Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

FAQ – vanliga frågor om tillgänglighet

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna och svaren om tillgänglighet och Canvas. Innehållet på sidan baseras på frågor vi fått från KTH-lärare.

Lär dig digital tillgänglighet på tre timmar

Digital tillgänglighet betyder att alla – oavsett funktionsvariationer – kan använda digitala tjänster och webbplatser. Nu finns en Canvas-kurs för dig som anställd.

Kurs i digital tillgänglighet

Hur kan jag anpassa material i Canvas för att göra det mer tillgängligt?

Utgå från en tydlig struktur och var noga med att beskriva uppgiften och förväntningar. Alla kursrum kommer med en mall med en tydlig struktur, så använd gärna den.

Du hittar fler tips på sidan Tips om tillgänglighet  och mer detaljerade förklaringar om att Arbeta med innehåll  (sidorna är riktade till webb men det mesta gäller alla).

Bör även digitala publikationer och e-böcker tillgänglighetsgranskas om vi länkar till dem? Vi varken äger eller publicerar ju innehållet.

De behöver inte tillgänglighetsgranskas, men självklart bör du ha tillgänglighetsperspektivet med dig. Kan inte alla studenter ta till sig av materialet är det ju inte ok. Men det finns inga begränsningar i Lagen om digital tillgänglighet.

Du kan alltid kontakta utgivaren och fråga om de har en tillgänglighetsanpassad version.

Kom ihåg att länka till sidan där upphovsmannen publicerat originalversionen.

Hur ska jag skriva bra ALT-texter till komplexa bilder som grafer, flowcharts eller modeller?

En ALT-text existerar för att ge läsaren relevant information om bilden, d.v.s. inte nödvändigtvis all information som bilden förmedlar. Ofta går det att beskriva en process eller ett förhållande i text genom gå igenom den steg för steg.

Tänk igenom vad bilden ska ge för information och vad den ska användas till. Samma bild kan beskrivas på olika sätt beroende på den förväntade användningen. Ska till exempel en graf endast visa ett samband, beskriv det (exempelvis: priset på frukt har ökat över 20 år). Men om studenterna ska använda grafen för beräkningar är en tabell att rekommendera (tabell 1 visar fruktpriserna de senaste 20 åren).

Viktigt: ALT-texten kan inte vara längre än 125 tecken och fortfarande läsas av skärmläsare. Behövs mer information, skriv en kort ALT-text i stil av "fruktpriser över tid" och skriv den långa beskrivningen i brödtexten.

Exempel på processkarta med beskrivning finns hos ITM-skolan på intranätet.

Beskriva komplicerade grafer och illustrationer - konkreta exempel (engelska, diagramcenter.org).

Kan jag göra undantag p.g.a. tidsbrist? Exempelvis genom att bara anpassa innehållet till nuvarande studenters funktionsnedsättningar.

Enligt webbtillgänglighetsdirektivet ska publicerat material vara tillgänglighetsanpassat. Inga undantag ges för tidsbrist och studenter med funktionsnedsättning ska inte behöva berätta för kursansvariga vad de har för funktionsnedsättningar. Det finns även studenter med funktionsnedsättningar som inte berättat det för KTH.

Kom ihåg att dessa tillgänglighetsanpassningar hjälper alla studenter, även om ingen av studenterna har permanenta funktionsnedsättningar. Till exempel laddas ALT-texterna istället för bilder om deras internet är dåligt. Om de inte kan ha ljudet på utan att väcka sina barn hjälper textning. Höga kontraster gör det lättare att läsa sidan med solljus på skärmen.

Behöver jag texta alla mina filmer som jag använder?

Lagkraven för textning förklaras på sidan Film och Ljud . Summerat kräver lagen textning direkt vid publicering för alla videos som publiceras från och med 23 september 2020, med undantag för direktsändningar. Inspelade direktsändningar (t.ex. en Zoom-föreläsning) behöver textas utan onödigt dröjsmål, men kan publiceras innan textningen är klar.

KTH har en automatisk textningsfunktion i KTH Play, kallat Reach. Den automatiska textningen behöver kontrolleras manuellt, men den gör stora delar av arbetet åt dig. Läs mer om Beställ automatgenererad textning i KTH Play (via Reachmodulen) .

Jag tänker publicera olika typer av dokument (PowerPoint, PDF, Excel osv), hur ska de hanteras?

Helst ska dokumenten göras om till sidor i Canvas istället för en fil att ladda ned, om det är möjligt. Använd gärna den inbyggda kalendern för scheman, eller strukturera modulerna kronologiskt istället för att ladda upp en separat fil med schemat.

De flesta PDF-dokument är text och bilder som kan göras om till en Canvas-sida, men för dokument som måste stanna som PDF läs Adobe Acrobat Pro tillgänglighetsguide (engelska, helpx.adobe.com) .

För PowerPoints, titta igenom WebAIM's guide till PowerPoint (engelska, webaim.org) .

Excel tillgänglighetsguide (engelska, support.microsoft.com).

I allmänhet går det att googla på dokumenttypen med "accessability" efter sig för att hitta relevanta guider i tillgänglighet. Om du publicerar dokument du inte själv skapat kan du alltid kontakta utgivaren och fråga om de har en tillgänglighetsanpassad version.