Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tips om tillgänglighet

För dig som är lärare och arbetar i Canvas finns det några saker du kan göra för att skapa mer tillgängligt innehåll för dina studenter. Många av tipsen är bra att tänka på för all typ av information som publiceras på webb och digitala plattformar.

Lär dig digital tillgänglighet på tre timmar

Digital tillgänglighet betyder att alla – oavsett funktionsvariationer – kan använda digitala tjänster och webbplatser. Nu finns en Canvas-kurs för dig som anställd.

Kurs i digital tillgänglighet

Vad kan jag som lärare tänka på gällande tillgänglighet?

Bristande tillgänglighet är diskriminering

Fysisk och digital undervisning har båda krav på tillgänglighet som behöver uppfyllas för att undvika diskriminering. Dina studenter kommer uppskatta om du försöker följa kraven, även de som ligger utanför ditt ansvar som lärare. Om du upptäcker brister, kontakta gärna din närmaste chef för hur de ska hanteras.

Bristande tillgänglighet inom utbildningsområdet (do.se)

När du skapar digitalt undervisningsmaterial är det viktigt att innehållet fungerar för alla, oavsett funktionsnedsättning. Ofta gynnas alla användare av en ökad tillgänglighet i materialet, inte bara de med någon form av funktionsnedsättning eller som använder hjälpmedel för att surfa. Det kallas ofta "Design för alla" eller för Principen om universell utformning (mfd.se) .

Tips om tillgänglighet i Canvas och på webben

Tipsen på denna sida är mest mindre justeringar som kan göra stor skillnad för många även om de inte är tidskrävande för dig.

3 tips om texter

 • Dela gärna upp långa texter i undersidor. Du kan länka mellan dem eller gruppera dem med moduler i Canvas.
 • Undvik att ladda upp filer. För hellre in text och media i textredigeraren i Canvas eller på webbsidan.
 • Om du måste ladda upp filer, använd ett filformat som är tillgängligt för alla när du laddar upp filer, till exempel PDF (ej inskannat).

4 tips om struktur

 • Använd automatiska tillgänglighetskontroller för att hitta problem i exempelvis struktur, kontrast, tabeller med mera. Manuell kontroll behövs också, då automatiska kontroller aldrig hittar allt. Canvas har Canvas tillgänglighetskontroll (engelska, community.canvaslms.com) .

 • Använd tabeller för innehåll som visas bäst i tabeller, inte för disposition eller layout på en sida. Tabeller som används felaktigt kan ställa till problem för skärmläsare och göra att sidan ser konstig ut i mobilen.

 • Skapa länkar som tydligt berättar vart de leder, fristående från omgivande text. Undvik alltså "klicka här".

 • Skriv beskrivande rubriker, gärna så läsarna förstår textens kärna från att bara läsa rubrikerna.

5 tips om media och färg

 • Ge alla bilder en "ALT-text". Det är en text som beskriver bildens innehåll för de som använder skärmläsare eller om bilden inte laddas. ALT-texten kan du fylla i anslutning till att bilden laddas upp.
 • Om ALT-texten inte räcker till behöver du komplettera figurer och grafiska element med samma information i textform. Ibland passar en beskrivning bäst, ibland en tabell.
 • Använd inte enbart färg för att förmedla information. Komplettera med exempelvis mönster så skillnaderna syns även i gråskala.
 • Ha tillräckligt hög kontrast mellan färger. Testa gärna färgkontraster med en kontrastkontroll (engelska, webaim.org) .
 • Texta video och transkribera ljudinspelningar.

Mer om tillgängligt webbinnehåll