Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Examinationsrum att inspireras av

För att enklare komma i gång med strukturen av ditt examinationsrum har E-lärande samlat examinationsrum i Canvas att inspireras av. Rummen är kopior av sina originalversioner, är skapade av lärare och personal på KTH, och visar hur information kan ges till studenter vid olika typer av examination.

Om examinationsrummen som listas

Exemplen på examinationsrum är samlade för att ge inspiration och förslag kring hur du kan strukturera ditt examinationsrum. Exemplen är samlade från olika skolor på KTH och gör ett försök till att representera olika typer av examinationer som görs i just examinationsrum. I rummen kan du se exempel på hemtentamen och examination i datorsal med och utan handskrivna svar.

Obs! Dessa examinationsrum följer inte nödvändigtvis alla rekommendationer från E-lärande på detaljnivå, utan utgör inspirationsexempel.

Tänk på tydligheten mot studenterna

Ett välstrukturerat examinationsrum gör att studenterna känner sig tryggare inför sitt examinerande moment, och inte behöver ställa lika många frågor till examinatorn eller andra ansvariga.

Några aspekter att tänka på:

  • Ha tydlig information till studenterna om vad som gäller inför, under och efter examinationen. Läs mer om Information att delge studenter .
  • Gör det lätt att hitta uppgiften som studenterna ska göra. Sätt till exempel moduler som startsida och lägg information i en modul, och uppgiften i en modul.

Tips

Exjobbskurser i Canvas

Letar du efter inspiration för hur du kan använda Canvas i din exjobbskurs? Sidorna Exjobbskurser i Canvas  ger dig tips på hur du hanterar vanliga utmaningar med exjobbskurser. 

Exempel på examinationsrum i Canvas

Exempelrummen är kopior av sina originalrum. För att få en bättre bild av hur examinationsrummen ser ut för studenter kan du välja att gå med i kursen genom att klicka på knappen ”Gå med i kursen” (Join this course) i menyn till höger. Du måste vara inloggad för att kunna gå med i en kurs.

Exempel 1: Tydlig information vid examination på distans

Exempel på examinationsrum, DD2352 (Canvas, engelska)

  • Tydlig information på startsidan indelat i före, under och efter examinationen.
  • Ett zoomrum är öppet för drop-in vid frågor under examinationen.

Exempel 2: Bra förberedelser inför examination i datorsal med nedlåsning och handskrivna svar

Exempel på examinationsrum, ML1504 (Canvas)

  • Tydlig information om hur studenter ska logga in för examination i datorsal med nedlåsning.
  • Moduler används för att kräva att studenter ska läsa instruktioner och hederskodex innan de får tillgång till examinationsuppgiften.
  • Studenterna har tillgång till en testuppgift ("Test exam") som visar hur examinationen kommer att se ut.
  • Studenterna lämnar in handskrivna svar för några av frågorna som bedöms under uppgiften ”Campus exam” efter inskanning och import.

Exempel 3: Quiz vid examination med nedlåsning

Exempel på examinationsrum, EI1120 (Canvas, engelska)

  • Startsidan innehåller information om examinationens utformning med tips för att studenterna ska göra. rätt
  • Examinationen består av quiz som använder olika typer av svarsformat.