DD2467 VT21 (60318) VT21 Public
DD1362 VT21 (60325) Programmeringsparadigm EECS DD1362 VT21 (60325) VT21 Public
DD1318 VT21 (60250) Programmeringsteknik och tekniska beräkningar EECS DD1318 VT21 (60250) VT21 Public
SF1550 VT21 (61058) Numeriska metoder, grundkurs SCI SF1550 VT21 (61058) VT21 KTH
DD2520 VT21 (60549) Applied Cryptography EECS DD2520 VT21 (60549) VT21 KTH
DA1700 VT21 (60548) Handledning, undervisning och lärande i datalogiutbildning EECS DA1700 VT21 (60548) VT21 Public
DA150X VT21 (61282) Examensarbete inom datateknik, grundnivå EECS DA150X VT21 (61282) VT21 Public
HI1038 VT21 (60556) Projektkurs inom data- och nätverksteknik CBH HI1038 VT21 (60556) VT21 Public
HI1039 VT21 (61342) Projektkurs inom programvaruutveckling CBH HI1039 VT21 (61342) VT21 KTH
HE1043 VT21 (60439) Projektkurs inom elektroteknik CBH HE1043 VT21 (60439) VT21 KTH
SF2526 VT21 (60652) Numerical algorithms for data-intensive science SCI SF2526 VT21 (60652) VT21 Public
IA150X VT21 (60203) Examensarbete inom informationsteknik, grundnivå EECS IA150X VT21 (60203) VT21 KTH
IK1332 VT21 (60344) Internet of Things EECS IK1332 VT21 (60344) VT21 KTH
AK1204 VT21-1 Environmental History ABE AK1204 VT21 (61433) VT21 Public
MJ2141 VT21 (61492) Energy Systems, Models and Scenarios ITM MJ2141 VT21 (61492) VT21 KTH
IV1013 VT21 (60460) Introduction to Computer Security EECS IV1013 VT21 (60460) VT21 KTH
LH216V VT21 (60559) Develop the Learning by Using Grading Criteria ITM LH216V VT21 (60559) VT21 Public
FSF3950 VT21 (60381) Classical Papers in Applied Mathematics SCI FSF3950 VT21 (60381) VT21 Public
FSF3862 VT21 (60680) Nonlinear Systems, Analysis and Control SCI FSF3862 VT21 (60680) VT21 Public
HH1802 VT21 (60582) Finansiering och organisationsteori CBH HH1802 VT21 (60582) VT21 Public
DD2358 VT21 (60923) Introduction to High Performance Computing EECS DD2358 VT21 (60923) VT21 Public
(DO NOT USE) MH1023 VT21-2 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer ITM MH1023 VT21 (60934) VT21 Public
FCK3103 VT21 (61025) Wood Nanotechnology CBH FCK3103 VT21 (61025) VT21 KTH
SF2972 VT21 Game Theory SCI SF2972VT21 VT21 KTH
FSF3847 VT21 (61149) Convex Optimization with Engineering Applications SCI FSF3847 VT21 (61149) VT21 KTH
FSK3523 VT21 (61161) Advanced Molecular Dynamics SCI FSK3523 VT21 (61161) VT21 Public
FDD3359 VT21 (61428) Reinforcement Learning EECS FDD3359 VT21 (61428) VT21 KTH
MG2100 VT21 (61592) Scientific Methodology for Production Engineering ITM MG2100 VT21 (61592) VT21 KTH
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-10