Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kursrum att inspireras av

Här lyfter vi på E-lärande fram utvalda kursrum som lärare på KTH skapat i Canvas. Syftet med att lyfta fram rummen är att du som lärare ska kunna hitta exempel att inspireras av för ditt eget arbete i Canvas.

Om kursrummen som listas

Exemplen nedan är från flera skolor på KTH och bidrar med en bredd gällande struktur och upplägg, vilket är viktigt då olika kurser har olika behov. Generellt sett är ett kursrum mer värdefullt för studenternas lärande när kursen är väl uppbyggd som helhet och när de fysiska och digitala kursstrukturerna överensstämmer.

Tanken med dessa exempel är att du som lärare ska se hur man kan använda designen av kursrummet i Canvas för att underlätta navigeringen och förbättra studenternas upplevelse. Ett långsiktigt mål är att Canvas ska användas på liknande sätt i de flesta kurser, detta efter återkoppling från Tekniska Högskolans studentkår om hur förvirrande studenter upplever Canvas när de måste lära om för varje ny kurs. Studenterna efterfrågar enhetlighet mellan kurserna.

Obs! Dessa kurser följer nödvändigtvis inte alla rekommendationer från E-lärande på detaljnivå, utan utgör inspirationsexempel för strukturer enligt det vi punktat upp under exempelkursrummen nedan.

Tänk på att skapa en bra navigering

Navigeringen är en av de viktigaste aspekterna när man utformar sitt kursrum. Hur du strukturerar ditt kursrum kommer att avgöra hur dina studenter går igenom innehållet. Det är även viktigt att designen på ett kursrum och dess struktur är upplagt utifrån en målgrupp, förutsättningar och det specifika ämnet.

Enhetlig kursdesign är även en viktig faktor för framgångsrik användning av Canvas i undervisning. Lärandet är ofta beroende av hur funktionerna integreras med de andra elementen i en kurs, t.ex. uppgifter, aktiviteter, verktyg, kunskapsresurser etc.

Tips

Exjobbskurser i Canvas

Letar du efter inspiration för hur du kan använda Canvas i din exjobbskurs? Sidorna Exjobbskurser i Canvas  ger dig tips på hur du hanterar vanliga utmaningar med exjobbskurser. 

Exempelkursrummen

Urvalet baseras delvis på det som framkom i en utvärdering av kursrum i Canvas våren 2020 samt på synpunkter som framkommit i dialog med Tekniska Högskolans Studentkår.

Notera: exempelkursrummen är redigerade kopior av originalkursrummen. De är alltså inte aktiva kursrum och det går inte att se deltagare eller studenternas inlämnade uppgifter. 

Exempel 1: Startsida presenterar, kursöversikt och moduler ger struktur

DD2350 exempelkursrum: Algoritmer, datastrukturer och komplexitet (Canvas)

 • Kursen har en god struktur och är enkel att navigera i.
 • En god generell översikt samt tydliga namn på moduler, vilket underlättar navigeringen inne i modulerna.

 • Kursöversikt med detaljschema som kronologiskt visar alla aktiviteter i kursen och länkar till föreläsningsbilder och övningsuppgifter med lösningar. 

 • Få menyval synliga i vänstermenyn vilket gör det lättare för studenterna att navigera i kursrummet och lättare för dig som lärare att upprätthålla ett pedagogiskt fokus i din kurs.

Exempel 2: Startsida presenterar och moduler ger struktur

SF1625 exempelkursrum: Envariabelanalys (Canvas)

 • Mycket material finns samlat på en tydlig startsida och innehållet presenteras där på ett enkelt och överskådligt sätt.  

 • Innehållet i modulerna, kursens struktur och modulupplägget förklaras tydligt på startsidan.

 • Innehållet i modulerna presenteras med hjälp av filmer vilket skapar en lättöverskådlig struktur för studenter.

 • Få rubriker synliga i vänstermenyn.

 • En stor kurs men upplägget fungerar även för mindre kurser.

Exempel 3: Startsida och tydliga moduler

BB1050 exempelkursrum: Bioteknik (Canvas)

 • Moduler används på ett sätt som skapar en begriplig struktur. 

 • Tydliga namn på uppgifter som ett sätt att skapa tillgängliga moduler för alla studenter.  

 • Kursnavigeringen är begränsad till de viktigaste funktionerna för studenter, resterande är gömda för att förenkla kursnavigeringen.

 • Använder funktionen att visa senaste tre anslagen överst på kursens startsida.

Exempel 4: Startsida, kursöversikt och tematiska moduler

AL2130 exempelkursrum: Waste Management (Canvas, engelska)

 • Startsidan innehåller en kort förklaring av kursrummet samt länkar till relevant innehåll.

 • Tydliga namn på innehållet i modulerna och tematisk uppdelning gör det lätt att navigera. 

 • Använder funktionen Anslag för att informera studenterna.

 • Länkar till lärares profiler på KTH:s webb vilket skapar närhet i det digitala klassrummet. 

Exempel 5: Moduler som startsida och tydliga uppgiftsgrupper

DM1588 exempelkursrum: Sensor Programming for Media Technology (Canvas, engelska)

 • Använder moduler som startsida.
 • Kursrummets moduler ger studenterna de verktyg de behöver för att hitta information på ett och samma ställe.
 • Använder funktionen Kursöversikt, för att länka till kurs-PM.
 • För tvåvägskommunikation med och mellan studenter används funktionen Diskussioner.