Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Lista över KTH-kurser som är öppna

Här är en tabell över alla KTH-kurser som är öppna, från de senaste läsåren. Syftet med tabellen är att samla och tillgängliggöra de kurser som lärare har valt att publicera öppet för att studenter och intresserade ska kunna hitta och ta del av en innehållet i kurserna.

Ändra synlighet på din Canvaskurs

I Canvas kan du som lärare eller kursansvarig välja hur synlig din kurs ska vara: enbart för registrerade studenter, för dem med KTH-konto eller publik (öppen även för allmänheten).

Öppen eller stängd kurs

Om tabellen

Inget särskilt urval har gjorts av kursrummen som visas i tabellen. Rummen kureras enbart av de kursansvariga själva. Du kan själv sortera fram kurser genom att filtrera vid rubrikerna och upp/ner-pilarna. Under rubriken "Synlighet" anges graden av öppenhet för kursen:

  • Publik (Public): kursinnehållet är även synligt för de som inte har ett KTH-konto

  • ”KTH”: kursinnehållet är endast synligt för de som har KTH-konto

Skolor

Kursnamn Skola Kurskod Termin Synlighet
EQ2801/FEM3200 HT24 Optimal Filtering EECS EQ2801/FEM3200 HT24 HT24 KTH
SK2811 HT24 Fiber-optical Communication (50779) SCI SK2811 HT24 (50779) HT24 Public
DD2430 HT24 Project Course in Data Science (DSPHT23) EECS DD2430 HT24 (DSPHT23) HT24 KTH
DD1380 HT24/VT25 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare (javap24-p1-p4) EECS DD1380 HT24/VT25 (javap24-p1-p4) HT24 Public
KH1407 HT24 Praktikkurs för högskoleingenjörer i kemiteknik (50620) CBH KH1407 HT24 (50620) HT24 KTH
DD1351 HT24 Logik för dataloger (logik24) EECS DD1351 HT24 (logik24) HT24 Public
CM0002 HT24 Introduktionskurs i datateknik (40007) CBH CM0002 HT24 (40007) HT24 Public
ED1110 HT24 Vektoranalys (50214) EECS ED1110 HT24 (50214) HT24 Public
EL1000 HT24 Reglerteknik, allmän kurs (52125) EECS EL1000 HT24 (52125) HT24 KTH
HE1031 HT24 Ekonomi och organisationsteori (50678) CBH HE1031 HT24 (50678) HT24 KTH
HE1201 HT24 Företagsekonomi och entreprenörskap (51140) CBH HE1201 HT24 (51140) HT24 Public
HF1011 HT24 Signaler, system och transformer (50644) CBH HF1011 HT24 (50644) HT24 KTH
HI1024 HT24 Programmering, grundkurs (50658) CBH HI1024 HT24 (50658) HT24 Public
HI1027 HT24 Objektorienterad programmering (50011) CBH HI1027 HT24 (50011) HT24 KTH
SF0003 HT24 Introduktion i matematik (40000) SCI SF0003 HT24 (40000) HT24 Public
SF1627 HT24 Matematik för ekonomer (50568) SCI SF1627 HT24 (50568) HT24 Public
ML0021 HT24 Matematik för basår I (51778) ITM ML0021 HT24 (51778) HT24 Public
LT200X HT24 Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå (50498) ITM LT200X HT24 (50498) HT24 Public
AF1719 VT24 Installationsteknik 2 inom bygg-anläggning (61286) ABE AF1719 VT24 (61286) VT24 KTH
DD1301 VT24 Datorintroduktion (datintro24p3) EECS DD1301 VT24 (datintro24p3) VT24 Public
DD1320 VT24 Tillämpad datalogi (tildav24) EECS DD1320 VT24 (tildav24) VT24 Public
DD1320 VT24 Tillämpad datalogi (tildap3-24) EECS DD1320 VT24 (tildap3-24) VT24 KTH
DD1395 VT24 Fördjupande uppsats i datalogi (dupp24-p3) EECS DD1395 VT24 (dupp24-p3) VT24 Public
DD2352 VT24 Algorithms and Complexity (algokomp24) EECS DD2352 VT24 (algokomp24) VT24 KTH
DD2363 VT24 Methods in Scientific Computing (metsc24) EECS DD2363 VT24 (metsc24) VT24 KTH
DD2438 VT24 Artificial Intelligence and Multi Agent Systems (agent24) EECS DD2438 VT24 (agent24) VT24 Public
DD2458 VT24 Problem Solving and Programming under Pressure (popup24) EECS DD2458 VT24 (popup24) VT24 Public
DH2320/DD2258 VT24 Introduction to Visualization and Computer Graphics (visgra24) EECS DH2320/DD2258 VT24 (visgra24) VT24 KTH
EP2200/FEP3340 VT24 Queuing Theory and Teletraffic Systems EECS EP2200/FEP3340 VT24 VT24 Public
FEO3250/EQ2845 VT24 Information Theory and Source Coding EECS FEO3250/EQ2845 VT24 VT24 Public
HE1028 VT24 Mikrodatorteknik (60307) CBH HE1028 VT24 (60307) VT24 KTH
HE1041 VT24 Mikrodatorteknik, projektkurs (60998) CBH HE1041 VT24 (60998) VT24 KTH
HI1027 VT24 Objektorienterad programmering (61007) CBH HI1027 VT24 (61007) VT24 KTH
HI1029 VT24 Algoritmer och datastrukturer (60581) CBH HI1029 VT24 (60581) VT24 KTH
ID2203/FID3011 VT24 Distributed Systems, Advanced Course EECS ID2203/FID3011 VT24 VT24 Public
IK1203 VT24 Nätverk och kommunikation EECS IK1203 VT24 VT24 KTH
IL2219 VT24 Radio Electronics (TEBSM) EECS IL2219 VT24 (TEBSM) VT24 KTH
IS1200 VT24 Computer Hardware Engineering EECS IS1200 VT24 VT24 Public
IV1201 VT24 Arkitektur och design av globala applikationer (60119) EECS IV1201 VT24 (60119) VT24 Public
LH221V VT24 Examinatorskap för kurser på KTH (60123) ITM LH221V VT24 (60123) VT24 Public
LT200X VT24 Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå (60490) ITM LT200X VT24 (60490) VT24 Public
MH1026 VT24 Materialfysik (60275) ITM MH1026 VT24 (60275) VT24 KTH
SA114X/SA115X/SA118X/SA120X VT24-1 Examensarbete på skolan för teknikvetenskap SCI SA114X/SA115X/SA118X/SA120X VT24-1 Examensarbete på skolan för teknikvetenskap VT24 Public
SF1547 VT24 Numeriska metoder, grundkurs (60966) SCI SF1547 VT24 (60966) VT24 KTH
SF1674 VT24 Flervariabelanalys (60210) SCI SF1674 VT24 (60210) VT24 Public
SF1677 VT24 Analysens grunder (60251) SCI SF1677 VT24 (60251) VT24 KTH
SF1678 VT24 Grupper och ringar (60252) SCI SF1678 VT24 (60252) VT24 Public
SF1679 VT24 Diskret matematik (60215) SCI SF1679 VT24 (60215) VT24 Public
SF2521/FSF3567 VT24 Numerical Solutions of Differential Equations SCI SF2521/FSF3567 VT24 VT24 KTH
SF2568 VT24 Parallel Computations for Large- Scale Problems (60312) SCI SF2568 VT24 (60312) VT24 KTH
SF2723 VT24 Topics in Mathematics III (60068) SCI SF2723 VT24 (60068) VT24 Public
SF280X VT24 Degree Project in Optimization and Systems Theory, Second Cycle (60532) SCI SF280X VT24 (60532) VT24 Public
SF2812/FSF3812 VT24 Applied Linear Optimization SCI SF2812/FSF3812 VT24 VT24 KTH
SF2842 VT24 Geometric Control Theory (60294) SCI SF2842 VT24 (60294) VT24 Public
SF2930 VT24 Regression Analysis (CINEK m.fl.) SCI SF2930 VT24 (CINEK m.fl.) VT24 Public
SF2972 VT24 Game Theory (TEINM m.fl.) SCI SF2972 VT24 (TEINM m.fl.) VT24 KTH
SG2212/FSG3114 VT24 Computational Fluid Dynamics SCI SG2212/FSG3114 VT24 VT24 Public
SK1110 VT24 Elektromagnetism och vågrörelselära (SK1110 P3) SCI SK1110 VT24 (SK1110 P3) VT24 Public
DM128X VT24 Examensarbete inom medieteknik, grundnivå (mkand) EECS DM128X VT24 (mkand) VT24 KTH
EQ2401 VT24 Adaptive Signal Processing (60358) EECS EQ2401 VT24 (60358) VT24 KTH
EQ2411 VT24 Advanced Digital Communications (60399) EECS EQ2411 VT24 (60399) VT24 KTH
SF1685 VT24 Calculus in One Variable (60088) SCI SF1685 VT24 (60088) VT24 Public
DD2480 VT24 Software Engineering Fundamentals (se24) EECS DD2480 VT24 (se24) VT24 Public
ML1111 VT24 Verksamhetsstyrning med tillämpad statistik (60608) ITM ML1111 VT24 (60608) VT24 KTH
ML1604 VT24 Tillämpad statistik, grundkurs (TIIPS) ITM ML1604 VT24 (TIIPS) VT24 KTH
DD2437/FDD3437 VT24 Artificial Neural Networks and Deep Architectures (annda124) EECS DD2437/FDD3437 VT24 (annda124) VT24 Public
DD2467 VT24 Individual Project in Theoretical Computer Science (tcsindv24) EECS DD2467 VT24 (tcsindv24) VT24 Public
DD2421/FDD3431 VT24 Machine Learning (MLVT24) EECS DD2421/FDD3431 VT24 (MLVT24) VT24 KTH
SF1920/SF1921 VT24 Sannolikhetsteori och statistik SCI SF1920/SF1921 VT24 Sannolikhetsteori och statistik VT24 KTH
DD2411 VT24 Research project in Robotics, Perception and Learning (RPRPL21) EECS DD2411 VT24 (RPRPL21) VT24 KTH
DD2419 VT24 Project Course in Robotics and Autonomous Systems (ROBPVT24) EECS DD2419 VT24 (ROBPVT24) VT24 KTH
SF1691 VT24 Komplex analys (60257) SCI SF1691 VT24 (60257) VT24 Public
DD1318 VT24 Programmeringsteknik och tekniska beräkningar (progtekVT24) EECS DD1318 VT24 (progtekVT24) VT24 Public
SF2525 VT24 Computational Methods for Stochastic Differential Equations and Machine Learning (60308) SCI SF2525 VT24 (60308) VT24 Public
SF2526 VT24 Numerical algorithms for data-intensive science (60309) SCI SF2526 VT24 (60309) VT24 Public
IK1332 VT24 Internet of Things (60985) EECS IK1332 VT24 (60985) VT24 KTH
ML160X VT24 Examensarbete inom Industriell teknik och produktionsunderhåll (TIIPS) ITM ML160X VT24 (TIIPS) VT24 KTH
DD2520 VT24 Applied Cryptography (tilkry24) EECS DD2520 VT24 (tilkry24) VT24 KTH
SF1550 VT24 Numeriska metoder, grundkurs (CTMAT1) SCI SF1550 VT24 (CTMAT1) VT24 KTH
DA1700 VT24 Handledning, undervisning och lärande i datalogiutbildning (hulda24) EECS DA1700 VT24 (hulda24) VT24 Public
DA150X VT24 Examensarbete inom datateknik, grundnivå (dkex24) EECS DA150X VT24 (dkex24) VT24 Public
DD2414 VT24 Engineering project in Robotics, Perception and Learning (60578) EECS DD2414 VT24 (60578) VT24 Public
CM1005 VT24 Extern redovisning (61627) CBH CM1005 VT24 (61627) VT24 KTH
CM2014 VT24 Simulation Methods in Medical Engineering (61093) CBH CM2014 VT24 (61093) VT24 KTH
AF1749 VT24 Samhälls- och bostadsplanering (51553) ABE AF1749 VT24 (51553) VT24 KTH
CM1006 VT24 Klinisk kemi och mikrobiologi (60999) CBH CM1006 VT24 (60999) VT24 KTH
DA151X VT24 Examensarbete i datateknik och industriell ekonomi, grundnivå (61515) EECS DA151X VT24 (61515) VT24 Public
IL2240 VT24 Semiconductor Devices for Integrated Circuits (60258) EECS IL2240 VT24 (60258) VT24 Public
SA2001 VT24 Sustainable development and research methodology in mathematics (60380) SCI SA2001 VT24 (60380) VT24 Public
DD1366 VT24 Programmeringsparadigm (progp24) EECS DD1366 VT24 (progp24) VT24 Public
DA2215 VT24 Theory of Science and Scientific methods in Cybersecurity (vetcyb24-p3) EECS DA2215 VT24 (vetcyb24-p3) VT24 KTH
FSF3000 VT24 Ethics, sustainability and equity for mathematicians (60314) SCI FSF3000 VT24 (60314) VT24 KTH
SF1523 VT24 Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer (61427) SCI SF1523 VT24 (61427) VT24 Public
SF1626 VT24 Flervariabelanalys SCI SF1626 VT24 VT24 Public
SF1676/SF1633-CMAST2 VT24 Differentialekvationer med tillämpningar SCI SF1676/SF1633-CMAST2 VT24 Differentialekvationer med tillämpningar VT24 KTH
SF250X / SF259X VT24HT24 Degree Project in Scientific Computing, Second Cycle SCI SF250X / SF259X VT24HT24 VT24 Public
SF2717 VT24 Matematik, fördjupning (61688) SCI SF2717 VT24 (61688) VT24 Public
SF280X VT24 Degree Project in Optimization and Systems Theory, Second Cycle (60425) SCI SF280X VT24 (60425) VT24 Public
SF2943 VT24 Time Series Analysis (60342) SCI SF2943 VT24 (60342) VT24 KTH
SI1142/SI2360 VT24 Mathematical Methods in Physics, Additional Course SCI SI1142/SI2360 VT24 VT24 KTH
SK1110 VT24 Elektromagnetism och vågrörelselära (SK1110 P4) SCI SK1110 VT24 (SK1110 P4) VT24 Public
EQ2341/FEO3274 VT24 Pattern Recognition and Machine Learning EECS EQ2341/FEO3274 VT24 VT24 KTH
DD2481 VT24 Principles of Programming Languages (popl24) EECS DD2481 VT24 (popl24) VT24 KTH
II1305 VT24 Projekt inom informations- och kommunikationsteknik (CINTE, TCOMK) EECS II1305 VT24 (CINTE, TCOMK) VT24 Public
SF1922 VT24 Sannolikhetsteori och statistik (CTFYS1) SCI SF1922 VT24 (CTFYS1) VT24 KTH
DD1301 VT24 Datorintroduktion (datintro24p4) EECS DD1301 VT24 (datintro24p4) VT24 Public
DD1349 VT24 Projektuppgift i introduktion till datalogi (projinda24) EECS DD1349 VT24 (projinda24) VT24 Public
DD1395 VT24 Fördjupande uppsats i datalogi (dupp24-p4) EECS DD1395 VT24 (dupp24-p4) VT24 Public
DD2365 VT24 Advanced Computation in Fluid Mechanics (aflum24) EECS DD2365 VT24 (aflum24) VT24 Public
DD2401/FDD3401 VT24 Neuroscience (neuro24) EECS DD2401/FDD3401 VT24 (neuro24) VT24 KTH
DD2424/FDD3424 VT24 Deep Learning in Data Science (deep24) EECS DD2424/FDD3424 VT24 (deep24) VT24 Public
SF1525 VT24 Grundkurs i numeriska metoder (61411) SCI SF1525 VT24 (61411) VT24 KTH
DD2448 VT24 Foundations of Cryptography (krypto24) EECS DD2448 VT24 (krypto24) VT24 KTH
DD2373 VT24 Automata and Languages (automat24) EECS DD2373 VT24 (automat24) VT24 KTH
SF1935/SF1923 VT24 Sannolikhetsteori och statistik med tillämpning inom maskininlärning SCI SF1935/SF1923 VT24 VT24 KTH
EQ2820 VT24 Matrix Algebra, Accelerated Program (60563) EECS EQ2820 VT24 (60563) VT24 KTH
EQ2860/FEO3280 VT24 Theoretical Foundations of Wireless Communications EECS EQ2860/FEO3280 VT24 VT24 Public
DA2215 VT24 Theory of Science and Scientific methods in Cybersecurity (vetcyb24-p4) EECS DA2215 VT24 (vetcyb24-p4) VT24 KTH
HH1802 VT24 Finansiering och organisationsteori (61628) CBH HH1802 VT24 (61628) VT24 KTH
HU1801 VT24 Industriell marknadsföring (61629) CBH HU1801 VT24 (61629) VT24 KTH
IV1013 VT24 Introduction to Computer Security (60118) EECS IV1013 VT24 (60118) VT24 KTH
IV1350 VT24 Objektorienterad design (60097) EECS IV1350 VT24 (60097) VT24 Public
LH216V/LH216U VT24 Utveckla lärandet med betygskriterier ITM LH216V/LH216U VT24 VT24 Public
BB1000 VT24 Programming in Python (20060) CBH BB1000 VT24 (20060) VT24 Public
MH102V VT24 Material i ett cirkulärt samhälle - Metaller (20049) ITM MH102V VT24 (20049) VT24 KTH
(DO NOT USE) DD2373 VT24 Automata and Languages (60527) EECS DD2373 VT24 (60527) VT24 KTH
FSF3582 VT24 Inverse Problems (60520) SCI FSF3582 VT24 (60520) VT24 KTH
FSF3862 VT24 Nonlinear Systems, Analysis and Control (60809) SCI FSF3862 VT24 (60809) VT24 Public
FSF3581 VT24 Computational Methods for Stochastic Differential Equations (60829) SCI FSF3581 VT24 (60829) VT24 Public
FEM3220 VT24 Matrix Algebra (60896) EECS FEM3220 VT24 (60896) VT24 KTH
SF1610 VT24 Diskret matematik SCI SF1610 VT24 VT24 Public
LH222V VT24 Reflective Teaching in a Subject Perspective (60828) ITM LH222V VT24 (60828) VT24 Public
FDD3025 VT24 Introduction to Behavior Trees in Robotics and AI (61082) EECS FDD3025 VT24 (61082) VT24 KTH
AF2003 HT23 Structural Engineering, Advanced Course (51478) ABE AF2003 HT23 (51478) HT23 KTH
DA2210 HT23 Introduction to the Philosophy of Science and Research Methodology for Computer Scientists (vettig23) EECS DA2210 HT23 (vettig23) HT23 Public
DD1301 HT23 Datorintroduktion EECS DD1301 HT23 HT23 Public
DD1310 HT23 Programmeringsteknik (CMAST+CITEH) EECS DD1310 HT23 (CMAST+CITEH) HT23 KTH
DD1310 HT23 Programmeringsteknik (CELTE) EECS DD1310 HT23 (CELTE) HT23 Public
DD1310 HT23 Programmeringsteknik (COPEN+CMATD) EECS DD1310 HT23 (COPEN+CMATD) HT23 Public
DD1320/DD1326 HT23 Tillämpad datalogi EECS DD1320/DD1326 HT23 HT23 Public
DD1331 HT23 Grundläggande programmering (CTFYS) EECS DD1331 HT23 (CTFYS) HT23 Public
DD1331 HT23 Grundläggande programmering (CFATE+CTMAT) EECS DD1331 HT23 (CFATE+CTMAT) HT23 KTH
DD1395 HT23 Fördjupande uppsats i datalogi (dupp23-p1) EECS DD1395 HT23 (dupp23-p1) HT23 Public
DD2257 HT23 Visualization (visual) EECS DD2257 HT23 (visual) HT23 KTH
DD2301 HT23 Program Integrating Course in Machine Learning (prosamML23) EECS DD2301 HT23 (prosamML23) HT23 Public
DD2380 HT23 Artificial Intelligence (AIHT23_1) EECS DD2380 HT23 (AIHT23_1) HT23 KTH
DD2435/FDD3435 HT23 Mathematical Modelling of Biological Systems EECS DD2435/FDD3435 HT23 HT23 KTH
DD2440 HT23 Advanced Algorithms (avalg23) EECS DD2440 HT23 (avalg23) HT23 KTH
DD2445/FDD3445 HT23 Complexity Theory (kplx23) EECS DD2445/FDD3445 HT23 (kplx23) HT23 KTH
ED1100 HT23 Ingenjörsvetenskap (CLGYM) EECS ED1100 HT23 (CLGYM) HT23 KTH
ED1110 HT23 Vektoranalys (50820) EECS ED1110 HT23 (50820) HT23 Public
EI1220 HT23 Teoretisk elektroteknik E (50821) EECS EI1220 HT23 (50821) HT23 KTH
EK1191 HT23 Mätteknik (50888) EECS EK1191 HT23 (50888) HT23 KTH
EL1000 HT23 Reglerteknik, allmän kurs (50277) EECS EL1000 HT23 (50277) HT23 KTH
EL2820 HT23 Modelling of Dynamical Systems (50394) EECS EL2820 HT23 (50394) HT23 KTH
II1300 HT23 Ingenjörsmetodik (TIDAB TIEDB) EECS II1300 HT23 (TIDAB TIEDB) HT23 KTH
IK2218/EP2120 HT23 Protocols and Principles of the Internet EECS IK2218/EP2120 HT23 HT23 KTH
IS1500 HT23 Datorteknik och komponenter (50251) EECS IS1500 HT23 (50251) HT23 Public
KH1212 HT23 Matematisk statistik (50023) CBH KH1212 HT23 (50023) HT23 KTH
KH1242 HT23 Hållbar utveckling med kemiingenjören (50882) CBH KH1242 HT23 (50882) HT23 KTH
SF0003 HT23 Introduktion i matematik SCI SF0003 HT23 HT23 Public
SF1519 HT23 Numeriska metoder och grundläggande programmering (51582) SCI SF1519 HT23 (51582) HT23 KTH
SF1521 HT23 Numeriska metoder och grundläggande programmering, del 2 (51685) SCI SF1521 HT23 (51685) HT23 KTH
SF1522 HT23 Numeriska beräkningar (CDEPR1) SCI SF1522 HT23 (CDEPR1) HT23 KTH
SF1624 HT23 Algebra och geometri SCI SF1624 HT23 HT23 Public
SF1627 HT23 Matematik för ekonomer (51615) SCI SF1627 HT23 (51615) HT23 Public
SF1633 HT23 Differentialekvationer I (CENMI2 m.fl.) SCI SF1633 HT23 (CENMI2 m.fl.) HT23 KTH
SF1633 HT23 Differentialekvationer I (51839) SCI SF1633 HT23 (51839) HT23 KTH
SF1661 HT23 Perspektiv på matematik (52065) SCI SF1661 HT23 (52065) HT23 Public
SF1671 HT23 Matematik, baskurs, med diskret matematik (51354) SCI SF1671 HT23 (51354) HT23 Public
SF1673 HT23 Analys i en variabel (50235) SCI SF1673 HT23 (50235) HT23 KTH
SF2520 HT23 Applied Numerical Methods (50282) SCI SF2520 HT23 (50282) HT23 KTH
SF2561/FSF3561 HT23 The Finite Element Method SCI SF2561/FSF3561 HT23 HT23 KTH
SF2739 HT23 Partial Differential Equations (50254) SCI SF2739 HT23 (50254) HT23 Public
SF2740 HT23 Graph Theory (50454) SCI SF2740 HT23 (50454) HT23 Public
SF2743 HT23 Advanced Real Analysis I (50456) SCI SF2743 HT23 (50456) HT23 Public
SF280X HT23 Degree Project in Optimization and Systems Theory, Second Cycle (50544) SCI SF280X HT23 (50544) HT23 Public
SF2940 HT23 Probability Theory (CINEK3 m.fl.) SCI SF2940 HT23 (CINEK3 m.fl.) HT23 KTH
SF2942 HT23 Portfolio Theory and Risk Management (50339) SCI SF2942 HT23 (50339) HT23 KTH
SF2975 HT23 Financial Derivatives (50453) SCI SF2975 HT23 (50453) HT23 KTH
SH1011 HT23 Modern fysik (50843) SCI SH1011 HT23 (50843) HT23 KTH
SK2811 HT23 Fiber-optical Communication (51069) SCI SK2811 HT23 (51069) HT23 Public
SF1682 HT23 Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer (50631) SCI SF1682 HT23 (50631) HT23 Public
SF1686 HT23 Calculus in Several Variable (50132) SCI SF1686 HT23 (50132) HT23 Public
SF1688 HT23 Diskret matematik (50569) SCI SF1688 HT23 (50569) HT23 Public
DD2430 HT23 Project Course in Data Science (DSPHT23) EECS DD2430 HT23 (DSPHT23) HT23 KTH
SF1683 HT23 Differentialekvationer och transformmetoder (50271) SCI SF1683 HT23 (50271) HT23 Public
SF1690 HT23 Basic Course in Mathematics (50135) SCI SF1690 HT23 (50135) HT23 Public
SF1689 HT23 Baskurs i matematik (50122) SCI SF1689 HT23 (50122) HT23 Public
EQ2425 HT23 Analysis and Search of Visual Data (50592) EECS EQ2425 HT23 (50592) HT23 KTH
DD1385 HT23 Programutvecklingsteknik (prutt23) EECS DD1385 HT23 (prutt23) HT23 Public
DD2350 HT23 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet (adk23) EECS DD2350 HT23 (adk23) HT23 Public
DD2467 HT23 Individual Project in Theoretical Computer Science (tcsindh23) EECS DD2467 HT23 (tcsindh23) HT23 Public
DD1380 HT23/VT24 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare (javap23-p1-p4) EECS DD1380 HT23/VT24 (javap23-p1-p4) HT23 Public
SF2956 HT23 Topological Data Analysis (50343) SCI SF2956 HT23 (50343) HT23 Public
SF1900 HT23 Probability Theory and Statistics (50261) SCI SF1900 HT23 (50261) HT23 KTH
SF1914/SF1915/SF1916 HT23 Sannolikhetsteori och statistik SCI SF1914/SF1915/SF1916 HT23 HT23 KTH
SF1912 HT23 Sannolikhetsteori och statistik (50020) SCI SF1912 HT23 (50020) HT23 Public
EI1228 HT23 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs (CENMI, CLGYM) EECS EI1228 HT23 (CENMI, CLGYM) HT23 KTH
KH1407 HT23 Praktikkurs för högskoleingenjörer i kemiteknik (50880) CBH KH1407 HT23 (50880) HT23 KTH
DD1351 HT23 Logik för dataloger (logik23) EECS DD1351 HT23 (logik23) HT23 Public
EP2700/EP270V/EP271V/FEL3245 HT23 Principles of Wireless Sensor Networks EECS EP2700/EP270V/EP271V/FEL3245 HT23 HT23 Public
DD2412/FDD3412 HT23 Deep Learning, Advanced Course EECS DD2412/FDD3412 HT23 HT23 KTH
SF1694 HT23 Tillämpad linjär algebra (50624) SCI SF1694 HT23 (50624) HT23 KTH
DM1595 HT23 Programutveckling för interaktiva medier (50308) EECS DM1595 HT23 (50308) HT23 KTH
ID1021 HT23 Algoritmer och datastrukturer (50128) EECS ID1021 HT23 (50128) HT23 Public
ID1021 HT23 Algorithms and Data Structures (50139) EECS ID1021 HT23 (50139) HT23 Public
SK2534 HT23 Molecular Biophysics (50390) SCI SK2534 HT23 (50390) HT23 Public
SF1692 HT23 Analytiska och numeriska metoder för ordinära differentialekvationer (50385) SCI SF1692 HT23 (50385) HT23 Public
SF1512 HT23 Numeriska metoder, grundkurs (CMATD,CENMI) SCI SF1512 HT23 (CMATD,CENMI) HT23 KTH
CB1170 HT23 Bioteknik för ett hållbart samhälle (51725) CBH CB1170 HT23 (51725) HT23 Public
CM0002 HT23 Introduktionskurs i datateknik (40003) CBH CM0002 HT23 (40003) HT23 KTH
CM0002 HT23 Introduktionskurs i datateknik (50371) CBH CM0002 HT23 (50371) HT23 Public
EL1020 HT23 Reglerteknik, allmän kurs (51828) EECS EL1020 HT23 (51828) HT23 KTH
DD1317 HT23 Programmeringsteknik (prgi23) EECS DD1317 HT23 (prgi23) HT23 KTH
DD1319 HT23 Programmeringsteknik (prgcl23) EECS DD1319 HT23 (prgcl23) HT23 Public
SF1687 HT23/VT24 Kompletteringskurs i differentialekvationer och transformer SCI SF1687 HT23/VT24 HT23 Public
MJ2615 HT23 Introduction to Industrial Ecology, larger course (51583) ABE MJ2615 HT23 (51583) HT23 KTH
HE1031 HT23 Ekonomi och organisationsteori (50806) CBH HE1031 HT23 (50806) HT23 Public
HE1201 HT23 Företagsekonomi och entreprenörskap (51055) CBH HE1201 HT23 (51055) HT23 Public
HF1005 HT23 Informationsteknik och ingenjörsmetodik CBH HF1005 HT23 HT23 Public
HF1006 HT23 Linjär algebra och analys (50017) CBH HF1006 HT23 (50017) HT23 KTH
HF1011 HT23 Signaler, system och transformer (50012) CBH HF1011 HT23 (50012) HT23 KTH
HI1024 HT23 Programmering, grundkurs (50320) CBH HI1024 HT23 (50320) HT23 Public
HI1027 HT23 Objektorienterad programmering (50807) CBH HI1027 HT23 (50807) HT23 KTH
MF2113 HT23 Advanced Industrial Design Engineering (50518) ITM MF2113 HT23 (50518) HT23 KTH
MH2252 HT23 Casting Processing (52081) ITM MH2252 HT23 (52081) HT23 Public
DD2410 HT23 Introduction to Robotics (Irob23) EECS DD2410 HT23 (Irob23) HT23 Public
CM0001 HT23 Introduktionskurs i matematik (40014) CBH CM0001 HT23 (40014) HT23 Public
LT1041/LT1042/LT1043 HT23 Programsammanhållande kurs för civilingenjör och lärare ITM LT1041/LT1042/LT1043 HT23 HT23 Public
LT200X HT23 Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå (50674) ITM LT200X HT23 (50674) HT23 Public
ME2053 HT23 Logistics & Supply Chain Management (50408) ITM ME2053 HT23 (50408) HT23 KTH
SF1516 HT23 Numeriska metoder och grundläggande programmering (CSAMH1) SCI SF1516 HT23 (CSAMH1) HT23 KTH
SF1520 HT23 Numeriska metoder och grundläggande programmering, del 1 (51678) SCI SF1520 HT23 (51678) HT23 KTH
SF1544 HT23 Numeriska metoder, grundkurs IV (CTFYS2,CLGYM) SCI SF1544 HT23 (CTFYS2,CLGYM) HT23 KTH
SF1625 HT23/VT24 Envariabelanalys SCI SF1625 HT23/VT24 HT23 Public
(DO NOT USE) AG2806 HT23 Environmental Aspects of the Built Environment (51505) ABE AG2806 HT23 (51505) HT23 KTH
SF1672 HT23 Linjär algebra (CTFYS1 m.fl.) SCI SF1672 HT23 (CTFYS1 m.fl.) HT23 Public
SF1680 HT23 Seminariekurs i grundläggande matematik I (50240) SCI SF1680 HT23 (50240) HT23 Public
SF1811 HT23 Optimization (50084) SCI SF1811 HT23 (50084) HT23 Public
SF1910/SF1925 HT23 Tillämpad statistik SCI SF1910/SF1925 HT23 HT23 KTH
SF1911 HT23 Statistik för bioteknik (50280) SCI SF1911 HT23 (50280) HT23 KTH
SF2524 HT23 Matrix Computations for Large-scale Systems (50323) SCI SF2524 HT23 (50323) HT23 Public
SF2832/FSF3832 HT23 Mathematical Systems Theory SCI SF2832/FSF3832 HT23 HT23 Public
SF2980 HT23 Risk Management (50331) SCI SF2980 HT23 (50331) HT23 KTH
SH2704 HT23 Monte Carlo Methods and Simulations in Nuclear Technology (50861) SCI SH2704 HT23 (50861) HT23 KTH
SI2371 HT23 Special Relativity (50870) SCI SI2371 HT23 (50870) HT23 KTH
DD1301 HT23 Datorintroduktion (datintro23p2) EECS DD1301 HT23 (datintro23p2) HT23 Public
DD1310 HT23 Programmeringsteknik (CENMI+TIKED) EECS DD1310 HT23 (CENMI+TIKED) HT23 KTH
DD1321 HT23 Tillämpad programmering och datalogi (tilpro23) EECS DD1321 HT23 (tilpro23) HT23 KTH
SF1684 HT23 Algebra and Geometry (50137) SCI SF1684 HT23 (50137) HT23 Public
DD1395 HT23 Fördjupande uppsats i datalogi (dupp23-p2) EECS DD1395 HT23 (dupp23-p2) HT23 Public
DD2380 HT23 Artificial Intelligence (AIHT23_2) EECS DD2380 HT23 (AIHT23_2) HT23 KTH
DD2423 HT23 Image Analysis and Computer Vision (CVHT23) EECS DD2423 HT23 (CVHT23) HT23 KTH
SF1681 HT23 Linjär algebra, fortsättningskurs (50268) SCI SF1681 HT23 (50268) HT23 Public
DD2444 HT23 Project Course in Scientific Computing (pcsc23) EECS DD2444 HT23 (pcsc23) HT23 KTH
ID1212 HT23 Nätverksprogrammering (50154) EECS ID1212 HT23 (50154) HT23 KTH
DD2496/FDD3344 HT23 Privacy Enhancing Technologies (pet23) EECS DD2496/FDD3344 HT23 (pet23) HT23 KTH
SF2957 HT23 Statistical Machine Learning (50667) SCI SF2957 HT23 (50667) HT23 Public
SF1917/SF1919 HT23 Sannolikhetsteori och statistik SCI SF1917/SF1919 HT23 (CENMI2/CLGYM/CMETE2) HT23 Public
DD2497 HT23 Project course in System Security (syssec23) EECS DD2497 HT23 (syssec23) HT23 KTH
EL1010 HT23 Reglerteknik, allmän kurs (50640) EECS EL1010 HT23 (50640) HT23 KTH
ID2214/FID3214 HT23 Programming for Data Science EECS ID2214/FID3214 HT23 HT23 KTH
EQ1110 HT23 Tidskontinuerliga signaler och system (50823) EECS EQ1110 HT23 (50823) HT23 KTH
EQ2310 HT23 Digital Communications (50405) EECS EQ2310 HT23 (50405) HT23 KTH
HI1030 HT23 Databasteknik (50805) CBH HI1030 HT23 (50805) HT23 KTH
CM2001/HI1033 HT23 Mobile Sports Applications and Data Mining CBH CM2001/HI1033 HT23 HT23 Public
HL1202 HT23 Medicinska bildgivande system (51280) CBH HL1202 HT23 (51280) HT23 Public
ID2202/FID3006 HT23 Compilers and Execution Environments EECS ID2202/FID3006 HT23 HT23 Public
(DO NOT USE) ID2209 HT23 Distributed Artificial Intelligence and Intelligent Agents (50927) EECS ID2209 HT23 (50927) HT23 KTH
SH2372 HT23 General Relativity (50852) SCI SH2372 HT23 (50852) HT23 KTH
IK2206 HT23 Internet Security and Privacy (50931) EECS IK2206 HT23 (50931) HT23 KTH
SF1693 HT23 Analytiska och numeriska metoder för partiella differentialekvationer och transformer (50241) SCI SF1693 HT23 (50241) HT23 KTH
IV1351 HT23 Datalagring (50131) EECS IV1351 HT23 (50131) HT23 Public
KA1015 HT23 Kemi för hållbar utveckling (51551) CBH KA1015 HT23 (51551) HT23 KTH
AF1752 HT23 Renovering, om- och tillbyggnad 1 (51564) ABE AF1752 HT23 (51564) HT23 KTH
AF2003 HT23 Structural Engineering, Advanced Course (50724) ABE AF2003 HT23 (50724) HT23 KTH
ID2209 HT23 Distributed Artificial Intelligence and Intelligent Agents EECS ID2209 HT23 HT23 KTH
AG2806 HT23 Environmental Aspects of the Built Environment ABE AG2806 HT23 HT23 KTH
(DO NOT USE) EP270V HT23 Internet of Things (10041) EECS EP270V HT23 (10041) HT23 Public
LD1008 HT23 Tillämpad beteendevetenskap och lärande: Nudging och beslutsfattande (10063) ITM LD1008 HT23 (10063) HT23 KTH
(DO NOT USE) EP271V HT23 Internet of Things and Artificial Intelligence EECS EP271V HT23 HT23 Public
DD1386 HT23/VT24 Internetprogrammering (intneti24) EECS DD1386 HT23/VT24 (intneti24) HT23 Public
MH102V HT23 Material i ett cirkulärt samhälle - Metaller (10081) ITM MH102V HT23 (10081) HT23 KTH
HL2016 HT23 Technology in Surgery, Anaesthesia, and Intensive Care CBH HL2016 HT23 HT23 KTH
CM2008 HT23 Entrepreneurship in Technology and Health CBH CM2008 HT23 HT23 KTH
DD2414 HT23 Engineering project in Robotics, Perception and Learning (51029) EECS DD2414 HT23 (51029) HT23 Public
FSF3000 HT23 Ethics, sustainability and equity for mathematicians (51030) SCI FSF3000 HT23 (51030) HT23 KTH
FDD3280 HT23 Quantum Computing for Computer Scientists EECS FDD3280 HT23 HT23 Public
II142X/II143X/IA150X HT23/VT24 Examensarbete, grundnivå EECS II142X/II143X/IA150X HT23/VT24 Examensarbete, grundnivå HT23 KTH
FEM3210 HT23 Estimation Theory (51191) EECS FEM3210 HT23 (51191) HT23 KTH
CH101U HT23 Grundläggande programmering (51332) CBH CH101U HT23 (51332) HT23 Public
FSF3674 HT23 Differential Geometry (51369) SCI FSF3674 HT23 (51369) HT23 KTH
FSH3900 HT23/VT24 Physics, the PhD student and Society SCI FSH3900 HT23/VT24 HT23 KTH
AF1719 VT23 Installationsteknik 2 inom bygg-anläggning (60581) ABE AF1719 VT23 (60581) VT23 KTH
AL126X VT23 Examensarbete inom teknik och hållbar utveckling, grundnivå (61603) ABE AL126X VT23 (61603) VT23 KTH
BB1000 VT23 Programming in Python (60840) CBH BB1000 VT23 (60840) VT23 KTH
DD1320 VT23 Tillämpad datalogi EECS DD1320 VT23 VT23 KTH
DD1395 VT23 Fördjupande uppsats i datalogi (dupp23-p3) EECS DD1395 VT23 (dupp23-p3) VT23 Public
DD2352 VT23 Algorithms and Complexity (algokomp23) EECS DD2352 VT23 (algokomp23) VT23 KTH
DD2363 VT23 Methods in Scientific Computing (metsc23) EECS DD2363 VT23 (metsc23) VT23 KTH
DD2402 VT23 Advanced Individual Course in Computational Biology (avindbio23) EECS DD2402 VT23 (avindbio23) VT23 KTH
DD2438 VT23 Artificial Intelligence and Multi Agent Systems (agent23) EECS DD2438 VT23 (agent23) VT23 Public
DD2458 VT23 Problem Solving and Programming under Pressure (popup23) EECS DD2458 VT23 (popup23) VT23 Public
DH2321 VT23 Information Visualization (ivis) EECS DH2321 VT23 (ivis) VT23 KTH
EP2200 VT23 Queuing Theory and Teletraffic Systems EECS EP2200 VT23 VT23 KTH
EQ2845/FEO3250 VT23 Information Theory and Source Coding EECS EQ2845/FEO3250 VT23 VT23 Public
HE1028 VT23 Mikrodatorteknik (60952) CBH HE1028 VT23 (60952) VT23 KTH
HE1041 VT23 Mikrodatorteknik, projektkurs (60759) CBH HE1041 VT23 (60759) VT23 KTH
HI1027 VT23 Objektorienterad programmering (60623) CBH HI1027 VT23 (60623) VT23 KTH
HL205X VT23 Examensarbete inom medicinsk teknik, avancerad nivå (61808) CBH HL205X VT23 (61808) VT23 KTH
HL207X VT23 Examensarbete inom teknik och hälsa, avancerad nivå (60734) CBH HL207X VT23 (60734) VT23 KTH
ID1019 VT23 Programmering II (60233) EECS ID1019 VT23 (60233) VT23 Public
ID2203/FID3011 VT23 Distributed Systems, Advanced Course EECS ID2203/FID3011 VT23 VT23 Public
IK1203 VT23 Networks and Communication EECS IK1203 VT23 VT23 KTH
IL2219 VT23 Radio Electronics (TEBSM) EECS IL2219 VT23 (TEBSM) VT23 KTH
IS1200 VT23 Computer Hardware Engineering EECS IS1200 VT23 VT23 Public
IV1201 VT23 Arkitektur och design av globala applikationer (60626) EECS IV1201 VT23 (60626) VT23 Public
LT200X VT23 Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå (61726) ITM LT200X VT23 (61726) VT23 Public
MF130X VT23 Examensarbete inom maskinkonstruktion, grundnivå (60049) ITM MF130X VT23 (60049) VT23 KTH
MH1026 VT23 Materialfysik (61199) ITM MH1026 VT23 (61199) VT23 KTH
SA114X/SA115X/SA118X/SA119X/SA120X VT23-1 Examensarbete på skolan för teknikvetenskap SCI SA114X/SA115X/SA118X/SA119X/SA120X VT23-1 Examensarbete på skolan för teknikvetenskap VT23 Public
SF1626 VT23 Flervariabelanalys SCI SF1626 VT23 VT23 Public
SF1674 VT23 Flervariabelanalys (60105) SCI SF1674 VT23 (60105) VT23 Public
SF1677 VT23 Analysens grunder (60122) SCI SF1677 VT23 (60122) VT23 Public
SF1678 VT23 Grupper och ringar (60123) SCI SF1678 VT23 (60123) VT23 Public
SF1679 VT23 Diskret matematik (60135) SCI SF1679 VT23 (60135) VT23 KTH
SF2521 VT23 Numerical Solutions of Differential Equations (60126) SCI SF2521 VT23 (60126) VT23 KTH
SF259X VT23 Degree Project in Scientific Computing, Second Cycle (60149) SCI SF259X VT23 (60149) VT23 Public
SF2704 VT23 Topics in Mathematics I (60976) SCI SF2704 VT23 (60976) VT23 Public
SF2720 VT23 Chaotic Dynamical Systems (60977) SCI SF2720 VT23 (60977) VT23 Public
SF2722 VT23 Differential Geometry (60978) SCI SF2722 VT23 (60978) VT23 Public
SF2730 VT23 Topics in Mathematics V (60979) SCI SF2730 VT23 (60979) VT23 Public
SF280X VT23 Degree Project in Optimization and Systems Theory, Second Cycle (61065) SCI SF280X VT23 (61065) VT23 Public
SF2812/FSF3812 VT23 Applied Linear Optimization SCI SF2812/FSF3812 VT23 VT23 KTH
SF281X VT23-HT23 Degree Project in Systems Engineering, Second Cycle SCI SF281X VT23-HT23 VT23 Public
SF2842 VT23 Geometric Control Theory (60193) SCI SF2842 VT23 (60193) VT23 Public
SF2930 VT23 Regression Analysis (CINEK m.fl.) SCI SF2930 VT23 (CINEK m.fl.) VT23 Public
SF2972 VT23 Game Theory (TEINM m.fl.) SCI SF2972 VT23 (TEINM m.fl.) VT23 KTH
SG1130 VT23 CMAST/CDEPR/CMEDT SCI SG1130 VT23 CMAST/CDEPR/CMEDT VT23 KTH
SG2212/FSG3114 VT23 Computational Fluid Dynamics SCI SG2212/FSG3114 VT23 VT23 Public
DM128X VT23 Examensarbete inom medieteknik, grundnivå (mkand) EECS DM128X VT23 (mkand) VT23 KTH
EQ2411 VT23 Advanced Digital Communications (60524) EECS EQ2411 VT23 (60524) VT23 KTH
DD2480 VT23 Software Engineering Fundamentals (se23) EECS DD2480 VT23 (se23) VT23 Public
DD2467 VT23 Individual Project in Theoretical Computer Science (tcsindv23) EECS DD2467 VT23 (tcsindv23) VT23 Public
DD2258/DH2320 VT23 Introduction to Visualization, Computer Graphics and Image/Video Processing (visintro22+visgra) EECS DD2258/DH2320 VT23 (visintro22+visgra) VT23 KTH
SF1920/SF1921 VT23 Sannolikhetsteori och statistik SCI SF1920/SF1921 VT23 VT23 KTH
DD2411 VT23 Research project in Robotics, Perception and Learning (RPRPL21) EECS DD2411 VT23 (RPRPL21) VT23 KTH
DD2419 VT23 Project Course in Robotics and Autonomous Systems (ROBPVT23) EECS DD2419 VT23 (ROBPVT23) VT23 KTH
SF1691 VT23 Komplex analys (60124) SCI SF1691 VT23 (60124) VT23 Public
DD1318 VT23 Programmeringsteknik och tekniska beräkningar (progtekVT23) EECS DD1318 VT23 (progtekVT23) VT23 Public
SF2526 VT23 Numerical algorithms for data-intensive science (60146) SCI SF2526 VT23 (60146) VT23 Public
IK1332 VT23 Internet of Things (60393) EECS IK1332 VT23 (60393) VT23 KTH
ML1610 VT23 Arbetsorganisation, verksamhetsstyrning och ledarskap (TIIPS) ITM ML1610 VT23 (TIIPS) VT23 KTH
DD2520 VT23 Applied Cryptography (tilkry23) EECS DD2520 VT23 (tilkry23) VT23 KTH
DA1700 VT23 Handledning, undervisning och lärande i datalogiutbildning (hulda23) EECS DA1700 VT23 (hulda23) VT23 Public
DA150X VT23 Examensarbete inom datateknik, grundnivå (dkex23) EECS DA150X VT23 (dkex23) VT23 Public
CM1005 VT23 Extern redovisning (61101) CBH CM1005 VT23 (61101) VT23 KTH
CM2014 VT23 Simulation Methods in Medical Engineering (60656) CBH CM2014 VT23 (60656) VT23 KTH
CM1006 VT23 Klinisk kemi och mikrobiologi (60767) CBH CM1006 VT23 (60767) VT23 KTH
DA151X VT23 Examensarbete i datateknik och industriell ekonomi, grundnivå (60261) EECS DA151X VT23 (60261) VT23 Public
DD1360 VT23 Programmeringsparadigm (progp23) EECS DD1360 VT23 (progp23) VT23 Public
IL2240 VT23 Semiconductor Devices for Integrated Circuits (61141) EECS IL2240 VT23 (61141) VT23 Public
SF1523 VT23 Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer (CDEPR1) SCI SF1523 VT23 (CDEPR1) VT23 Public
SF1610 VT23 Diskret matematik (CINTE1) SCI SF1610 VT23 (CINTE1) VT23 Public
SF1610 VT23 Discrete Mathematics (TCOMK1) SCI SF1610 VT23 (TCOMK1) VT23 Public
SF1676/SF1633-CMAST2 VT23 Differentialekvationer med tillämpningar SCI SF1676/SF1633-CMAST2 VT23 VT23 KTH
SF250X VT23/HT23 Degree Project in Scientific Computing, Second Cycle SCI SF250X VT23/HT23 VT23 Public
SF2717 VT23 Matematik, fördjupning (61702) SCI SF2717 VT23 (61702) VT23 Public
SF280X VT23 Degree Project in Optimization and Systems Theory, Second Cycle (60251) SCI SF280X VT23 (60251) VT23 Public
SF2943 VT23 Time Series Analysis SCI SF2943 VT23 VT23 KTH
SI2360/SI1142 VT23 Analytical Mechanics and Classical Field Theory SCI SI2360/SI1142 VT23 VT23 KTH
SI2400 VT23 Theoretical Particle Physics (60527) SCI SI2400 VT23 (60527) VT23 KTH
SK1110 VT23 Elektromagnetism och vågrörelselära (SK1110 P4) SCI SK1110 VT23 (SK1110 P4) VT23 Public
EQ2341 VT23 Pattern Recognition and Machine Learning (60038) EECS EQ2341 VT23 (60038) VT23 KTH
II1305 VT23 Projekt inom informations- och kommunikationsteknik EECS II1305 VT23 VT23 Public
SF1922 VT23 Sannolikhetsteori och statistik (CTFYS1) SCI SF1922 VT23 (CTFYS1) VT23 KTH
SF1923/SF1935 VT23 Sannolikhetsteori och statistik (60636) SCI SF1923/SF1935 VT23 (60636) VT23 KTH
HI1038 VT23 Projektkurs inom data- och nätverksteknik (60953) CBH HI1038 VT23 (60953) VT23 KTH
DD1349 VT23 Projektuppgift i introduktion till datalogi (projinda23) EECS DD1349 VT23 (projinda23) VT23 Public
DD1395 VT23 Fördjupande uppsats i datalogi (dupp23-p4) EECS DD1395 VT23 (dupp23-p4) VT23 Public
DD2365 VT23 Advanced Computation in Fluid Mechanics (aflum22) EECS DD2365 VT23 (aflum22) VT23 Public
DD2401 VT23 Neuroscience (neuro23) EECS DD2401 VT23 (neuro23) VT23 KTH
DD2424/FDD3424 VT23 Deep Learning in Data Science EECS DD2424/FDD3424 VT23 VT23 Public
DD2460/FDD3463 VT23 Software Safety and Security EECS DD2460/FDD3463 VT23 VT23 Public
SF1525 VT23 Grundkurs i numeriska metoder (60845) SCI SF1525 VT23 (60845) VT23 KTH
AF1754 VT23 Building Information Modeling i produktionen (61477) ABE AF1754 VT23 (61477) VT23 KTH
DD2557/FDD3457/FDD3557 VT23 Program Semantics and Analysis (semant23) EECS DD2557/FDD3457/FDD3557 VT23 (semant23) VT23 KTH
HH1802 VT23 Finansiering och organisationsteori (61102) CBH HH1802 VT23 (61102) VT23 Public
HU1801 VT23 Industriell marknadsföring (61144) CBH HU1801 VT23 (61144) VT23 Public
IV1350 VT23 Objektorienterad design (60267) EECS IV1350 VT23 (60267) VT23 Public
CK201V VT23 Massaprocesser (20053) CBH CK201V VT23 (20053) VT23 KTH
BB1000 VT23 Programming in Python (20034) CBH BB1000 VT23 (20034) VT23 Public
LH216V VT23 Develop the Learning by Using Grading Criteria (60585) ITM LH216V VT23 (60585) VT23 Public
LH221V VT23 Examinatorskap för kurser på KTH (60544) ITM LH221V VT23 (60544) VT23 Public
FEL3210 VT23 Multivariable Control (60744) EECS FEL3210 VT23 (60744) VT23 Public
FSF3581 VT23 Computational Methods for Stochastic Differential Equations (60460) SCI FSF3581 VT23 (60460) VT23 Public
FSK3523 VT23 Advanced Molecular Dynamics (60778) SCI FSK3523 VT23 (60778) VT23 KTH
FSF3847 VT23 Convex Optimization with Engineering Applications (60827) SCI FSF3847 VT23 (60827) VT23 Public
SF2930 VT23 Regression Analysis (Doktorander) SCI SF2930 VT23 (Doktorander) VT23 Public
FSF3810 VT23 Convexity and Optimization in Linear Spaces (60459) SCI FSF3810 VT23 (60459) VT23 KTH
FSF3631 VT23 Classical Analysis and its applications in Mathematics (60503) SCI FSF3631 VT23 (60503) VT23 Public
FSF3634 VT23 Probalistic number theory (61049) SCI FSF3634 VT23 (61049) VT23 Public
KH1242 HT22 Hållbar utveckling med kemiingenjören (50948) CBH KH1242 HT22 (50948) HT22 KTH
EI1220 HT22 Teoretisk elektroteknik E (50683) EECS EI1220 HT22 (50683) HT22 KTH
EK1191 HT22 Mätteknik (50688) EECS EK1191 HT22 (50688) HT22 KTH
EP2700 HT22 Principles of Wireless Sensor Networks EECS EP2700 HT22 HT22 Public
ED1100 HT22 Ingenjörsvetenskap (CLGYM) EECS ED1100 HT22 (CLGYM) HT22 KTH
ED1110 HT22 Vektoranalys (CELTE, CENMI) EECS ED1110 HT22 (CELTE, CENMI) HT22 Public
EL2220/EL2221 HT22 The Sustainable Systems and Control Engineer EECS EL2220/EL2221 HT22 HT22 KTH
(DO NOT USE) SD1105 HT22 (51593) Matlab SCI SD1105 HT22 (51593) HT22 KTH
MJ2615 HT22 Introduction to Industrial Ecology, larger course (50576) ABE MJ2615 HT22 (50576) HT22 KTH
SK2811 HT22 Fiber-optical Communication (50593) SCI SK2811 HT22 (50593) HT22 Public
EQ2425 HT22 Analysis and Search of Visual Data EECS EQ2425 HT22 HT22 KTH
DA2210 HT22 Introduction to the Philosophy of Science and Research Methodology for Computer Scientists (vettig22) EECS DA2210 HT22 (vettig22) HT22 Public
DD1301 HT22 Datorintroduktion (datintro22) EECS DD1301 HT22 (datintro22) HT22 Public
DD1310 HT22 Programmeringsteknik (COPEN+CMATD) EECS DD1310 HT22 (COPEN+CMATD) HT22 Public
DD1310 HT22 Programmeringsteknik (CMAST+CITEH) EECS DD1310 HT22 (CMAST+CITEH) HT22 KTH
DD1312 HT22 Programmeringsteknik och Matlab (prgcl22) EECS DD1312 HT22 (prgcl22) HT22 Public
DD1320/DD1326 HT22 Tillämpad datalogi EECS DD1320/DD1326 HT22 HT22 Public
DD1331 HT22 Grundläggande programmering (CTFYS) EECS DD1331 HT22 (CTFYS) HT22 Public
DD1331 HT22 Grundläggande programmering (CFATE+CTMAT) EECS DD1331 HT22 (CFATE+CTMAT) HT22 KTH
SF1519 HT22 Numeriska metoder och grundläggande programmering (50056) SCI SF1519 HT22 (50056) HT22 KTH
SF1521 HT22 Numeriska metoder och grundläggande programmering, del 2 (50999) SCI SF1521 HT22 (50999) HT22 KTH
SF1522 HT22 Numeriska beräkningar (CDEPR1) SCI SF1522 HT22 (CDEPR1) HT22 KTH
SF1624 HT22 Algebra och geometri SCI SF1624 HT22 HT22 Public
SF1627 HT22 Matematik för ekonomer (51791) SCI SF1627 HT22 (51791) HT22 Public
SF1661 HT22 Perspektiv på matematik (52185) SCI SF1661 HT22 (52185) HT22 Public
SF1668 HT22 Matematisk och numerisk analys I (50117) SCI SF1668 HT22 (50117) HT22 KTH
SF1671 HT22 Matematik, baskurs, med diskret matematik (50934) SCI SF1671 HT22 (50934) HT22 Public
SF1673 HT22 Analys i en variabel (50205) SCI SF1673 HT22 (50205) HT22 Public
SF1682 HT22 Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer (50107) SCI SF1682 HT22 (50107) HT22 Public
SF1686 HT22 Calculus in Several Variable (50309) SCI SF1686 HT22 (50309) HT22 Public
SF1690 HT22 Basic Course in Mathematics (50312) SCI SF1690 HT22 (50312) HT22 Public
SF1689 HT22 Baskurs i matematik (50304) SCI SF1689 HT22 (50304) HT22 Public
DD1380 HT22/VT23 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare EECS DD1380 HT22/VT23 HT22 Public
DD1351 HT22 Logik för dataloger (logik22) EECS DD1351 HT22 (logik22) HT22 Public
SF1692 HT22 Analytiska och numeriska metoder för ordinära differentialekvationer (50984) SCI SF1692 HT22 (50984) HT22 Public
DD1317 HT22 Programmeringsteknik (prgi22) EECS DD1317 HT22 (prgi22) HT22 KTH
AF2003 HT22 Structural Engineering, Advanced Course (51710) ABE AF2003 HT22 (51710) HT22 KTH
AL1301 HT22 Naturresursteori (51551) ABE AL1301 HT22 (51551) HT22 KTH
II1300 HT22 Ingenjörsmetodik (TIDAB TIEDB) EECS II1300 HT22 (TIDAB TIEDB) HT22 KTH
IK2218/EP2120 HT22 Protocols and Principles of the Internet EECS IK2218/EP2120 HT22 HT22 KTH
SF0003 HT22 Introduktion i matematik SCI SF0003 HT22 HT22 Public
SF1625 HT22/VT23 Envariabelanalys SCI SF1625 HT22/VT23 HT22 Public
SF1633 HT22 Differentialekvationer I (CENMI2 m.fl.) SCI SF1633 HT22 (CENMI2 m.fl.) HT22 Public
SF1633 HT22 Differentialekvationer I (CINEK2) SCI SF1633 HT22 (CINEK2) HT22 Public
SF2520 HT22 Applied Numerical Methods (50221) SCI SF2520 HT22 (50221) HT22 KTH
SF2561/FSF3561 HT22 The Finite Element Method SCI SF2561/FSF3561 HT22 HT22 KTH
SF2565/FSF3565 HT22-1 Program Construction in C++ for Scientific Computing SCI SF2565/FSF3565HT221 HT22 KTH
SF2719/25 HT22 The History of Mathematics SCI SF2719/25 HT22 HT22 Public
SF2741 HT22 Enumerative Combinatorics (51144) SCI SF2741 HT22 (51144) HT22 Public
SF2743 HT22 Advanced Real Analysis I SCI SF2743 HT22 HT22 Public
SF280X HT22 Degree Project in Optimization and Systems Theory, Second Cycle (50134) SCI SF280X HT22 (50134) HT22 Public
SF2852/FSF3852 HT22 Optimal Control Theory SCI SF2852/FSF3852 HT22 HT22 KTH
SF2942 HT22 Portfolio Theory and Risk Management (50257) SCI SF2942 HT22 (50257) HT22 KTH
SH1011 HT22 Modern fysik (51545) SCI SH1011 HT22 (51545) HT22 KTH
SI1146 HT22 Vektoranalys (50202) SCI SI1146 HT22 (50202) HT22 KTH
SF2956 HT22 Topological Data Analysis SCI SF2956 HT22 HT22 Public
SF1900 HT22 Probability Theory and Statistics (50666) SCI SF1900 HT22 (50666) HT22 KTH
SF1914/SF1916 HT22 Sannolikhetsteori och statistik SCI SF1914/SF1916 HT22 HT22 KTH
SF1912 HT22 Sannolikhetsteori och statistik (50652) SCI SF1912 HT22 (50652) HT22 Public
SF1915 HT22 Sannolikhetsteori och statistik (CMAST3/CITEH) SCI SF1915 HT22 (CMAST3/CITEH) HT22 KTH
SF1694 HT22 Tillämpad linjär algebra (50118) SCI SF1694 HT22 (50118) HT22 KTH
SF1930 HT22 Statistisk inlärning och dataanalys (50986) SCI SF1930 HT22 (50986) HT22 KTH
ID1021 HT22 Algorithms and Data Structures (50321) EECS ID1021 HT22 (50321) HT22 Public
ID1021 HT22 Algoritmer och datastrukturer (50347) EECS ID1021 HT22 (50347) HT22 Public
DD2488 HT22 Compiler Construction (komp22) EECS DD2488 HT22 (komp22) HT22 KTH
EL1000 HT22 Reglerteknik, allmän kurs (50215) EECS EL1000 HT22 (50215) HT22 KTH
EL2820 HT22 Modelling of Dynamical Systems (50888) EECS EL2820 HT22 (50888) HT22 KTH
DM1595 HT22 Programutveckling för interaktiva medier (51332) EECS DM1595 HT22 (51332) HT22 KTH
EL1020 HT22 Reglerteknik, allmän kurs (50689) EECS EL1020 HT22 (50689) HT22 KTH
DD1310 HT22 Programmeringsteknik (CELTE22) EECS DD1310 HT22 (CELTE22) HT22 Public
DD1395 HT22 Fördjupande uppsats i datalogi (dupp22-p1) EECS DD1395 HT22 (dupp22-p1) HT22 Public
DD2257 HT22 Visualization (visual21) EECS DD2257 HT22 (visual21) HT22 KTH
DD2301 HT22 Program Integrating Course in Machine Learning (prosamML22) EECS DD2301 HT22 (prosamML22) HT22 Public
DD1385 HT22 Programutvecklingsteknik (prutt22) EECS DD1385 HT22 (prutt22) HT22 Public
DD2350 HT22 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet (adk22) EECS DD2350 HT22 (adk22) HT22 Public
MF2113 HT22 Advanced Industrial Design Engineering (50412) ITM MF2113 HT22 (50412) HT22 KTH
AI1527/AI1531 HT22 Samhällsbyggnadsprocessen ABE AI1527/AI1531 HT22 HT22 KTH
(DO NOT USE) LS1420 HT22 (50176) Tyska A1 för ingenjörer ITM LS1420 HT22 (50176) HT22 KTH
LT1041/LT1042/LT1043 HT22-1 Programsammanhållande kurs för civilingenjör och lärare, årskurs 1 ITM LT1041/LT1042/LT1043HT221 HT22 Public
(DO NOT USE) DD1391 HT22 (50827) Programsammanhållande kurs i datateknik EECS DD1391 HT22 (prosam21s) HT22 KTH
HE1031 HT22 Ekonomi och organisationsteori (51125) CBH HE1031 HT22 (51125) HT22 Public
HE1201 HT22 Företagsekonomi och entreprenörskap (50808) CBH HE1201 HT22 (50808) HT22 Public
(DO NOT USE) HE1201 HT22 (50884) Företagsekonomi och entreprenörskap CBH HE1201 HT22 (50884) HT22 KTH
ML0001 HT22 Introduktionskurs i matematik (40010) ITM ML0001 HT22 (40010) HT22 Public
HF1006 HT22 Linjär algebra och analys (50028) CBH HF1006 HT22 (50028) HT22 Public
HI1027 HT22 Objektorienterad programmering (50034) CBH HI1027 HT22 (50034) HT22 KTH
HL2032/HE1040/HL2041 HT22 Medical Engineering, Project Course CBH HL2032/HE1040/HL2041 HT22 HT22 Public
MH2252 HT22 Casting Processing (51650) ITM MH2252 HT22 (51650) HT22 Public
DD2467 HT22 Individual Project in Theoretical Computer Science (tcsindh22) EECS DD2467 HT22 (tcsindh22) HT22 Public
DD2410 HT22 Introduction to Robotics (Irob22) EECS DD2410 HT22 (Irob22) HT22 Public
DD2412/FDD3412 HT22 Deep Learning, Advanced Course EECS DD2412/FDD3412 HT22 HT22 KTH
DD2380 HT22 Artificial Intelligence (AIHT22_1) EECS DD2380 HT22 (AIHT22_1) HT22 KTH
DD2395/DD2391 HT22 Computer Security EECS DD2395/DD2391 HT22 HT22 Public
DD2435/FDD3435 HT22 Mathematical Modelling of Biological Systems EECS DD2435/FDD3435 HT22 HT22 KTH
DD2452 HT22 Formal Methods (form22) EECS DD2452 HT22 (form22) HT22 KTH
DD2430 HT22 Project Course in Data Science (DSPHT22) EECS DD2430 HT22 (DSPHT22) HT22 KTH
DD2421/FDD3431 HT22 Machine Learning EECS DD2421/FDD3431 HT22 HT22 KTH
IS1500 HT22 Datorteknik och komponenter (51039) EECS IS1500 HT22 (51039) HT22 Public
EQ2801 HT22 Optimal Filtering EECS EQ2801 HT22 HT22 KTH
LT200X HT22 Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå (50470) ITM LT200X HT22 (50470) HT22 Public
KE2325 HT22 Process Design for Industry and Society (51030) CBH KE2325 HT22 (51030) HT22 KTH
ME2053 HT22 Logistics & Supply Chain Management (51815) ITM ME2053 HT22 (51815) HT22 KTH
AG2806 HT22 Environmental Aspects of the Built Environment ABE AG2806 HT22 HT22 KTH
SF1693 HT22 Analytiska och numeriska metoder för partiella differentialekvationer och transformer (50985) SCI SF1693 HT22 (50985) HT22 KTH
AF1749 HT22 Samhälls- och bostadsplanering (51415) ABE AF1749 HT22 (51415) HT22 KTH
SF1516 HT22 Numeriska metoder och grundläggande programmering (CSAMH1) SCI SF1516 HT22 (CSAMH1) HT22 KTH
SF1520 HT22 Numeriska metoder och grundläggande programmering, del 1 (50981) SCI SF1520 HT22 (50981) HT22 KTH
SF1544 HT22 Numeriska metoder, grundkurs IV (CTFYS2,CLGYM) SCI SF1544 HT22 (CTFYS2,CLGYM) HT22 KTH
SF1662 HT22 Diskret matematik (51336) SCI SF1662 HT22 (51336) HT22 Public
SF1672 HT22 Linjär algebra (CTFYS1 m.fl.) SCI SF1672 HT22 (CTFYS1 m.fl.) HT22 Public
SF1811 HT22 Optimization (50093) SCI SF1811 HT22 (50093) HT22 Public
SF1910/SF1925 HT22 Tillämpad statistik SCI SF1910/SF1925 HT22 HT22 KTH
DD1310 HT22 Programmeringsteknik (CENMI) EECS DD1310 HT22 (CENMI) HT22 KTH
SF1911 HT22 Statistik för bioteknik (50961) SCI SF1911 HT22 (50961) HT22 KTH
DD1321 HT22 Tillämpad programmering och datalogi (tilpro22) EECS DD1321 HT22 (tilpro22) HT22 KTH
SF2524 / FSF3580 HT22 Matrix Computations for Large-scale Systems SCI SF2524 HT22 (50253) HT22 Public
DD1395 HT22 Fördjupande uppsats i datalogi (dupp22-p2) EECS DD1395 HT22 (dupp22-p2) HT22 Public
SF2832/FSF3832 HT22 Mathematical Systems Theory SCI SF2832/FSF3832 HT22 HT22 Public
DD2380 HT22 Artificial Intelligence (AIHT22_2) EECS DD2380 HT22 (AIHT22_2) HT22 KTH
DD2423 HT22 Image Analysis and Computer Vision (CVHT22) EECS DD2423 HT22 (CVHT22) HT22 KTH
SF2980 HT22 Risk Management (50269) SCI SF2980 HT22 (50269) HT22 KTH
SI2371 HT22 Special Relativity (50211) SCI SI2371 HT22 (50211) HT22 KTH
EQ1110 HT22 Tidskontinuerliga signaler och system (50643) EECS EQ1110 HT22 (50643) HT22 KTH
EQ2310 HT22 Digital Communications EECS EQ2310 HT22 HT22 KTH
SF1684 HT22 Algebra and Geometry (50315) SCI SF1684 HT22 (50315) HT22 Public
SF1681 HT22 Linjär algebra, fortsättningskurs (50208) SCI SF1681 HT22 (50208) HT22 Public
HI1030 HT22 Databasteknik (50035) CBH HI1030 HT22 (50035) HT22 KTH
DD2444 HT22 Project Course in Scientific Computing (pcsc22) EECS DD2444 HT22 (pcsc22) HT22 KTH
ID1212 HT22 Nätverksprogrammering (50671) EECS ID1212 HT22 (50671) HT22 KTH
HL2016 HT22 Technology in Surgery, Anaesthesia, and Intensive Care (52302) CBH HL2016 HT22 (52302) HT22 KTH
SF2957 HT22 Statistical Machine Learning SCI SF2957 HT22 HT22 Public
SF1917/SF1919 HT22 Sannolikhetsteori och statistik SCI SF1917 HT22 HT22 Public
ID2202/FID3006 HT22 Compilers and Execution Environments EECS ID2202/FID3006 HT22 HT22 Public
ID2209 HT22 Distributed Artificial Intelligence and Intelligent Agents (50523) EECS ID2209 HT22 (50523) HT22 KTH
DD2497 HT22 Project course in System Security (syssec22) EECS DD2497 HT22 (syssec22) HT22 KTH
IK2206 HT22 Internet Security and Privacy (50456) EECS IK2206 HT22 (50456) HT22 KTH
IV1351 HT22 Datalagring (50341) EECS IV1351 HT22 (50341) HT22 Public
KA1015 HT22 Kemi för hållbar utveckling (50001) CBH KA1015 HT22 (50001) HT22 KTH
CM1000 HT22 Diskret matematik (51123) CBH CM1000 HT22 (51123) HT22 Public
SH2372 HT22 General Relativity (50589) SCI SH2372 HT22 (50589) HT22 KTH
AF1752 HT22 Renovering, om- och tillbyggnad 1 (50618) ABE AF1752 HT22 (50618) HT22 KTH
LH216V HT22 Utveckla lärandet med betygskriterier (50864) ITM LH216V HT22 (50864) HT22 Public
HL1202 HT22 Medicinska bildgivande system (50916) CBH HL1202 HT22 (50916) HT22 Public
EP270V HT22 Internet of Things (10023) EECS EP270V HT22 (10023) HT22 Public
EP271V HT22 Internet of Things and Artificial Intelligence (10099) EECS EP271V HT22 (10099) HT22 Public
CH101V HT22 RISC-V based Embedded Systems (10101) CBH CH101V HT22 (10101) HT22 KTH
MH102V HT22 Material i ett cirkulärt samhälle - Metaller (10058) ITM MH102V HT22 (10058) HT22 KTH
DD1386 HT22 Internetprogrammering (intnet23) EECS DD1386 HT22 (intnet23) HT22 Public
FMF3032/MF240V HT22 Cyber-physical systems' safety and security ITM FMF3032/MF240V HT22 HT22 Public
HL205X HT22 Degree Project in Medical Engineering, Second Cycle (50814) CBH HL205X HT22 (50814) HT22 KTH
FEM3200 HT22 Optimal Filtering (50820) EECS FEM3200 HT22 (50820) HT22 Public
FSF3631 HT22 Classical Analysis and its applications in Mathematics (50868) SCI FSF3631 HT22 (50868) HT22 Public
(DO NOT USE) HL2027 HT22 (50878) Medicinsk bildanalys och rekonstruktion i 3D CBH HL2027 HT22 (50878) HT22 KTH
CH101U HT22 Grundläggande programmering (51085) CBH CH101U HT22 (51085) HT22 Public
II142X/II143X/IA150X HT22/VT23 Examensarbete, grundnivå EECS II142X/II143X/IA150X HT22/VT23 HT22 KTH
FDT3300 HT22 Artificial Intelligence and Creativity (51270) EECS FDT3300 HT22 (51270) HT22 Public
FDD3025 HT22 Introduction to Behavior Trees in Robotics and AI (51322) EECS FDD3025 HT22 (51322) HT22 KTH